“Als samen thuis zijn, onveilig kan zijn”

Wethouder Esmah Lahlah
Esmah Lahlah, wethouder gemeente Tilburg:

Deze zin spookt al door mijn hoofd vanaf het moment dat kinderopvang en scholen werden gesloten. Ouders hebben niet alleen onverwacht de hele dag de zorg voor hun kinderen, maar er wordt ook verwacht dat ze thuisonderwijs mogelijk maken. Daarnaast ervaren ze mogelijk extra stress door zorgen over het werk en inkomen. Wellicht wordt er van ze verwacht dat ze thuis werken.
Voor een groot aantal ouders is dat geen groot probleem, maar er zijn ook ouders voor wie dit heel moeilijk is. Alles is dan aanwezig voor hoogoplopende spanningen, waardoor het risico op kindermishandeling (en huiselijk geweld) stijgt.

Bij de gedachte alleen al krijg ik buikpijn. En niet alleen ik. Deze zorg wordt gevoeld en gedeeld door de verschillende betrokken sectoren en heeft zeker ook aandacht binnen de drie Veiligheidsregio’s. Zo wordt overleg gevoerd met gemeenten en met partners zoals Veilig Thuis, Gecertificeerde instellingen, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorginstellingen en met scholen (VO/PO/MBO/Speciaal Onderwijs), kinderopvang, toegangsteams en jongerenwerk hoe hier het beste mee om te gaan.

We zien hierbij gelukkig een enorme grote bereidheid binnen de kinderopvang, het onderwijs en het hele maatschappelijke veld om de kwetsbare kinderen en jongeren zo snel mogelijk opvang of begeleiding te bieden. Op veel plekken wordt sinds maandag – en in enkele gevallen al daarvoor – reeds opvang geboden aan deze groep kinderen. Samen kunnen we voorkomen dat juist deze kinderen niet een extra klap krijgen.