Toolkit Praten helpt

In september 2021 op iedere basisschool in regio Hart van Brabant

Alle kinderen hebben recht op een thuissituatie waarin zij zich veilig voelen en gehoord worden. Nog steeds groeit gemiddeld één kind in iedere schoolklas op in een onveilige situatie. Ze worden verwaarloosd, psychisch of fysiek mishandeld of hebben te maken met seksueel misbruik.
Natuurlijk wil niemand dat dit gebeurt, maar het gebeurt toch! Hoe kunnen we dit samen stoppen en zorgen dat alle kinderen veilig kunnen opgroeien? Dat begint met het onder ogen zien van dit probleem en het bespreekbaar te maken. Bespreekbaar met iedereen in de omgeving van kinderen, zodat we niet langer wegkijken maar in actie komen. En ook bespreekbaar met kinderen zelf. Veel kinderen die kindermishandeling meemaken weten niet dat het niet normaal is wat hen overkomt.

School is een van de plekken waar signalen opgevangen kunnen worden en het gesprek met kinderen kan plaatsvinden. Het is ook de aangewezen plek om met kinderen te werken aan hun sociale weerbaarheid. Zodat kinderen leren wat hun grenzen, wensen en rechten zijn en weten waar ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. Hier hoort ook bij dat professionals signalen van onveiligheid herkennen en op zoek gaan naar de juiste hulp of ondersteuning.

De Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant ontwikkelde samen met partners zoals GGD Hart voor Brabant, IMW Tilburg, Sterk Huis en Stichting Groei Veilig, een toolkit voor basisscholen. Met veel informatie én instrumenten om te praten met kinderen. En om te werken aan deskundigheidsbevordering bij professionals.

Begin september wordt de toolkit bezorgd op iedere basisschool in regio Hart van Brabant.

Lesmateriaal Blue

Blue is een animatiefiguurtje dat kinderen leert dat het niet oké is als iemand je pijn doet of als er niet goed voor je wordt gezorgd.

De campagne Blue is ontwikkeld door de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant en gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar. Blue is zelf slachtoffer van kindermishandeling, maar nu gaat het weer goed met hem. Blue helpt zijn vriendjes om erover te praten als het niet goed gaat thuis en wijst ze de weg naar hulp. Zo geeft Blue aan dat je kan praten met een volwassene of bellen met de kindertelefoon. Blue krijgt steeds nieuwe vriendjes die hij gaat helpen. De vriendjes van Blue hebben te maken met verschillende vormen van kindermishandeling.

Blue heeft ook een website voor kinderen: www.ikbenblue.nl

Blue en zijn vriendjes

Blue

Blue is zelf slachtoffer van kindermishandeling. Zijn ouders hadden vroeger geen aandacht voor hem en waren teveel bezig met eigen problemen. Hij had vaak honger en was veel alleen thuis. Gelukkig heeft hij hulp gevonden en gaat het nu weer goed met hem. Hij vertelt hierover in deze animatiefilm.

Yellow

De ouders van Yellow zijn gescheiden en maken heftige ruzies. Yellow wordt er verdrietig en bang van. Yellow denkt dat het door haar komt dat haar ouders zo boos zijn. Blue vertelt Yellow dat het niet haar schuld is en dat ze er altijd met iemand over kan praten. 

Yellow is een ontwerp van kinderen uit de groep Flamingo’s van basisschool Westerwel. De kinderen kozen voor een gele ster, omdat ze vinden dat iedereen een ster moet worden in praten over kindermishandeling.

Pink

De moeder van Pink ligt soms de hele dag in bed. Ze wil dan niks doen en doet boos tegen Pink. Ze zegt zelfs wel eens dat het door Pink komt dat ze zo doet. Daar wordt Pink heel verdrietig van. Maar dat laat hij aan niemand merken. Hij wil niet dat zijn broertje en zusje zien dat hij verdrietig is. Als een echte grote broer zorgt Pink ervoor dat zijn jongere broertje en zusje naar school gaan en eten krijgen.

Pink is een ontwerp van groep De Vinken van SBO Westerwel in Tilburg. Volgens de Vinken is Pink een soort van superheld omdat hij voor zijn broertje en zusje zorgt en daarom heeft Pink een stoere band om zijn hoofd. Pink lacht wel op het ontwerp, maar hij is ook echt wel vaak verdrietig. De kinderen hopen dat Pink snel weer wat vrolijker wordt en dat zijn mama hulp krijgt.

Pink heeft nog geen eigen animatiefilm.

Blue in de klas

Blue helpt ook leerkrachten om in de klas het gesprek te hebben over dit moeilijke onderwerp. Door in de klas over dit onderwerp te praten, leren kinderen wat kindermishandeling is en dat het niet normaal is als kinderen zich thuis niet veilig kunnen voelen. Er zijn verschillende lesmaterialen beschikbaar om het gesprek in de klas te hebben. 

Filmpjes

Kijk samen in de klas naar de filmpjes van Blue en Yellow. www.ikbenblue.nl

Stripverhalen

Lees de striverhaaltjes van Blue en Yellow. Laat kinderen de invulstrip invullen en praat hier samen over.  

Kleurplaat

Een leuke kleurplaat voor de lagere klassen.

Posters

De posters zijn een herkenningsmiddel voor kinderen in de klas en een reminder dat praten mag en helpt.