Voor organisaties
en verenigingen

Veilig sportklimaat

We komen allemaal graag bij een sportvereniging waar het veilig en vertrouwd voelt. Waar plezier centraal staat en vrijwilligers, (jeugd-) leden, ouders en bezoekers zorgeloos genieten. Dat maakt een vereniging aantrekkelijk voor nieuwe leden, vrijwilligers, sponsoren en andere samenwerkingspartners.

Onder de naam ‘Sportplezier Tilburg’ werkt het Sportbedrijf van de gemeente Tilburg aan de ambitie dat je overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kunt sporten. Iedereen op en rondom de club kan zijn steentje bijdragen aan Sportplezier! Of je nu bestuurder, scheidsrechter, sporter, supporter, ouder, trainer of coach bent, ook jij kan het verschil maken.

Meer info op www.sportintilburg.nl/sportplezier

Meldcode voor
beroepskrachten

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt beroepskrachten bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen beroepskrachten of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Veilig achter
de voordeur

Diverse beroepsgroepen komen bij mensen thuis, achter de voordeur. Bijvoorbeeld huismeesters van woningcorporaties die onderhoud en reparaties verzorgen. 

Zo’n medewerker kan het vriendelijke en bekende gezicht zijn voor een slachtoffer die hem of haar de eerste stap naar veiligheid biedt. Het is belangrijk dat deze medewerkers signalen van huiselijk geweld herkennen en vervolgens weten wat ze kunnen doen. Het Coördinatiepunt Trainingen Meldcode, ontstaan uit de Taskforce,  heeft een training ontwikkeld speciaal voor beroepskrachten die achter de voordeur komen. 

> Meer over Coördinatiepunt Trainingen Meldcode