Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Infographic huiselijk geweld

Onze regio is door het landelijke programmateam ‘Geweld hoort nergens thuis’ aangewezen als proeftuin voor het ontwikkelen van een Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In deze regio gebeurt al veel, maar de problematiek blijkt hardnekkig. Om de zorgwekkende cijfers toch te laten dalen, krijgen we als regio de kans om voor de meest ernstige zaken het voorwerk van de afgelopen jaren in de praktijk te brengen. In het Centrum voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling komt alle benodigde expertise samen: denk-, doe en doorzettingskracht onder 1 dak, fysiek of functioneel.

Wat gaat het Centrum inhouden?
Voor gezinnen die te maken hebben met structurele onveiligheid waarbij geweld zich blijft herhalen, versterken we de aanpak. Dat doen we door vanuit de ‘one-stop-shop’ gedachte professionals met een verschillende achtergrond en expertise (multidisciplinair) te laten samenwerken in een Veiligheidsteam. Dit team gaat dit najaar al aan de slag met een aantal casussen. Zo wordt het Veiligheidsteam in de praktijk ontwikkeld. Slachtoffers met letsel kunnen straks terecht op een integraal spoedplein. En een expertisecentrum ontwikkelt, bundelt en deelt kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Samenwerking met de Taskforce
De Taskforce tegen Kindermishandeling en het Centrum voor Huiselijk geweld versterken elkaar. Samen werken we aan de ambitie om de cijfers eindelijk drastisch te laten dalen en geweld in deze regio daadwerkelijk een halt toe te roepen.