Lentebijeenkomst woningcorporaties

Een foto van een presentatie tijdens de lente inspiratiemiddag 2019
Belangrijke rol voor woningcorporaties in strijd tegen kindermishandeling

Medewerkers van woningcorporaties komen vanwege hun werkzaamheden vaak bij mensen thuis. Bijvoorbeeld bij onderhoud of reparaties. Zo’n medewerker kan het vriendelijke en bekende gezicht zijn voor een slachtoffer die hem of haar de eerste stap naar veiligheid biedt. Het is belangrijk dat deze medewerkers signalen van huiselijk geweld herkennen en vervolgens weten wat ze kunnen doen. Het Coördinatiepunt Trainingen Meldcode, ontstaan uit de Taskforce,  heeft een training ontwikkeld speciaal voor beroepskrachten die achter de voordeur komen. Inmiddels hebben hele wijkteams (met woonconsulenten, buurtbeheerders, vakmannen, projectleiders en opzichters) van WonenBreburg deze training ‘veilig achter de voordeur’ gevolgd.  

Lentebijeenkomst Woningcorporaties

Tijdens de Lentebijeenkomst op 18 juni stond dit onderwerp ook op de agenda. Lente is een samenwerkingsverband van acht woningcorporaties in Noord-Brabant (Alwel, Area, BrabantWonen, Casade, Stadlander, Tiwos, WonenBreburg, Zayaz). Volgens Jan-Dirk Sprokkereef, directeur nationaal programma huiselijk geweld en kindermishandeling, kunnen woningcorporaties een belangrijke rol spelen in de gezamenlijke aanpak tegen kindermishandeling: “Het zijn vaak kleine signalen waar je toevallig tegenaan kunt lopen. Door de training leer je wat je kunt zien en hoe je kunt handelen. Oordeel niet, maar blijf bij de feiten. En bedenk dat jij het verschil kunt maken voor een kind.”

Spin-off

“Zoals velen met mij waren we geraakt door de impact van het verhaal over kindermishandeling. Wij willen hierin onze verantwoordelijkheid oppakken en zijn daarom geïnteresseerd in de training voor medewerkers binnen een Woningcorporatie.”, aldus een teammanager van Woningcorporatie Zayaz uit Den Bosch). Inmiddels zijn er gesprekken met meerdere woningcorporaties uit onze regio. Een mooie spin-off van de lentebijeenkomst. Want voor het terugdringen van kindermishandeling is het essentieel dat zo veel mogelijk mensen kindermishandeling herkennen en weten wat ze moeten doen.