Start project Handle with care

Een foto van hand in hand lopende ouder en kind

In het najaar van 2019 start de Taskforce met het project ‘Handle with care’. In samenwerking met politie, leerplicht en scholen wordt onderzocht hoe het concept ‘Handle with care’ in onze regio geïmplementeerd kan worden. In Tilburg is er al een samenwerking tussen de maatschappelijke opvang en scholen, een variant van ‘Handle with care’.

Als kinderen met politie, maatschappelijke opvang of het crisis interventieteam te maken krijgen, weten de leerkrachten op school vaak van niets. Of ze horen pas veel later dat er iets aan de hand is. Bij het concept ‘Handle with Care’ geven deze instanties bij een incident van huiselijk geweld een signaal aan school. Meer informatie dan ‘dat het kind mogelijk steun nodig heeft’ wordt niet gegeven. De leerkracht kan dan op eenvoudige wijze het kind steunen. Bijvoorbeeld als hij of zij vanwege het geweldsincident te laat komt of zijn huiswerk niet af heeft. Kleine gebaren die voor een kind in de knel een groot verschil maken.