Interactieve workshop voor scouting Gilze

Een foto van mensen die touwen vastknopen om handen

Op 1 oktober 2019 kwamen in Gilze op uitnodiging van het bestuur van de scouting ruim 20 leiders (leeftijd vanaf 18 jaar) samen om met elkaar op een luchtige manier over een serieus onderwerp te praten. De avond was georganiseerd door de regionale Taskforce Kindermishandeling.

Tristan, bestuurslid van de scouting, over deze avond:
“Als scouting weet je onderbewust eigenlijk wel dat huiselijk geweld een groter probleem is dan je in eerste instantie zou verwachten. Met ruim 200 leden binnen onze vereniging is de kans dus zeer aannemelijk dat er een of meerdere leden hiermee te maken hebben. Als wij als scouting daar iets aan kunnen bijdragen om dit tijdiger te signaleren, dan moeten we dat zeker doen. Kortom, een kleine investering voor ons, met hopelijk een positief effect.

De avond was zeer treffend en pakkend. In slechts 1,5 uur werd op een gevarieerde, interactieve manier dit zware onderwerp behandeld. De boodschap is simpel, maar het is erg belangrijk dat deze breed in onze maatschappij wordt verspreid. De ‘awareness’ bij ons als bestuur, maar ook bij de leiding, is zeker gegroeid na deze avond. Dit willen we als vereniging zeker meenemen en deze boodschap willen we in de toekomst ook zeker herhalen voor nieuwe leiding! Enorm bedankt voor de presentatie en ga vooral door met het verkondigen van dit verhaal bij andere verengingen en instanties!”

Interactieve avond
Annemarie Raes, trainer bij het Coördinatiepunt Trainingen Meldcode, had voor deze avond een interactieve workshop voorbereid. Met allerlei quizvragen en een touwknoop opdracht kwamen tal van belangrijke signalen voorbij. Annemarie: “Vanuit de Taskforce proberen we het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling onder de aandacht te brengen. In plaats van een hele avond met elkaar praten, passen we de avonden aan op de deelnemers die we voor ons hebben. Zo gingen we met de scoutingleiders aan de gang met touwen en knopen om dit vervolgens wel te koppelen aan het onderwerp. Want een kind wat in een gezin verblijft en waarschijnlijk in de knoop zit, moet je als scoutingleider niet loslaten. Onze insteek is dat de scoutingleiders weten wat zij binnen hun mogelijkheden kunnen doen en niet wegkijken van huiselijk geweld en kindermishandeling.”

Ook een informatiesessie?
Wil jij voor jouw club ook een informatiesessie van ca 1 ½ uur? Stuur dan een mail naar info@coordinapuntmeldcode.nl of taskforcekindermishandeling@tiburg.nl.