Webinar: traumasensitief werken in relatie tot huiselijk geweld

Wanneer:

Donderdag 19 augustus van 15.30 tot 16.30 uur

Sprekers:

Channa Al, projectleider Traumasensitief werken van Geweld Hoort Nergens Thuis en adviseur bij BMC

Organisator

Coördinatiepunt trainingen, Taskforce Kindermishandeling

Aanmelden:  

Of hulpverlening nu je kerntaak is of helemaal niet, als je met kinderen en/of volwassenen werkt, kun je eigenlijk niet om de impact van trauma heen. Ingrijpende ervaringen laten sporen na die het dagelijks leven nog lang kunnen beïnvloeden, zeker als deze binnen huiselijke kring plaats vonden. Omdat trauma ook in de weg kan staan van actuele veiligheid en het oplossen van andere problemen, kan trauma in elk van de fasen van de visie Gefaseerd samenwerken aan veiligheid relevant zijn.

Dit webinar licht dit toe en focust op de bijdrage die verschillende professionals kunnen bijdragen aan herstel. Binnen het Project Trauma van het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis zijn vier tools ontwikkeld die je als professional kunt gebruiken om passend bij je eigen rol en werkpraktijk nog traumasensitiever te werken. In dit webinar worden de tools gepresenteerd en staan we stil bij de volgende vragen: 

  • Hoe speelt trauma een rol in het leven van kinderen en volwassen die geweld meemaken?
  • Wat zijn belangrijke afwegingen bij traumascreening?
  • Wat kun je, behalve behandeling voor traumaverwerking inzetten, nog meer bijdragen aan een trauma-aanpak?
  • Welke rol past bij jouw werk?