Expertmeeting met onderzoeker Cees Hoefnagels

Op 20 november, in de week tegen kindermishandeling, organiseerde de Taskforce Kindermishandeling een expertmeeting met onderzoeker Cees Hoefnagels. Cees Hoefnagels presenteerde hier de resultaten van zijn onderzoek naar de rol van leerkrachten in het basisonderwijs bij self-disclosures van kindermishandeling. Deze onthullingen kwamen tot stand in het Marietje Kesselsproject waarin kinderen expliciet de uitnodiging wordt gedaan om over kindermishandeling te praten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Taskforce Kindermishandeling.

Met het beter signaleren van kindermishandeling komen we er niet. Want de aanpak van kindermishandeling kan niet om kinderen zelf heen. Dat is één van de conclusies uit het onderzoek.

Veel kinderen die mishandeld worden geven geen duidelijke signalen af. Als we kindermishandeling echt fundamenteel willen aanpakken moeten we dit daarom bespreekbaar maken met kinderen zelf. En niet eenmalig, maar in een structurele en doordachte aanpak; op meerdere momenten in hun schoolloopbaan, op verschillende wijze, vanuit verschillende methodieken die aansluiten op elkaar, praten over mishandeling. Want dat levert direct steun op voor kinderen in kwetsbare situaties. Kinderen die een persoon in hun omgeving hebben met wie ze kunnen praten en steun ontvangen, ontwikkelen aantoonbaar minder klachten. Dus: praten helpt!

Het rapport wordt openbaar na wetenschappelijke publicatie.