Webinar: De Multifocus methode

Wanneer:

Donderdag 2 december 15.30 – 16.45 uur

Waar:

Online via Zoom

Voor wie:

Gedragsdeskundigen, managers, team coördinatoren, kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers en professionals werkzaam in de regio Hart van Brabant.

Aanmelden:

Spreker: Matthieu Goedhart, directeur Mutsaersstichting

In de regio Hart van Brabant werken we  vanuit de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid. Deze visie wordt geïmplementeerd via de Multifocusmethodiek. Dat betekent dat via deze methodiek de regio beter in staat is om het acute geweld te stoppen en de patronen beter kunnen doorgronden om de risico’s op geweld te stoppen. De Mutsaersstichting heeft de afgelopen 2 jaar alle lokale (wijk)teams en het Veiligheidsteam getraind in de Multifocus methodiek. Om elkaar goed te begrijpen – te bouwen aan een gezamenlijke taal, wil de regio Hart van Brabant dat zo veel mogelijk mensen weten wat Multifocus inhoudt. Dit versterkt ook de samenwerking in de keten en maakt het mogelijk om echt vanuit de gedachte van Multifocus te kunnen werken.

In het webinar zal aan bod komen wat de kern is van de Multifocus methode. Op welke problematiek/casuïstiek focust deze methode zich? Wat maakt deze methode zo goed inzetbaar voor deze doelgroep? Wat zijn randvoorwaarden om deze methode goed uit te kunnen voeren in de lokale (wijk) teams?  Wat is de rol van de medewerker? Voor wie: Gedragsdeskundigen, managers, team coördinatoren, kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers en professionals werkzaam in de regio Hart van Brabant. Niet alleen interessant voor de professionals uit de lokale (wijk) teams, maar juist ook voor de samenwerkingspartners die in de regio samen met de wijkteams werken aan veiligheid.