Innovatielab ‘Ja ik wil… uit elkaar’

Pas getrouwd koppel

Op vrijdag de 13e (september) trouwen Linda en Dirk tijdens het Innovatielab ‘Ja, ik wil… uit elkaar’, een initiatief van de regio Hart van Brabant, de regionale Taskforce Kindermishandeling en het Innovatienetwerk Jeugd. Helaas duurt het huwelijk maar kort…

Dag van de Scheiding
De huwelijksgasten zijn deelnemers aan het Innovatielab ‘Ja, ik wil… uit elkaar’, een initiatief van de regio Hart van Brabant, de regionale Taskforce Kindermishandeling en het Innovatienetwerk Jeugd. Op deze Dag van de Scheiding vragen zij samen extra aandacht voor een betere aanpak bij (complexe) scheidingen. Met name voor die scheidingen waar kinderen bij betrokken zijn. Doel is om vandaag met alle beroepskrachten ‘van huwelijk tot rechter’ én ervaringsdeskundigen oplossingen te bedenken om schade bij scheiden zoveel mogelijk te voorkomen.
Fysiek scheidingsloket

Van inzichten naar ideeën
De deelnemers worden uitgenodigd plaats te nemen aan diverse tafels en met elkaar aan de slag te gaan. Aan elke tafel zit een gescheiden ouder en/of een buddy van Villa Pinedo. De deelnemers delen inzichten en ideeën met als doel: bedenken wat er verbeterd en vernieuwd kan worden. Hoe kunnen zorg en recht beter samenwerken? Hoe zetten we het kind echt centraal bij onze ketenaanpak?

Een greep uit de ideeën:

 • Stel een kindconvenant op, zoals in Scandinavië gebruikelijk is. “Dan heb je iets waar je elkaar op kunt attenderen, ouders wilden toch ooit het beste voor hun kinderen.”
 • Zorg voor één regisseur die het belang van het kind behartigt en in gesprek gaat met ouders. En voor continuïteit van hulpverlening. Gemeenten moeten met aanbestedingen een continue lijn organiseren, zodat organisaties zich goed kunnen inrichten met medewerkers.
 • Regel preventieve, publieke voorlichting door de GGD over effecten van echtscheiding.
 • Maak verbinding tussen de juridische kant en de zorg; één loket voor mensen die gaan scheiden. Plus betere bewustwording in de samenleving. Leer kinderen communiceren, zodat ze er als volwassenen toe in staat zijn.
 • Maak normaal dat scheiden hoort bij het leven en dat het vanzelfsprekend is dat je daarbij een route loopt met een scheidingsambtenaar, iemand die het hele proces meeloopt en kan doorpakken als dat nodig is.
 • Realiseer een Buddypad, 24/7. Ga naast de ouder staan en begin het proces bijvoorbeeld met een opstelling. Dan kun je het kind een stem geven. Of organiseer een bootcamp met ouders; niet voor alle ouders werkt het om in een spreekkamer te gaan praten.
 • Stel in de regio of in gemeenten scheidingsteams samen, bijvoorbeeld bij de nu al bestaande lokale teams. Laat hen casussen opnemen.
 • Zorg voor scheidingsexperts op alle scholen en buddy’s voor kinderen.
 • Ontschot budgetten, zodat we niet meer zo in hokjes hoeven te denken.
 • Geen advocaten voor ouders, maar juist één voor het kind. Het kind bepaalt waar de zitting is en deze is niet per se in de rechtbank.
 • Vergoed relatietherapie.
 • Maak één website voor ondersteuning bij echtscheiding.
 • Organiseer een Overweeghuis (werknaam), een huis voor ouders die overwegen te gaan scheiden. Om de beurt kunnen ouders erheen, om te ervaren hoe het is om gescheiden te zijn. Maar ook om ruimte te geven, lucht. Kan ook inzicht geven in wat scheiden met kinderen doet en bedenktijd toevoegen.

Lancering website
En dan rest nog één ding: de lancering van de regionale website www.alsjeuitelkaargaat.nl. Een initiatief van de regio Hart van Brabant om een informatieve website te ontwikkelen die ouders inzicht geeft in het totale scheidingsproces, ervaringskennis van ouders benut en een checklist op maat biedt.