Skip to content

Vraag hulp

Maak je je zorgen om een kind? Of maak je je zorgen om jezelf omdat het thuis niet goed gaat? Blijf er niet mee rondlopen! Er is altijd iets wat je kunt doen:

Direct hulp nodig?

Logo Veilig Thuis Midden Brabant

Voor advies, ondersteuning of melden

Bel Veilig Thuis: 0800 2000
of chat op www.veiligthuismiddenbrabant.nl
24/7 bereikbaar

Link naar website Kindertelefoon

Ben je kind en wil je met iemand praten?

Bel de Kindertelefoon: 0800 0432
Of chat op www.kindertelefoon.nl

Ben je tussen 18 en 24 jaar en wil je met iemand praten?

Bel de Alles Oké support lijn: 0800 0450
Of chat op www.allesoke.nl

Hulp in jouw gemeente

Regio Hart van Brabant

Maak je je zorgen over je eigen gezin of over iemand anders? Ga in gesprek met een beroepskracht die voor jou vertrouwd voelt. Bijvoorbeeld:

– Een Intern Begeleider (IB’er) of zorgcoördinator op school
– De schoolcontactpersoon op school (schoolmaatschappelijk werker)
– Een medewerker van de gemeente (zoals een WMO- of jeugdconsulent) of één van onze samenwerkingspartners
      – Het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW; ondersteuning o.a. op het gebied van opvoeding, echtscheiding, geldproblemen of huiselijk geweld)
      – MEE (cliëntondersteuning)
      – ContourdeTwern (o.a. jongerenwerk, buurtwerk, mantelzorgondersteuning, maatjes)
      – Stichting Welzijn Ouderen Dongen (SWOD; welzijn van ouderen)
      – Casade (wooncorporatie)
      – GGD; consultatiebureau (gezond en veilig opgroeien en leven)
      – Thebe (persoonlijke / verpleegkundige zorg)
– Huisarts
Wijkagent

Maak je je zorgen over je eigen gezin of over iemand anders? Ga in gesprek met een beroepskracht die voor jou vertrouwd voelt.

Bijvoorbeeld:

 • Interne Begeleider (IB’er) op school
 • Een medewerker van gemeente (zoals een WMO consulent, een medewerker van het Sociaal Team of een medewerker van werk en inkomen)
 • Schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen
 • Wijkagent
 • Consultatiebureau
 • Huisarts
 • IMW of MEE Gilze en Rijen

Maak je je zorgen over je eigen gezin of over iemand anders? Ga in gesprek met een beroepskracht die voor jou vertrouwd voelt. Bijvoorbeeld:

– Een medewerker van ’t Loket (voor hulp en ondersteuning), bereikbaar via 013-5310531
– Interne Begeleider (IB’er) op school
– Huisarts
– Wijkagent
– Consultatiebureau

Maak je je zorgen over je eigen gezin of over iemand anders? Ga in gesprek met een beroepskracht die voor jou vertrouwd voelt. Bijvoorbeeld:

– Interne Begeleider (IB’er) op school
– Een medewerker van de gemeente (zoals een WMO consulent, een wijkteammanager of een medewerker van werk en inkomen)
– Huisarts
– Wijkagent
– Consultatiebureau

Maak je je zorgen over je eigen gezin of over iemand anders? En weet je niet wat je met jouw zorgen moet doen? Ga in gesprek met een beroepskracht die voor jou vertrouwd voelt. Bijvoorbeeld met:

 • de dorpsondersteuner van jouw dorp;
 • de IB-er (Intern Begeleider) op school;
 • de JOOB (Jeugd Opvoed en Opgroei Begeleider) van school;
 • het consultatiebureau;
 • de huisarts; of
 • de wijkagent.

Je kunt ook bellen naar de gemeente (013 505 8300) en vragen naar een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld.
Kijk ook op www.hilvarenbeek.nl/ookjijkuntietsdoen voor meer informatie.

Als je vragen of twijfels hebt, of het lastig vindt om iets met je vermoeden te doen, kun je altijd contact opnemen met een van de coördinatoren van het wijkteam.

Voor Loon op Zand en Kaatsheuvel Oost  is dat René Pagie. E-mail is r.pagie@loonopzand.nl en telefoonnummer 06 46605515
Voor Kaatsheuvel West en De Moer is dat Jacqueline de Bekker. E-mail is j.debekker@loonopzand.nl en telefoonnummer 06 21204709

Maak je je zorgen over je eigen gezin of over iemand anders? Ga in gesprek met een beroepskracht die voor jou vertrouwd voelt. Bijvoorbeeld:

– Interne Begeleider (IB’er) op school
– Een medewerker van de gemeente (zoals een WMO consulent, een wijkteammanager of een medewerker van werk en inkomen)
– Huisarts
– Wijkagent
– Consultatiebureau

Maak je je zorgen over je eigen gezin of over iemand anders? Ga in gesprek met een beroepskracht die voor jou vertrouwd voelt. Bijvoorbeeld:

– Interne Begeleider (IB’er) op school
– Een medewerker van de gemeente (zoals een WMO consulent, een wijkteammanager of een medewerker van werk en inkomen)
– Huisarts
– Wijkagent
– Consultatiebureau

Maak je je zorgen over je eigen gezin of over iemand anders? Ga in gesprek met een beroepskracht die voor jou vertrouwd voelt. Bijvoorbeeld:

– Interne Begeleider (IB’er) op school
– Een medewerker van de gemeente (zoals een WMO consulent, een wijkteammanager of een medewerker van werk en inkomen)
– Huisarts
– Wijkagent
– Consultatiebureau