Toolkit onderwijs

  • themakoffer ‘Praten over kindermishandeling
  • Praten helpt-pot
  • Lesmateriaal Blue
  • Handige websites

Themakoffer
Praten over kindermishandeling

De themakoffer bevat informatie over en handvaten voor het praten met kinderen over kindermishandeling. De hulpmiddelen in de koffer variëren van stukjes informatie tot concrete handelingen en materialen die je kunt inzetten als professional.

Deze koffer is een product van pedagogiek studenten van Fontys Hogescholen Tilburg, minor Jeugdhulp Specialist, in samenwerking met de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant.

Inhoud koffer

In gesprek gaan over kindermishandeling

Uit het boek ’’Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling’’ van Marike van Gemert hebben wij een aantal tips gehaald om in gesprek te gaan met kinderen en ouders over kindermishandeling.

Signalenwijzer

De signalenwijzer dient als handvat om jou als professional bewust te maken van de signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. 

Boeken voor in de klas

De boekenlijst bevat titels van boeken voor kinderen over kindermishandeling om dit onderwerp bespreekbaar te maken.

Praten helpt-pot

De Praten helpt-pot is een hulpmiddel om met kinderen in gesprek te gaan over kindermishandeling. Op elk kaartje staat een vraag voor kinderen in de leeftijd van 8-10 jaar, maar ook eventueel voor kinderen buiten deze categorie. Meer over de Praten helpt-pot: zie verder op deze pagina.

Doorlopende leerlijn ‘weerbare kinderen in het PO’

Informatie over doorlopende leerlijn ‘weerbare kinderen in het PO’ ontwikkeld in de regio Hart van Brabant. Hiermee wordt een stevige basis gelegd voor een gezonde en veilige sociaal emotionele ontwikkeling op het gebied van weerbaarheid en veerkracht.

Stappen meldcode

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Poster Blue

De posters zijn een herkenningsmiddel voor kinderen in de klas. Op de poster staan de karakters Blue, Yellow en Pink welke staan voor het praten over kindermishandeling. Dit dient als een reminder voor de kinderen dat praten mag en dat praten helpt, en om het praten over de thuissituatie te normaliseren. Meer lesmaterialen Blue: zie verder op deze pagina.

Praten helpt-pot

De Praten helpt-pot is een instrument om met kinderen in gesprek te gaan over kindermishandeling. In de pot zitten 38 vragenkaartjes over verschillende thema’s en 9 kaartjes met spelopdrachten.  De Praten helpt-pot is gemaakt in de stijl van Blue, de voorlichtingscampagne voor kinderen ontwikkeld door de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant. 

De Praten Helpt-pot is samengesteld door studenten van Fontys Pedagogiek in samenwerking met Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant en Bibliotheek Midden-Brabant.

Meer informatie over de Praten helpt-pot via jeugdlochal@bibliotheekmb.nl.

Lesmateriaal Blue

Blue is een animatiefiguurtje dat kinderen leert dat het niet oké is als iemand je pijn doet of als er niet goed voor je wordt gezorgd.

De campagne Blue is ontwikkeld door de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant en gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar. Blue is zelf slachtoffer van kindermishandeling, maar nu gaat het weer goed met hem. Blue helpt zijn vriendjes om erover te praten als het niet goed gaat thuis en wijst ze de weg naar hulp. Zo geeft Blue aan dat je kan praten met een volwassene of bellen met de kindertelefoon. Blue krijgt steeds nieuwe vriendjes die hij gaat helpen. De vriendjes van Blue hebben te maken met verschillende vormen van kindermishandeling.

Blue heeft ook een website voor kinderen: www.ikbenblue.nl

Blue en zijn vriendjes

Blue

Blue is zelf slachtoffer van kindermishandeling. Zijn ouders hadden vroeger geen aandacht voor hem en waren teveel bezig met eigen problemen. Hij had vaak honger en was veel alleen thuis. Gelukkig heeft hij hulp gevonden en gaat het nu weer goed met hem. Hij vertelt hierover in deze animatiefilm.

Yellow

De ouders van Yellow zijn gescheiden en maken heftige ruzies. Yellow wordt er verdrietig en bang van. Yellow denkt dat het door haar komt dat haar ouders zo boos zijn. Blue vertelt Yellow dat het niet haar schuld is en dat ze er altijd met iemand over kan praten. 

Yellow is een ontwerp van kinderen uit de groep Flamingo’s van basisschool Westerwel. De kinderen kozen voor een gele ster, omdat ze vinden dat iedereen een ster moet worden in praten over kindermishandeling.

Pink

De moeder van Pink ligt soms de hele dag in bed. Ze wil dan niks doen en doet boos tegen Pink. Ze zegt zelfs wel eens dat het door Pink komt dat ze zo doet. Daar wordt Pink heel verdrietig van. Maar dat laat hij aan niemand merken. Hij wil niet dat zijn broertje en zusje zien dat hij verdrietig is. Als een echte grote broer zorgt Pink ervoor dat zijn jongere broertje en zusje naar school gaan en eten krijgen.

Pink is een ontwerp van groep De Vinken van SBO Westerwel in Tilburg. Volgens de Vinken is Pink een soort van superheld omdat hij voor zijn broertje en zusje zorgt en daarom heeft Pink een stoere band om zijn hoofd. Pink lacht wel op het ontwerp, maar hij is ook echt wel vaak verdrietig. De kinderen hopen dat Pink snel weer wat vrolijker wordt en dat zijn mama hulp krijgt.

Pink heeft nog geen eigen animatiefilm.

Blue in de klas

Blue helpt ook leerkrachten om in de klas het gesprek te hebben over dit moeilijke onderwerp. Door in de klas over dit onderwerp te praten, leren kinderen wat kindermishandeling is en dat het niet normaal is als kinderen zich thuis niet veilig kunnen voelen. Er zijn verschillende lesmaterialen beschikbaar om het gesprek in de klas te hebben. 

Filmpjes

Kijk samen in de klas naar de filmpjes van Blue en Yellow. www.ikbenblue.nl

Stripverhalen

Lees de striverhaaltjes van Blue en Yellow. Laat kinderen de invulstrip invullen en praat hier samen over.  

Kleurplaat

Een leuke kleurplaat voor de lagere klassen.

Posters

De posters zijn een herkenningsmiddel voor kinderen in de klas en een reminder dat praten mag en helpt.