Leerlijn weerbare kinderen

Voor: kinderen, opvoeders en professionals

In gemeente Tilburg is de doorlopende leerlijn ‘weerbare kinderen in het PO’ ontwikkeld die een stevige basis legt voor een gezonde en veilige sociaal emotionele ontwikkeling op het gebied van weerbaarheid en veerkracht. Want wat doe je als je te maken krijgt met bijvoorbeeld geweldssituaties bij jou thuis? Hoe kun je reageren op een situatie welke voor jou niet prettig voelt? En wat zijn jouw rechten als kind? Het is heel belangrijk dat kinderen hierover educatie aangeboden krijgen, zodat zij op een leeftijdsadequate wijze leren hoe ze met dergelijke situaties om kunnen gaan.

Alle leerlingen hebben recht op onderwijs en een thuissituatie waarin zij zich veilig voelen en gehoord worden. Daar hoort ook bij dat elk kind op school problemen thuis of elders kan bespreken. En dat de professionals signalen van onveiligheid herkennen en op zoek gaan naar de juiste hulp of ondersteuning. School is de aangewezen plek om al vanaf jonge leeftijd met kinderen te werken aan weerbaarheid. Met hen te praten over de rechten van elk kind om veilig op te groeien. Onderwerpen als kinderrechten, kindermishandeling, seksuele en relationele weerbaarheid en internetveiligheid moeten gedurende de hele basisschoolleeftijd besproken worden. Op die manier weten kinderen wat hun grenzen, wensen en rechten zijn en waar ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. Door al op jonge leeftijd het bewustzijn en de
weerbaarheid van kinderen te vergroten, hopen we het enorme aantal slachtoffers terug te dringen.

De leerlijn weerbare kinderen in het PO is een vast onderdeel binnen het schooljaar in ieder leerjaar. Het thema wordt ieder jaar behandeld afgestemd op de ontwikkelingsleeftijd van het kind, zodat het onderwerp ook beter beklijft en er herkenning voor de kinderen optreedt. Het betreft dus een ‘doorlopend’ aanbod, waarbij ieder jaar aandacht wordt besteed aan deze o zo belangrijke thematiek. Waarbij aandacht is
voor zowel aanbod voor kinderen, professionals als ouders/opvoeders.

Toelichting – Leerlijn Weerbare kinderen in het PO