Skip to content

Samen aan de slag met een
veilige sportclub

In de regio Hart van Brabant is een veilig sportklimaat een belangrijk thema. Het is ook een van de thema’s van de Taskforce Kindermishandeling. Want ieder kind moet kunnen sporten in een veilige omgeving. Grensoverschrijdend gedrag kan echt niet. Daarbij het is belangrijk dat sportcoaches trainers en andere vrijwilligers oog hebben voor kinderen waarbij het thuis niet goed gaat. En weten wat ze moeten doen als ze signalen herkennen van kindermishandeling.

Keurmerk Veilige sport

In de collegeweek tijdens de week tegen kindermishandeling 2020 opperde Toon Gerbrands (directeur PSV) om een keurmerk Veilige Sportclub in het leven te roepen. Toon Gerbrands is landelijk kartrekker en ambassadeur van dit keurmerk. Hij vertelt er meer over in video. In samenwerking met enkele landelijke partners, waaronder NOC*NSF, KNVB en Kiwa, wordt dit keurmerk gebouwd. Het keurmerk moet vooral ondersteunend zijn voor verenigingen en helpen dit onderwerp beter bespreekbaar te maken.

Training veilige sportclub

De sportclub is een plaats waar heel veel kinderen hun vrije tijd doorbrengen. Voor kinderen die zich thuis niet altijd veilig voelen, kan sporten een goede uitlaatklep zijn. Bij de sport kunnen ze zichzelf zijn, worden ze gewaardeerd en voelen ze zich veilig. Terwijl dat thuis niet overal het geval is.

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is soms lastig te herkennen. Kinderen laten niet altijd zien wat er in hen omgaat, ze willen niet anders zijn dan de andere kinderen. Daarom is het heel belangrijk om als sportclub te weten wat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn. Zodat deze herkent worden en er stappen gezet kunnen worden om de situatie voor een kind te veranderen.

Het is belangrijk dat de sportcoaches, trainers en andere vrijwilligers binnen de sportclub oog hebben voor die kinderen waar het thuis niet altijd goed gaat. Waar moet je dan op letten, wat zijn nu signalen van Huiselijk Geweld of Kindermishandeling? En wat moet je doen als je het gevoel hebt dat het met een van de kinderen niet goed gaat?

Naast het oog hebben voor de kinderen op de sportclub, is het ook belangrijk dat er gekeken wordt naar grensoverschrijdend gedrag binnen de sportclub. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. NOC*NSF neemt het initiatief om een coördinerende rol op te pakken om dit tegen te gaan.

Het Coördinatiepunt Trainingen biedt trainingen en informatiebijeenkomsten op maat voor onder andere sportverenigingen. Stuur een mail naar info@coordinatiepunttrainingen.nl voor meer informatie. 

Meer informatie

Programma Sportplezier in Tilburg

In Tilburg werken de gemeente en sportverenigingen al een aantal jaren samen binnen het programma Sportplezier. Dat programma richt zich op het ontwikkelen van een veilig en positief sportklimaat. Het hebben van een netwerk van sportverenigingen, die periodiek met elkaar bewust stil staan bij dit thema en de realisatie daarvan binnen de eigen vereniging, is een waardevolle werkwijze. > Naar de website Sportplezier

Centrum Veilige Sport Nederland

Het centrum is één van de meldpunten in de sport naast het bestuur van de vereniging en de eigen sportbond. Het Centrum Veilige Sport Nederland is er voor vragen, twijfels of meldingen. www.centrumveiligesport.nl.

Centrum Veilige sport biedt ook praktische hulp voor sportbonden en verenigingen, bijvoorbeeld met een stappenplan ‘hoe maak je de vereniging veilig’ en campagne ‘blijf je stil of praat je erover. 

De verenigingsbox

De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke en toekomstbestendige vereniging. Het biedt handvatten voor bestuurders, trainers, coaches, scheidsrechter, juryleden, arbiters, sporters en ouders om aan de slag te gaan met een plezierig en veilig sportklimaat. Samen dragen we zorg voor een vereniging waar iedereen zich thuis voelt en met plezier sport. www.verenigingsbox.nl.