“Met deze tips kan ze iets veranderen.”

Een foto van Jaap de leerkracht die in actie gekomen is

Jaap, leerkracht van groep 7:  “Op onze school werken wij met ‘Marietje Kessels’, een project gericht  op het weerbaar maken van kinderen tegen de diverse vormen van machtsmisbruik. Een van de thema’s is kindermishandeling. Onderdeel van het project is een filmpje waar de trainers en de kinderen samen naar kijken en nabespreken. In de nabespreking gaf een kind aan dat hij zich helemaal herkent in een scene. Hij vertelde dat ook zijn moeder hem en zijn twee broertjes regelmatig slaat. Ik heb dit besproken met schoolmaatschappelijk werk. Daar schrokken ze wel enorm van.

De school heeft vervolgens beide ouders uitgenodigd voor een gesprek. De moeder gaf meteen toe dat ze de kinderen regelmatig slaat. Haar man is al vroeg de deur uit, de kinderen zijn druk en het is al snel een chaos aan het ontbijt. De enige manier om de kinderen in het gareel en op tijd op school te krijgen, is om klappen uit te delen. Net als vroeger bij haar thuis. Ze weet niet hoe het anders moet. De school heeft geregeld dat ze opvoedondersteuning en tips krijgt hoe ze rustig met de jongens om kan gaan. Het gaat nu veel beter met haar. Ze is blij dat haar zoon gepraat heeft en de school hen voor een gesprek heeft uitgenodigd. Met de tips en ondersteuning  kan ze haar gedrag gaan veranderen.”

Heb jij het vermoeden dat het niet goed gaat met een leerling?

Het is niet altijd gemakkelijk om als leerkracht met ouders in gesprek te gaan bij vermoedens van kindermishandeling. Vraag de Ib-er, de directeur of de schoolmaatschappelijk werker je te ondersteunen bij het gesprek. Daardoor kan de cirkel van geweld doorbroken worden!

Maak jij je zorgen om een kind? Kom in actie. Want er is altijd iets wat je kunt doen. Oók als je twijfelt.