“Het is belangrijk om het kind centraal te stellen”

K!NDT is één van de winnaars van de Hart voor een Kind award 2021. Het Tilburgse initiatief wil elk kind een goede start en toekomst geven. Heidi Baars en Ronald Heidanus waren namens K!NDT bij de uitreiking van de award op 20 november. “We bieden (onderwijs)professionals gesprekshulpmiddelen en training zodat zij vanuit een positieve insteek het gesprek aan kunnen gaan met ouders en kinderen. Het is belangrijk om het kind hierbij centraal te stellen.”

De medewerkers van K!NDT kijken samen met professionals, ouders en kinderen naar wat kinderen kunnen, wat nog moeilijk is en waarmee ze nog hulp nodig hebben. Hiervoor gebruiken ze bijvoorbeeld de gespreksleidraad kansencirkel: een hulpmiddel om samen in gesprek te gaan. “De kansencirkel bestaat uit 8 taartpunten waarin de hele ontwikkeling en kansen van een kind centraal staan . Denk aan thema’s als: ik maak verstandige keuzes, ik hoor bij een groep, ik word liefdevol verzorgd,” zegt Heidi Baars. “De kansencirkel helpt om het goede gesprek met elkaar te voeren en hierbij echt dezelfde taal te gebruiken. We merken dat ouders zich hierdoor gehoord voelen.” Ronald Heidanus vult aan: “Kinderen kunnen vaak goed zelf aangeven wat zij nodig hebben. Het is belangrijk om altijd met een kind te praten over hoe het thuis is, niet alleen pas als het moeilijk wordt.”

Dansen in de klas

Volgens Ronald Heidanus komen de meeste medewerkers steeds weer terug bij hetzelfde verhaal als ze zich afvragen waarom ze zich graag inzetten voor K!NDT. “We hadden een breed overleg over een kind dat moeilijk tot ontwikkeling kwam. Het was een open gesprek en de moeder vroeg of haar dochter even mocht binnenkomen om te zien wie er bij het gesprek zaten. Ik heb haar, als intern begeleider van de school, opgehaald en heel timide kwam ze de ruimte binnen. Ze kroop meteen bij moeder op schoot. We hebben in Jip & Janneke-taal uitgelegd wat we daar deden. Drie maanden later hadden we opnieuw een gesprek: er was zoveel veranderd. Zelfs thuis was de moeder anders gaan communiceren met haar kind. Ik haalde het kind weer op en ik zag dat ze danste middenin de klas tussen een groep kinderen. Ze kwam dansend de ruimte binnen waar wij zaten en ze hoefde niet meer bij haar moeder op schoot. Dat is zo mooi en ontroerend om te zien. Daar doen we het voor.”

K!ndt heeft al een idee waar het prijzengeld van de Hart voor een Kind award naartoe gaat. Baars: “We willen investeren in trainingen en een informatiepakket over de kansencirkel. Zo willen we professionals helpen om het goede gesprek te kunnen voeren met ouders en kinderen.”