Trainingen Meldcode

Als je je zorgen maakt om een kind is het belangrijk om te weten wat je moet doen. Het Coördinatiepunt Trainingen Meldcode biedt verschillende trainingen en inspiratiesessies om te leren hoe je kindermishandeling herkent en hoe je in actie kunt komen.

Logo Taskforce Kindermishandeling

Coördinatiepunt Trainingen Meldcode

Het Coördinatiepunt Trainingen Meldcode biedt trainingen en informatiesessies voor alle beroepskrachten, al dan niet verplicht om te werken met de Meldcode. De trainingen zijn op maat per beroepsgroep, maar bevatten wel dezelfde elementen en taal. Eenduidige begripsvorming maakt de samenwerking tussen beroepskrachten en organisaties op dit thema gemakkelijker. Daarbij sluiten de trainingen aan bij de regionale aanpak.

Het Coördinatiepunt Trainingen Meldcode is een samenwerking van de regionale Taskforce Kindermishandeling en IMW, Sterk Huis en Veilig Thuis. Het trainingsaanbod is overzichtelijk en laagdrempelig waardoor implementatie en jaarlijkse herhaling makkelijk te realiseren is. Door beroepskrachten jaarlijks een herhalingstraining te laten volgen, wordt de kans dat zij kindermishandeling signaleren tien keer groter!

Meer informatie over de trainingen vindt u in deze folder (pdf).

Over de trainingen

Het Coördinatiepunt Meldcode Hart van Brabant biedt verschillende trainingen aan om kindermishandeling en huiselijk geweld te leren melden volgens de meldcode. Je kunt een training volgen als je als professional of organisatie verplicht bent om met de meldcode te werken (zoals het onderwijs of de kinderopvang), maar ook als je dit niet verplicht bent. De volgende trainingen worden gegeven:

Basistraining

Na de basistraining kennen professionals de stappen van de meldcode en kunnen zij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling goed duiden. Zij kunnen deze signalen bespreekbaar maken met een collega en met Veilig Thuis. De basistraining duurt 6 uur. De kosten voor deze training zijn €950 voor regionale partners uit regio Hart van Brabant en €1100 voor buitenregionale partners, bij een groepsgrootte van maximaal 15 personen.

Verdiepingstraining

De verdiepingstraining is intensiever en richt zich met name op (jeugd)professionals. Na deze training kunnen professionals handelen via de stappen van de Meldcode. Alle vaardigheden van de stappen van de meldcode komen aan bod. De lokale sociale kaart en hulpaanbod (preventief en curatief) komen naar voren alsmede het in netwerkverband samenwerken rondom de aanpak van kindermishandeling. De verdiepingstraining duurt, afhankelijk van het type verdiepingstraining, 8 – 12 uur. De kosten voor de verdiepingstraning zijn € 1500,00 bij een groepsgrootte van maximaal 15 personen.

Data komende trainingen:
Maandag 20 januari 

  • Open Basistraining voor het onderwijs over stappen 1 en 2 van de meldcode
    Maandag 3 en maandag 17 februari (2 dagdelen van 16.00-19.30 uur)
  • Open verdiepingstraining Meldcode: Gewoon Doen! over stappen 1 t/m 5 van de meldcode
    Maandag 10 en dinsdag 18 februari (2 dagdelen van 16.00-19.30 uur)

Aanmelden of vragen kunnen gesteld worden via: info@coordinatiepuntmeldcode.nl. U ontvangt binnen 48 uur een reactie op uw mail en indien er verdiepende vragen zijn, wordt er telefonisch contact opgenomen met de aanvrager door één van de trainers.

Wat deelnemers zeggen over de trainingen

“De training sluit erg aan bij de praktijk. Ik had na de training nog een huisbezoek en ben meteen aan de slag gegaan met wat we die dag behandeld hadden.”
Logo Samen met de Jeugd
“Kundige trainers die een veilig gevoel in de groep weten te creëren.”
Logo Samen met de Jeugd
“Als scouting weet je onderbewust eigenlijk wel dat huiselijk geweld een groter probleem is dan je in eerste instantie zou verwachten. Met ruim 200 leden binnen onze vereniging is de kans dus zeer aannemelijk dat er een of meerdere leden hiermee te maken hebben. Als wij als scouting daar iets aan kunnen bijdragen om dit tijdiger te signaleren, dan moeten we dat zeker doen. De avond was zeer treffend en pakkend. In slechts 1,5 uur werd op een gevarieerde, interactieve manier dit zware onderwerp behandeld.”
Logo Samen met de Jeugd
“Fijn om de hele dag met je team ons te kunnen richten op de complexe casuïstiek waar we soms mee te maken hebben. De training leert ons dat we feitelijk en concreet moeten zijn, geen interpretaties moeten doen en dat we in een kort tijdsbestek soms heel veel dingen helder kunnen krijgen.”
Logo Samen met de Jeugd