Kraamzorg in coronatijd

pasgeboren baby met moeder

De kraamzorg is een van de weinige organisaties die nog achter de voordeur komen in deze coronacrisis. Wat doet de kraamzorg om de spanningen niet te hoog op te laten lopen in kwetsbare gezinnen? Fatima Hider van Lunavi Kraamzorg vertelt.

In deze spannende tijd zijn de kraamverzorgers een luisterend oor voor het gezin en proberen er voor hen een goede tijd van te maken, ondanks alle beperkende maatregelen. Door de corona-maatregelen is het voor gezinnen met een pasgeboren baby anders dan anders. Iedereen zit op elkaars lip. Oudere kinderen zijn thuis en vragen ook aandacht. Er komt geen kraamvisite. En bij de kraamvrouw kunnen de hormonen opspelen. Dit alles kan een gezin behoorlijk uit evenwicht brengen.

Ook de rol van de opa’s en oma’s is anders. Zij staan nu op grote afstand terwijl ze juist in de kraamtijd zo belangrijk zijn. Daarom stimuleren we hen om filmpjes te sturen en voor het raam te komen kijken. We richten ons ook op de oudere kinderen om de ouders te ontlasten.

Gelukkig hebben onze kraamverzorgsters tot nu toe tijdens deze coronacrisis nog geen uitzonderlijke gevallen van huiselijk geweld of kindermishandeling meegemaakt. Ze hebben altijd al wel te maken met kwetsbare gezinnen. Om signalen te herkennen en te weten hoe ze moeten handelen, hebben alle kraamverzorgers een training gevolgd bij kenniscentrum Kraamzorg. Veel teams hebben tijdens een teamvergadering een gastles gehad van Veilig Thuis.

Als ze signalen herkennen, dan overleggen de kraamverzorgers met hun leidinggevende en met de verloskundige. Als het onveilig is bij een gezin dan kan een kraamverzorgende zich in sommige situaties onveilig voelen. Bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld wordt contact gezocht met de VK en wordt er een warme overdracht gedaan naar het consultatiebureau. Samen wordt overlegd welke hulp nodig is en wie dat zou kunnen bieden of dat er advies of melding plaatsvindt bij Veilig Thuis.

Fatima Hedir van Lunavi KraamzorgFatima Hider, kraamverzorgende en kraamzorgconsulent bij Lunavi Kraamzorg