Platform Gesloten Mobiele Familiesystemen Brabant

woningen in een cirkel

Een integrale aanpak van GMF problematiek vraagt om een netwerk. Een netwerk wat elkaar kent, verschillende disciplines bevat, noodzakelijke informatie met elkaar deelt en wat zich om gezinnen sluit als dit noodzakelijk is voor zorg en veiligheid van (gezins)leden.

Met kennis en stimulering vanuit het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid), hebben gemeente Tilburg, Sterk Huis en de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant de handschoen opgepakt om een regionaal platform in Brabant te starten. In het platform worden binnen Brabant een aantal gemeenten, zorg- en strafpartners en onderwijs bijeen gebracht  om met elkaar te werken aan:

 • Bewustwording en urgentiebesef
 • Overbruggen van kennisverschillen
 • Signalerings- en handelingsnetwerk (kort gezegd: wat doe je, wanneer en met wie als je een gezin hebt of binnen krijgt)

Het platform past in landelijke kaders en voorziet in een regionale Brabant brede behoefte.

Kick-off op 9 juni

Op woensdag 9 juni 2021 van 11.30 -13.30 uur is de kick-off van het platform. Het programma van de kick-off ziet er als volgt uit:

 • Opening door dagvoorzitter met doel en belang GMF netwerk
 • Opening door Landelijke aanjagers (o.a. Warner ten Cate)
 • Vertaling naar Brabant: Marcelle Hendrickx (wethouder gemeente Tilburg en
  voorzitter Taskforce kindermishandeling) en Han van Midden (burgemeester
  gemeente Roosendaal en voorzitter strategisch beraad)
 • Vraaggesprek met een ervaringsdeskundige: help ons te begrijpen
 • Break-out rooms met opdrachtuitwerking
 • Plenaire terugkoppeling uit de Break-outrooms
 • Actieagenda en afsluiting

Prof. dr. Janine Janssen is dagvoorzitter van deze kick-off. Janine Janssen is hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateed Geweld van de nationale politie, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en daarnaast bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit.

Aanmelden

De kick-off is bedoeld voor beleidsambtenaren, uitvoeringsorganisaties, gemeenten, onderwijs en zorgaanbieders. Het is een online bijeenkomst via Zoom. Aanmelden kan via deze link.

Na deze kick-off is het platform een feit en hebben we de eerste kennis gedeeld vanuit de break out sessies.

Samenwerkende partners

Het platform Gesloten Mobiele Familiesystemen Brabant is een samenwerking van de gemeenten Breda, Nuenen, Tilburg, Oss, Veldhoven, Sterk Huis, Pandor, CCV en de Taskforce Kindermishandeling.