Trainingen Meldcode

Coördinatiepunt Trainingen Meldcode

Het Coördinatiepunt Trainingen Meldcode biedt trainingen en informatiesessies voor alle beroepskrachten, al dan niet verplicht om te werken met de Meldcode. De trainingen zijn op maat per beroepsgroep, maar bevatten wel dezelfde elementen en taal. Eenduidige begripsvorming maakt de samenwerking tussen beroepskrachten en organisaties op dit thema gemakkelijker. Daarbij sluiten de trainingen aan bij de regionale aanpak.

Het Coördinatiepunt Trainingen Meldcode is een samenwerking van de regionale Taskforce Kindermishandeling en IMW, Sterk Huis en Veilig Thuis. Het trainingsaanbod is overzichtelijk en laagdrempelig waardoor implementatie en jaarlijkse herhaling makkelijk te realiseren is. Door beroepskrachten jaarlijks een herhalingstraining te laten volgen, wordt de kans dat zij kindermishandeling signaleren tien keer groter!

Meer informatie over de trainingen vindt u in deze folder (pdf)

Open trainingen

Maandag 9 december
Maandag 20 januari 

logo-taskforce