Skip to content

Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 26-07-2019.

Regio Hart van Brabant voldoet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Dat betekent dat onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  • zorgenomeenkind.nl

Lees meer over digitale toegankelijkheid op de website digitoegankelijk.nl.

Aanpak om toegankelijkheid te garanderen

Regio Hart van Brabant doet het volgende om de website zo toegankelijk mogelijk te maken:

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten worden duurzaam opgelost.
  • Automatisch toetsen: dit gebeurt met een speciale tool.
  • Periodieke interne controle: de redactie voert periodiek controles uit op de content.
  • Training werknemers: de redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Overig: ook bij de technische doorontwikkeling van zorgenomeenkind.nl is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt.

Verbeteringen

Op zorgenomeenkind.nl staan links naar andere websites. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. Regio Hart van Brabant zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

Problemen met toegankelijkheid melden

Als u een probleem met de toegankelijkheid tegenkomt op deze website, laat het ons dan weten door te mailen naar taskforcekindermishandeling@tilburg.nl