Skip to content

Vier jaar
Taskforce Kindermishandeling
regio Hart van Brabant

Ieder jaar hebben meer dan 3000 kinderen in de regio Hart van Brabant te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling. Ondanks alle inzet op dit thema, dalen de cijfers helaas niet. Van september 2017 tot november 2021 was de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant actief met het extra aanjagen van de aanpak van kindermishandeling. Dit netwerk van betrokken mensen heeft zich vier jaar ingezet om aandacht te vragen voor dit grote maatschappelijke probleem, en om samen te werken aan creatieve oplossingen, buiten de gebaande paden. Met focus op de beweging naar de voorkant, naar preventie en vroegsignalering. Onze ambitie? Dat iedereen in de omgeving van kinderen weet hoe hij in actie moet komen en ook in actie komt als het nodig is. De leerkracht, de hulpverlener, de huismeester van de woningcorporatie, de (huis)arts, de sportcoach, de buurvrouw, de kapper. Iedereen! Zodat we samen kindermishandeling steeds vaker voorkomen en aanpakken.

Resultaten vier jaar Taskforce Kindermishandeling

De Taskforce Kindermishandeling heeft op allerlei niveaus haar meerwaarde bewezen. Nieuwe samenwerkingen zijn gerealiseerd. Doelgerichte pilots zijn opgestart en verder gebracht. Er zijn tools ontwikkeld om te praten met kinderen, voorlichtingscampagnes voor kinderen en jongeren. En er staat een uitgebreid trainingenaanbod.

Aanjager en verbinder

Maar vooral heeft de Taskforce een rol gepakt als aanjager en verbinder. Denk aan het verbinden van woningcorporaties aan dit thema, het verbinden van landelijke initiatieven (zoals de Limburgse beweging netwerk tegen kindermishandeling) en contacten met ministeries. Denk aan aanjagen van dit complexe maatschappelijke thema bij iedereen – van dierenarts tot brandweerman en van wethouder tot sportbestuurder. Alles om de beweging op gang te krijgen. Soms tot frustratie en irritatie toe, maar beweging kwam er!

Meer over de resultaten van vier jaar Taskforce Kindermishandeling vindt u hieronder.

Buiten de lijntjes kleuren

Vier jaar Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant en wat ben ik als voorzitter trots op de resultaten die we hebben bereikt. Vier jaar lang extra aanjagen van de aanpak van kindermishandeling. Vier jaar lang samenwerken met betrokken en bevlogen mensen die echt het verschil willen maken. Mensen die ook buiten de lijntjes durven te kleuren.

En de behaalde resultaten mogen er zijn:

 • Er staat een zeer betrokken en actief netwerk.
 • Er zijn nieuwe samenwerkingen met partners, die zich vooraf niet bewust waren van de rol die ze zouden kunnen spelen.
 • Er liggen mooie, praktische producten die op verschillende plekken worden ingezet.
 • Er is een beweging gemaakt naar de voorkant van het proces: naar preventie en vroegsignalering.
 • En dat allemaal vanuit het gedachtegoed om altijd het kind centraal te stellen.

Vier jaar hebben mensen zich met hart en ziel ingezet voor deze aanpak. Samen hebben we het anders durven doen. En dat blijven we ook doen! Want de aanpak krijgt een vervolg. We blijven het thema agenderen en ook verbreden, binnen het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. En we blijven buiten de lijntjes kleuren om oplossingen en steun te organiseren voor kinderen en gezinnen in de knel.

Ter afsluiting van vier jaar Taskforce Kindermishandeling maakten we een kleurboekje. Dat kleurboekje herinnert ons aan deze opdracht. Want we zijn nog lang niet klaar met het aanpakken van kindermishandeling!

Marcelle Hendrickx
Voorzitter Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant

Actief netwerk

De Taskforce Kindermishandeling is een actief netwerk binnen de negen gemeenten van de regio Hart van Brabant (Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk). Onder voorzitterschap van Marcelle Hendrickx (wethouder gemeente Tilburg) hebben de Taskforceleden een actieve rol als ambassadeur gepakt om het onderwerp kindermishandeling op de agenda te krijgen bij bestuurders, managers en professionals in de regio.

Binnen zeven thema’s werkten diverse werkgroepen aan acties om de ambities van de taskforce waar te maken. De zeven thema’s zijn: onderwijs, verantwoord ouderschap, actief burgerschap, plegeraanpak en slachtofferhulp, ontschotting tussen organisaties, kwetsbare en vergeten kinderen en sport en recreatie.
Professionals uit verschillende sectoren pakten een actieve rol binnen een of meerdere werkgroepen en vormen samen het programmateam.

 • Voorzitter: Marcelle Hendrickx | wethouder gemeente Tilburg
 • Mark van Stappershoef | burgemeester gemeente Goirle
 • Lian Smits | bestuurder Sterk Huis en voorzitter kennisnetwerk SJS.
 • René Verhoeven | directeur Amarant – divisie Jeugd.
 • Ilja van den Hoek | bestuurder IMW Tilburg
 • Wietske Muller | sectorhoofd Hart van Brabant bij Politie Zeeland-West-Brabant
 • Tom Pietermans | directeur Veilig Thuis Midden-Brabant.
 • Irene Dekker | KNVB kernteam veilig sportklimaat en hockey coach/trainer in Tilburg.
 • Marieke Fimerius | Officier van Justitie
 • Gijs de Bont | Voorzitter College van Bestuur Biezonderwijs
 • Paul van Aanholt | Bestuurder Stichting Edu-Ley
 • Betty Ann Blommers | manager Trainingen & SMW MBO bij IMW | werkgroep vergeten en kwetsbare kinderen
 • Teun Haans | clustermanager Sterk Huis | werkgroepen actief burgerschap, ontschotting, pleger en slachtofferschap
 • Sanne Abrahams | strategisch beleidsadviseur samenleving gemeente Hilvarenbeek | werkgroep actief burgerschap
 • Tanja van Stappershoef | coördinator ontwikkeling en aanpak complexe scheidingen Sterk Huis | Werkgroep verantwoord ouderschap – scheiden
 • Marrit van der Plas | beleidsmedewerker RCH Midden-Brabant | werkgroep ontschotting
 • Berna Trommelen | projectleider Taskforce Kindermishandeling | werkgroep sport en recreatie
 • Liselot Godschalx | bestuurssecretaris T-Primair

Podcastserie Ik zie jou

Voor de week tegen kindermishandeling 2021 maakte de Taskforce Kindermishandeling een serie podcasts. Podcastmaker Merel Steinweg in gesprek over hoe we kinderen écht kunnen zien en hoe we samen het verschil kunnen maken voor kwetsbare kinderen en gezinnen. Hoe we dat overal kunnen doen: in de zorg, in het gezin, in de sport, op school. En hoe we kinderen kunnen blijven zien.

In deze aflevering hoor je Angelique Valks, zij is aandachtsfunctionaris kindermishandeling in het Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Als aandachtsfunctionaris is zij aanspreekpunt in het ziekenhuis voor artsen, verpleegkundigen of andere teamleden die zorgen hebben om een kind. Angelique vertelt wat er voor nodig is om in het ziekenhuis, in de zorg, zorgvuldig om te gaan met vermoedens of signalen van kindermishandeling. Ook vertelt Hanneke Migchels over hoe zij als gynaecoloog vermoedens van kindermishandeling bespreekbaar maakt.

In deze aflevering vertellen de Tilburgse wethouder Esmah Lahlah en directeur-buurman Ralf Embrechts (MOM Tilburg) waarom zij zich hard maken voor het bestrijden van kinderarmoede. Juist ook om kindermishandeling te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken. Hoe doen zij dat? Wat is belangrijk? En hoe kunnen we allemaal zorgen dat ouders en kinderen écht gezien worden?

In deze aflevering vertellen sportpedagoog Marion de Kock en ervaringsdeskundige Maaike waarom zij zich inzetten voor een veilige sportclub. Om meerdere redenen is het belangrijk om ook op de sportclub aandacht te hebben voor dit onderwerp. Omdat het juist die veilige, vertrouwde plek kan bieden voor kinderen bij wie het thuis niet veilig is. Hoe werk je als vereniging aan die open sfeer? Welke rolmodellen zijn er en hoe versterk je die? En hoe ga je er mee om als een pupil je in vertrouwen neemt over waar hij of zij mee zit? Maar ook, hoe voorkom je grensoverschrijdend gedrag op de sportclub zelf?

In deze aflevering luister je naar Angela Horsten, directeur bestuurder in het onderwijs bij Stichting Initia in Dongen, en Claire Schilte, intern begeleider en leerkracht op basisschool de Zuidwester in Tilburg. Zij zien het als een belangrijke taak van het onderwijs om kindermishandeling te herkennen, te bespreken en hulp in te schakelen als dat nodig is. Hoe komt het dat dit onderwerp hen zo aan het hart gaat? Hoe pakken ze vermoedens van kindermishandeling zelf aan? En waar mag meer oog voor komen? 

In deze laatste aflevering zijn Marcelle Hendrickx (wethouder Jeugd in Tilburg en voorzitter van de regionale Taskforce Kindermishandeling), Caroline Timmermans (bestuurder Wonen Breburg) en Tom Pietermans (directeur van Veilig Thuis Midden Brabant) aan het woord. Hoe zorg je er nou sámen voor, met alle organisaties en inwoners in een regio, dat we écht in actie komen voor dit grote maatschappelijke probleem?

Luister naar de podcasts

Voorlichting en training

Iedereen in de omgeving van kinderen kan écht zien hoe het met het kind gaat en in actie komen. De Taskforce Kindermishandeling heeft zich de afgelopen vier jaar daarom ingezet om ook ‘andere doelgroepen’ te informeren en te mobiliseren. Denk aan de huismeester van de woningcorporatie. Zij komen veel ‘achter de voordeur’ en kunnen signalen opvangen. Er zijn trainingen ontwikkeld voor allerlei doelgroepen zoals woningcorporaties, kappers, bestuurders van sportverenigingen, sportcoaches, vrijwilligers bij de scouting, ambtenaren, medewerkers van een uitvaartorganisatie, etcetera. Hiervoor is het Coördinatiepunt Trainingen opgericht door de Taskforce Kindermishandeling, Sterk Huis en IMW. Met inzet van ervaringsdeskundigen leren professionals en vrijwilligers hoe ze signalen kunnen herkennen en wat ze vervolgens kunnen doen.

Het Coördinatiepunt Trainingen krijgt een plek in het Regionale Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Het aantal gegeven voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen in 2019 t/m 2021 is indrukwekkend:

 • 37 inspiratiesessie en gastlessen bij onder andere Fontys
 • Omdat vanwege corona geen fysieke bijeenkomsten mogelijk waren, is overgestapt op webinars. In 2020 en 2021 zijn 20 webinars gegeven. De opnamen van de webinars zijn hier terug te kijken.  
 • 52 basis- en verdiepingstrainingen over de meldcode kindermishandeling
 • 12 trainingen ‘Veilig achter de voordeur’ bij woningcorporaties
 • 17 training ‘Praten met kinderen’
 • 10 trainingen Veiligheidsplannen
 • 32 trainingen bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • 7 E-learnings ontwikkeld over de 5 gezinsprofielen en over het risicotaxatie instrument scheiden

Wat anderen zeggen over trainingen en workshops van het Coördinatiepunt Trainingen:

 • “Erg leerzaam om huiselijk geweld vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Ik neem mee dat we in ons werk de durf en het lef moeten hebben om door te vragen.”
 • “De training sluit erg aan bij de praktijk. Ik had na de training nog een huisbezoek en ben meteen aan de slag gegaan met wat we die dag behandeld hadden.”
 • “Je weet eigenlijk wel dat huiselijk geweld een groter probleem is dan je in eerste instantie zou verwachten. Met ruim 200 leden binnen onze vereniging is de kans dus zeer aannemelijk dat er een of meerdere leden hiermee te maken hebben. Als wij als scouting daar iets aan kunnen bijdragen om dit tijdiger te signaleren, dan moeten we dat zeker doen. De informatieavond was zeer treffend en pakkend. In slechts 1,5 uur werd op een gevarieerde, interactieve manier dit zware onderwerp behandeld.”
 • “Fijn om je de hele dag met je team te kunnen richten op de complexe casuïstiek waar we soms mee te maken hebben. De training leert ons dat we feitelijk en concreet moeten zijn, geen interpretaties moeten doen en dat we in een kort tijdsbestek soms heel veel dingen helder kunnen krijgen.”
 • “Ik besef nu pas dat ik diegene ben die het verschil kan maken voor dat kind dat zich thuis niet veilig voelt. Bij mij op de club voelt hij zich namelijk wel fijn en kan hij zichzelf zijn.’’

Succesvolle initiatieven

Een van de speerpunten van de Taskforce Kindermishandeling was zoeken naar nieuwe manieren van samenwerking. Samen met partners zijn innovatieve pilots opgestart en verder uitgerold en geborgd in staande organisaties. Altijd vanuit het kind gedacht. Het kind centraal. Enkele voorbeelden van succesvolle initiatieven: 

Het aantal conflictscheidingen neemt toe en de problematiek rond samengestelde gezinnen vraagt steeds meer aandacht. Daarom is een integrale aanpak rondom scheidingen, waar zorg en recht samenwerken, een belangrijk thema binnen het actieprogramma van de regionale Taskforce kindermishandeling Hart van Brabant.

Partners in de regio Hart van Brabant hebben de handen ineen geslagen om samen het programma rondom scheidingen in Hart van Brabant vorm te gaan geven: van preventie tot hoog specialistische behandeling. Het feit dat kinderen pijn en verdriet ervaren én vaak ook schade oplopen, is voor ons genoeg aanleiding om het fenomeen scheiden écht aan te pakken.

Online scheidingsloket: alsjeuitelkaargaat.nl

Een actiepunt in de actielijn preventie is een online scheidingsloket. Want alles begint bij bewustwording! Bij de eerste stap – overweging tot scheiding – is het belangrijk inwoners goed te informeren zodat de juiste stappen in de juiste volgorde kunnen worden gezet. Deze actie is opgepakt door de samenwerkende gemeenten in de regio Hart van Brabant. Op 13 september 2019 is de website alsjeuitelkaargaat.nl gelanceerd.

Om kinderen die met huiselijk geweld te maken hebben, beter op school te kunnen ondersteunen, gaan alle scholen in de regio Hart van Brabant aan de slag met Handle with Care. Handle with Care is een samenwerking tussen politie, scholen en leerplicht. Door deze samenwerking is er binnen 24 uur na ernstig huiselijk geweld steun op school voor het kind. Om de samenwerking te laten slagen, moesten eerst wat drempels weggenomen worden. Hoe kunnen we loslaten wat we gewend zijn om te doen en samen naar oplossingen zoeken? Als aanjager om dit initiatief in de hele regio uit te rollen, heeft de Taskforce Kindermishandeling de partijen (zoals politie, onderwijs, Veilig Thuis, Leerplicht) bij elkaar gebracht en ‘omdenken’ in gang gezet. Van systeemwereld naar leefwereld met het kind centraal!

De voorbereidingen met scholen zijn gestart in voor jaar 2021. Handle with Care gaat begin 2022 echt van start in de hele regio.

Ook is in Tilburg Handle with Care – Ruggensteun gerealiseerd, een samenwerking tussen SMO Traverse en basisscholen voor kinderen die (tijdelijk) in een crisisopvang wonen.

School is een van de plekken waar signalen van kindermishandeling opgevangen kunnen worden en het gesprek met kinderen kan plaatsvinden. Het is ook de aangewezen plek om met kinderen te werken aan hun sociale weerbaarheid. Zodat kinderen leren wat hun grenzen, wensen en rechten zijn en weten waar ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. Hier hoort ook bij dat professionals signalen van onveiligheid herkennen en op zoek gaan naar de juiste hulp of ondersteuning.

De Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant ontwikkelde samen met partners zoals GGD Hart voor Brabant, IMW Tilburg, Sterk Huis en Stichting Groei Veilig, een toolkit voor basisscholen. Met veel informatie én instrumenten om te praten met kinderen. En om te werken aan deskundigheidsbevordering bij professionals. Begin september 2021 is de toolkit overhandigd aan iedere basisschool in regio Hart van Brabant.

In 2021 introduceerde de Taskforce Kindermishandeling de Hart voor een kind award. De award is bedoeld voor organisaties en mensen die goede dingen doen voor kinderen. In september en oktober 2021 kon iedereen in de regio Hart van Brabant een organisatie of een persoon aandragen voor de Hart voor een kind award via de website zorgenomeenkind.nl. Er kwamen veel mooie inzendingen binnen voor mensen en organisaties die eraan bijdragen dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. De vijfkoppige jury onder voorzitterschap van Marcelle Hendrickx ging vervolgens aan de slag om uit de inzendingen drie genomineerden per categorie te selecteren. Op 20 november, de internationale kinderrechtendag worden de winnaars bekend gemaakt. 

Bij de award ontvangt de winnende organisatie een bedrag van 2500 euro. De winnende persoon van 18+ krijgt een bedrag van 750 euro. De geldbedragen zijn bedoeld om te investeren in mooie projecten voor kinderen. Het winnende kind mag een hartenwens doen om andere kinderen te helpen.

Studenten Fontys Pedagogiek, minor jeugdhulp specialist, werkten aan verschillende opdrachten voor de Taskforce Kindermishandeling. De opdrachten werden begeleid door leden van het programmateam. 35 studenten werkten een half jaar 1 dag per week aan hun opdracht. Zij ontwikkelden onder andere de Praten Helpt-pot die getest werd in de week tegen kindermishandeling 2020. Na doorontwikkeling is de Praten Helpt-pot opgenomen in de toolkit Praten Helpt voor basisonderwijs. 

Het benutten van een  krachtig signaal

Cees Hoefnagels, psycholoog en onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht, onderzocht op basisscholen in Tilburg die met het Marietje Kessel Project werken of deze weerbaarheidstrainingen leiden tot meer onthullingen van kindermishandeling
door de kinderen zelf. Hij onderzocht ook wat het effect is van een onthulling op de kinderen en de leerkrachten.

Onderzoek ‘Ik kijk niet weg’

Studenten pedagogiek van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen deden in Hilvarenbeek een onderzoek wat de rol van inwoners kan zijn in de aanpak tegen kindermishandeling. Ze deden dit onderzoek in opdracht van gemeente Hilvarenbeek met Veilig Thuis Midden-Brabant en Taskforce kindermishandeling Regio Hart van Brabant als betrokken partners. Een van de conclusies van het onderzoek is dat inwoners wél iets willen betekenen in de aanpak van kindermishandeling. Ze vinden echter melden bij Veilig Thuis een brug te ver. Daarbij is er te weinig kennis over kindermishandeling en de omvang van het probleem. 

Publiekscampagnes

De Taskforce kindermishandeling ontwikkelde campagnes voor iedereen in de omgeving van kinderen. Voor volwassenen, voor jongeren en ook voor kinderen zelf. Zodat iedereen zich bewust wordt van kindermishandeling, dat het overal en bij iedereen kan gebeuren. Dat mensen signalen leren herkennen en weten wat ze vervolgens kunnen doen. Want iedereen kan iets doen, hoe klein ook. 

Het verhogen van kennis en bewustzijn bij iedereen in de omgeving van kinderen, is een van de doelstellingen van de Taskforce Kindermishandeling. Om een breed publiek te bereiken in de omgeving van kinderen – de buren, ooms en tantes, opa en oma, de coach van het voetbalteam, de dansjuf, ouders van vriendjes en vriendinnetjes, en noem maar op – zijn in 2019 diverse middelen ontwikkeld met het thema ‘zorgen om een kind’ en ‘ook jij kunt iets doen’. Om laagdrempelig handelingsperspectief te bieden op lokaal niveau. 

Middelen die ontwikkeld zijn:

 • website zorgenomeenkind.nl: herken signalen – kom in actie – vraag hulp
 • signalenwijzer
 • posters
 • social media kalender

posters 6 varianten

Vaak weten kinderen niet dat het niet normaal is dat ze worden mishandeld of verwaarloosd, maar voelen ze wel angst, verdriet of woede. En kinderen zijn altijd loyaal naar hun ouders. Dus het is ook moeilijk om te weten of te voelen. Misschien weten kinderen ook niet waar ze terecht kunnen voor hulp. We moeten kinderen helpen bij het zelf herkennen en voelen van geweld. Ze helpen om iets te kunnen doen. In plaats van wachten en hopen dat iemand in de omgeving van het kind de kindermishandeling signaleert. Daarom is Blue ontwikkeld. 

Blue is een animatiefiguurtje dat kinderen leert dat het niet oké is als iemand je pijn doet en dat er hulp is. Blue is zelf slachtoffer van kindermishandeling. Zijn ouders hadden vroeger geen aandacht voor hem en waren teveel bezig met eigen problemen. Maar nu gaat het weer goed met hem. Blue helpt zijn vriendjes om erover te praten als het niet goed gaat thuis en wijst ze de weg naar hulp. Zo geeft Blue aan dat je kan praten met een volwassene of bellen met de kindertelefoon. Blue krijgt steeds nieuwe vriendjes die hij gaat helpen. Blue bereikt kinderen via Youtube en een eigen website: ikbenblue.nl. Er is ook lesmateriaal met Blue. Deze materialen zijn onderdeel van de toolkit Praten Helpt.

Ontwerp Yellow en Pink

In de week tegen kindermishandeling 2019 was er voor basisscholen een ontwerpwedstrijd om een nieuw vriendje voor Blue te ontwerpen. SBO Westerwel maakte het winnende ontwerp voor Yellow. In 2020 was er weer een ontwerpwedstrijd, dit keer voor Pink. Groep De Vinken van SBO Westerwel maakte het winnende ontwerp.

Bereik

De kindercampagne Blue is in november 2019 gestart. De filmpjes van Blue en Yellow op Youtube zijn inmiddels (november 2021) 254.000 keer bekeken. Blue is een idee van Garage2020 en is uitgevoerd door de regionale Taskforce Kindermishandeling en Sterk huis.

Huidige campagnes over signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn gericht op volwassenen. Jongeren kunnen echter ook een belangrijke rol spelen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar net zoals volwassenen, zijn de meeste jongeren niet bekend met de signalen van kindermishandeling en missen ze de tools om het bespreekbaar te maken. Erover praten met vriendjes en vriendinnetjes zou al een enorme winst zijn. Zo voelt een slachtoffer zich niet meer alleen en weet hij/zij dat het niet normaal is wat er bij hem/haar thuis gebeurt. Een slachtoffer wordt zo meer gestimuleerd om hulp te zoeken. Het maakt jongeren weerbaarder.

We weten dat het niet gemakkelijk is om jongeren te bereiken. We weten dat we jongeren moeten aanspreken in hun eigen taal en een laagdrempelig handelingsperspectief moeten bieden. Maar hoe doen we dat? Jongerencommunicatiebureau Jong & Je Wil Wat ontwikkelde samen met jongeren en ervaringsdeskundigen uitgangspunten voor een campagne gericht op jongeren, zowel jongeren die zelf slachtoffer zijn van kindermishandeling als jongeren in hun omgeving. 

Eerste fase

In de eerste fase staat bewustwording centraal. In de periode van maart tot juni is de campagne bijna 285.000 keer bij jongeren in beeld geweest via Instagram en maar liefst 1.1480.000 via Snapchat. Er werd 2000 keer doorgeklikt naar de website. De ja/nee-poll op Instagram leverde 5600 reacties op. Lees meer over de resultaten van fase 1

Tweede fase

In de tweede fase vertellen jongeren hoe ze voor zichzelf, of voor een ander zijn opgekomen om het geweld te stoppen. Deze tweede fase is begin september 2021 gestart en loopt tot december. De campagne loopt via Instagram en Snapchat. Twee kanalen waar we met name jongeren kunnen bereiken.

Week tegen kindermishandeling

Vier jaar, vier thema’s

Vier jaar Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant betekent ook vier keer de organisatie van de Week tegen Kindermishandeling. Vier keer een week vol activiteiten en veel aandacht voor dit onderwerp. Vier keer met een ander thema. Die thema’s ziet u terug in dit kleurboek. Herkent u ze nog?

Vervolg

De opgedane kennis en ervaring én de aanjaagfunctie van de Taskforce Kindermishandeling krijgt een plaats in het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit wordt een plek waar alle informatie, kennis, scholing en (ervarings)deskundigheid over huiselijk geweld en kindermishandeling samenkomt. Het Regionaal Expertisecentrum zal gevraagd en ongevraagd de maatschappelijke schijnwerper op het thema richten. Daarvoor bundelen partners zoals Veilig Thuis, Sterk Huis, Fameus en IMW hun krachten.

“Als mijn mentor niet had gezegd: en nu pak je je koffers en ga je weg, dan was ik dood geweest. Door zijn daadkracht en steun ben ik er nog.”

Jeroen werd als kind mishandeld en verwaarloosd. Zijn mentor op school zag hem en luisterde naar hem. Door gesprekken met zijn mentor ging Jeroen inzien dat zijn situatie niet goed was voor hem. Uiteindelijk hielp zijn mentor hem om thuis weg te gaan.

“In mijn jeugd zijn mij nare dingen overkomen die niet fijn en prettig waren. Dat niemand ooit aan mij vroeg waarom ik zo vaak moest overgeven snap ik nog steeds niet.”

Maaike wist als kind wel dat ze het thuis niet altijd fijn vond. Maar ze wist niet dat haar situatie niet normaal was. Dat geldt voor veel kinderen die kindermishandeling meemaken, en ook voor de kinderen in hun omgeving (vriendjes, klasgenoten, teamgenoten).

Week tegen kindermishandeling 2019

Deze week startte met de uitreiking van de krant voor ouders en kinderen op basisschool Wandelbos. Tevens werd de campagne voor kinderen ‘Blue’ gelanceerd. Het jeugdjournaal was erbij!

Muziek in de LocHal

“Wanneer het niet veilig is bij je ouders, vind je altijd wel iemand die je kunt vertrouwen en die jou kan steunen. Bij mij was dat de wiskundeleraar die zag dat het niet goed met me ging en in actie kwam.”

De ouders van Maaike belandden in een vechtscheiding en ze verliest het contact met haar vader. De nieuwe partner van haar moeder mishandelt haar emotioneel en later ook fysiek. Toen de wiskundeleraar aan haar vroeg hoe het met haar ging, brak ze. Ze gooide alles op tafel en hij hielp haar om hulp te zoeken.

Online Collegeweek

Omdat vanwege de coronamaatregelen live bijeenkomsten niet mogelijk waren, is deze week tegen kindermishandeling ingezet op een dagelijks college vanuit de studio, online te volgen voor wie maar wil. De colleges zijn opgenomen en terug te kijken op het Youtubekanaal Zorgenomeenkind

“Mijn ouders konden zelf niet met hun gevoelens omgaan. Ik deelde dus ook niet wat ik had meegemaakt en wat dat met me deed….”

Teun is als 15 jarige seksueel misbruikt. Hij vond nergens een luisterend oor en schaamde zich voor wat er gebeurd was en dacht dat het zijn schuld was. Pas jaren later heeft een psycholoog voor hem het verschil gemaakt. Daardoor wist hij dat het niet zijn schuld was en is hij gaan praten over het seksueel misbruik uit zijn jeugd.

Week tegen kindermishandeling 2021

In de regio Hart van Brabant is het thema van 2021: Ik zie jou. Want alle kinderen hebben er recht op om gezien en gehoord te worden. Zeker als ze opgroeien in een onveilige thuissituatie. Jongeren en volwassenen die mishandeld zijn, vertellen dat er mensen in hun omgeving moeten zijn geweest die iets gehoord of gezien hebben. Maar dat niemand of alleen een enkeling er iets van heeft gezegd of er iets aan heeft gedaan, en dat ze daar, naast de andere gevolgen van de mishandeling, last van hebben. 

Collegeweek 2020

Week tegen kindermishandeling 2019

Week tegen kindermishandeling 2018