Gratis online cursus voor werkgevers

handen typen op toetsenbord van computer

Misschien heb je het gelezen: door de coronamaatregelen is de kans op huiselijk geweld groter. Ook jouw medewerkers zijn waarschijnlijk (meer) thuis. Dat kan ertoe leiden dat de spanningen tussen gezinsleden hoger oplopen dan normaal. Wat kun je als werkgever doen als je vermoedt dat bij een werknemer thuis de stress te hoog oploopt en ontaardt in ruzie en geweld?

De coronacrisis is voor de meeste gezinnen stressvol. Het kan ertoe leiden dat gezinnen langdurig onder spanning komen te staan. Door het ontbreken van de dagelijkse routines en doordat gezinsleden de hele dag in elkaars buurt zijn, neemt de kans op ruzie en geweld toe.

Als werkgever kan je een rol spelen in het vroegtijdig signaleren en aanpakken van huiselijk geweld. Slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld beginnen vaak niet uit zichzelf over hun problemen. Zo kan geweld en verwaarlozing lang voortduren, met alle psychische en fysieke gevolgen van dien. In de meeste gevallen is het een buitenstaander die ingrijpt en helpt het geweld te stoppen.
Wees je er daarbij van bewust dat je niet per se alleen met slachtoffers te maken hebt. Je kunt ook plegers van huiselijk geweld in dienst hebben. Ook zij hebben een helpende hand nodig om het geweld te stoppen. Bovendien kunnen de kinderen van je werknemers onveilig zijn doordat hun ouders niet met de spanningen weten om te gaan.

Herkennen signalen

Herken je als werkgever de signalen van partnergeweld of kindermishandeling? En weet je hoe je die bespreekbaar maakt? Hoewel het contact dat je op dit moment hebt met je werknemers anders is dan onder de normale omstandigheden kun je nog steeds ondersteuning en een luisterend oor bieden. Bovendien kun je medewerkers informeren waar zij terecht kunnen, binnen en buiten het werk, als de spanningen thuis te hoog oplopen.

Online cursus gratis tot 1 juli 2020

Augeo Foundation en de gemeente Rotterdam ontwikkelden samen met een aantal bedrijven een toolkit en e-learning om signalen van huiselijk geweld te herkennen en bespreekbaar te maken.
In de cursus leer je alert te zijn op deze signalen en wat je kunt doen wanneer jij je zorgen maakt om een werknemer. Het biedt handvatten voor o.a. leidinggevenden, HR managers, P&O managers, casemanagers.
De online cursus is gratis tot 1 juli 2020.

Volg de cursus via de website van Augeo