Skip to content

Week tegen Kindermishandeling 2021

Van 15 tot en met 21 november 2021 is de landelijke Week tegen Kindermishandeling. Ook in de regio Hart van Brabant gaan we weer voor een week vol activiteiten. Om aandacht te vragen voor kindermishandeling, maar vooral ook om samen de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Thema: ik zie jou

In de regio Hart van Brabant is het thema van 2021: Ik zie jou. Want alle kinderen hebben er recht op om gezien en gehoord te worden. Zeker als ze opgroeien in een onveilige thuissituatie. Jongeren en volwassenen die mishandeld zijn, vertellen dat er mensen in hun omgeving moeten zijn geweest die iets gehoord of gezien hebben. Maar dat niemand of alleen een enkeling er iets van heeft gezegd of er iets aan heeft gedaan, en dat ze daar, naast de andere gevolgen van de mishandeling, last van hebben. Zie jij echt hoe het gaat met kinderen in jouw omgeving?

Activiteiten in de week

Dinsdag:
Ik zie jou in het gezin

Woensdag:
Ik zie jou op de sportclub

Donderdag:
Ik zie jou op school

Vrijdag:
Ik blijf jou zien

Een overzicht van alle activiteiten in de week tegen kindermishandeling 2021 vind je onderaan deze pagina.

Podcasts Ik zie jou

Om kindermishandeling te stoppen, en de gevolgen ervan te beperken kunnen we allemaal een verschil maken. Als vrienden, buren, leerkrachten, ooms, en tantes. Als hulpverleners, vrijwilligers, beleidsmakers, en politici. Als volwassenen in het leven van kinderen.

In een serie podcasts gaat podcastmaker Merel Steinweg in gesprek over hoe we kinderen écht kunnen zien en hoe we samen het verschil kunnen maken voor kwetsbare kinderen en gezinnen. Hoe we dat overal kunnen doen: in de zorg, in het gezin, in de sport, op school. En hoe we kinderen kunnen blijven zien.

Van 15 t/m 19 november is er iedere dag een nieuwe podcast te beluisteren.

Podcast Ik zie jou bij de dokter

In deze aflevering hoor je Angelique Valks, zij is aandachtsfunctionaris kindermishandeling in het Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Angelique vertelt wat er voor nodig is om in het ziekenhuis, in de zorg, zorgvuldig om te gaan met vermoedens of signalen van kindermishandeling. Ook vertelt Hanneke Migchels over hoe zij als gynaecoloog vermoedens van kindermishandeling bespreekbaar maakt.

Podcast Ik zie jou in het gezin

In deze aflevering vertellen de Tilburgse wethouder Esmah Lahlah en directeur-buurman Ralf Embrechts (MOM Tilburg) waarom zij zich hard maken voor het bestrijden van kinderarmoede. Juist ook om kindermishandeling te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken. Hoe doen zij dat? Wat is belangrijk? En hoe kunnen we allemaal zorgen dat ouders en kinderen écht gezien worden?

Podcast Ik zie jou op de sportclub

In deze aflevering vertellen sportpedagoog Marion de Kock en ervaringsdeskundige Maaike waarom zij zich inzetten voor een veilige sportclub. Om meerdere redenen is het belangrijk om ook op de sportclub aandacht te hebben voor dit onderwerp. Omdat het juist die veilige, vertrouwde plek kan bieden voor kinderen bij wie het thuis niet veilig is. Hoe werk je als vereniging aan die open sfeer? Welke rolmodellen zijn er en hoe versterk je die? En hoe ga je er mee om als een pupil je in vertrouwen neemt over waar hij of zij mee zit? Maar ook, hoe voorkom je grensoverschrijdend gedrag op de sportclub zelf?

Podcast Ik zie jou op school

In deze aflevering luister je naar Angela Horsten, directeur bestuurder in het onderwijs bij Stichting Initia in Dongen, en Claire Schilte, intern begeleider en leerkracht op basisschool de Zuidwester in Tilburg. Zij zien het als een belangrijke taak van het onderwijs om kindermishandeling te herkennen, te bespreken en hulp in te schakelen als dat nodig is. Hoe komt het dat dit onderwerp hen zo aan het hart gaat? Hoe pakken ze vermoedens van kindermishandeling zelf aan? En waar mag meer oog voor komen?

Podcast Ik blijf jou zien

In deze laatste aflevering is het woord aan Marcelle Hendrickx (wethouder Jeugd in Tilburg en voorzitter van de regionale Taskforce Kindermishandeling), Caroline Timmermans (bestuurder WonenBreburg) en Tom Pietermans (directeur van Veilig Thuis Midden-Brabant). Hoe zorg je er nou sámen voor, met alle organisaties en inwoners in een regio, dat we écht in actie komen voor dit grote maatschappelijke probleem?

Activiteitenkalender 2021

Maandag 15 november

Dinsdag 16 november

Woensdag 17 november

Donderdag 18 november

Vrijdag 19 november

Zaterdag 20 november