Skip to content

Trainingen

Als je je zorgen maakt om een kind is het belangrijk om te weten wat je moet doen. Het Coördinatiepunt Trainingen biedt trainingen en informatiebijeenkomsten op maat voor organisaties en professionals die verplicht zijn te werken met de Meldcode: de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg en justitie.

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Het Coördinatiepunt Trainingen biedt ook trainingen en informatiebijeenkomsten op maat voor professionals die niet verplicht zijn te werken via de Meldcode: gemeente medewerkers, woningbouwcorporaties, sportverenigingen. 

trainingen meldcode

Aanbod trainingen

Eenduidige aanpak

De aanpak van het Coördinatiepunt Trainingen is eenduidig met een overzichtelijk trainingsaanbod: iedereen ontvangt een training (op maat) met dezelfde elementen en taal. Een eenduidige taal is voorwaardelijk voor implementatie, begripsvorming en samenwerking. Via de trainingen ontvangen professionals ook informatie over de regionale aanpak, samenwerking en hulpverlening wat ten goede komt aan de sociale kaart en ‘couleur locale’ van de regio. Het Coördinatiepunt Trainingen richt zich op de regio Hart van Brabant. De trainingen zijn afgestemd op de regionale aanpak en werkwijze van Veilig Thuis Midden-Brabant.

Aanbod trainingen

Het aanbod kenmerkt zich door het nadruk leggen op handelen en praktijk kwesties. Het gaat niet alleen over de theorie kennen achter de inhoud, maar daarnaast ook vooral het toepassen in de situatie waar professionals zich in bevinden. Met stevige gesprekstechnieken en uitleg over de handelingsmogelijkheden na signalering. Het aanbod is geschikt voor alle mensen die met gezinnen, ouderen, jongeren en kinderen werken, praten en die het verschil willen maken in het creëren van een veilig leven.

Onderstaand ons aanbod op een rij. Uiteraard blijft maatwerk altijd mogelijk. 

  • Inspiratiesessies Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (1 ½ tot 2 uur)
  • Basistraining Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stap 1 en 2 (6 uur)
  • Verdiepingstraining Meldcode: Gewoon Doen! (1 dag)
  • Training Vragencirkel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (2 x 1 dagdeel)
  • Gespreksvoering over signalen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (1 dag)
  • Praten met kinderen over kindermishandeling (1 dag)
  • Training Veiligheidsplannen opstellen (2 dagen)
  • Training Veilig Achter de Voordeur (1 dag)
  • VertrouwensContactpersonen (VCP) in de sport
  • Intervisie voor aandachtsfunctionarissen HG en KM
Neem voor vragen over de trainingen contact op met: info@coordinatiepunttrainingen.nl
 

Aanbod gratis webinars

Bekijk het aanbod webinars op de pagina activiteiten

Terugkijken webinars

Video afspelen

18 januari 2022| Toestemmingsbeginsel en Kinderrechten

Video afspelen

2 dec. 2021 | De Multifocus methode

Multifocus in de regio Hart van Brabant

De regio Hart van Brabant heeft de visie ‘gefaseerd samenwerken aan veiligheid’ breed omarmd en kiest ervoor om deze visie te implementeren via de Multifocusmethodiek. Met deze methodiek zijn we beter in staat om geweld te stoppen en patronen te doorgronden om de risico’s op geweld te stoppen. Meer informatie in onderstaand document.

Video afspelen

23 juni 2021 | Bespreekbaar maken seksueel misbruik

Video afspelen

31 mei 2021 | Praten met kinderen over onveiligheid

Video afspelen

20 april 2021 | Had mijn vader kinderen mogen krijgen?

Video afspelen

17 maart 2021 | Hoe zet je ervaringsdeskundigheid in bij huiselijk geweld en kindermishandeling?

Video afspelen

16 december 2020 | Cultuursensitief werken

Video afspelen

10 december 2020 | Ouderverstoting en complexe omgangsproblematiek

Video afspelen

2 december 2020 | Scholen en echtscheiding

Video afspelen

26 november 2020 | Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

20 november 2020 | In gesprek met kinderen

20 november 2020 | College Seksueel geweld tegen kinderen

19 november 2020 | College Het taboe doorbreken met Olcay Gulsen

18 november 2020 | College De schaamte voorbij met Karin Bloemen

17 november 2020 | College Veilig sportklimaat met Toon Gerbrands

16 november 2020 | College Kansrijke start met Tessa Roseboom

Video afspelen

1 juli 2020 | Voor leerkrachten PO

Video afspelen

30 juni 2020 | Opgroeien met een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen

Video afspelen

17 juni 2020 | Eergerelateerd geweld

Video afspelen

10 juni 2020 | Voor werkgevers

Video afspelen

18 mei 2020 | Zorg voor leerlingen VO & MBO

Video afspelen

14 mei 2020 | Huisdieren, geweld en corona?

Video afspelen

13 mei 2020 | Webinar praten met kinderen over veiligheid

6 mei 2020 | Webinar voor gescheiden ouders in coronatijd

Video afspelen

22 april 2020 | Webinar: hoe zorgen we voor meer veiligheid tijdens de coronacrisis?

Video afspelen

15 april 2020 | Workshop voor onderwijs en kinderopvang

Wat deelnemers zeggen over de trainingen

“De training sluit erg aan bij de praktijk. Ik had na de training nog een huisbezoek en ben meteen aan de slag gegaan met wat we die dag behandeld hadden.”
Logo Samen met de Jeugd
“Kundige trainers die een veilig gevoel in de groep weten te creëren.”
Logo Samen met de Jeugd
“Als scouting weet je onderbewust eigenlijk wel dat huiselijk geweld een groter probleem is dan je in eerste instantie zou verwachten. Met ruim 200 leden binnen onze vereniging is de kans dus zeer aannemelijk dat er een of meerdere leden hiermee te maken hebben. Als wij als scouting daar iets aan kunnen bijdragen om dit tijdiger te signaleren, dan moeten we dat zeker doen. De avond was zeer treffend en pakkend. In slechts 1,5 uur werd op een gevarieerde, interactieve manier dit zware onderwerp behandeld.”
Logo Samen met de Jeugd
“Fijn om de hele dag met je team ons te kunnen richten op de complexe casuïstiek waar we soms mee te maken hebben. De training leert ons dat we feitelijk en concreet moeten zijn, geen interpretaties moeten doen en dat we in een kort tijdsbestek soms heel veel dingen helder kunnen krijgen.”
Logo Samen met de Jeugd