Dialoogsessie voor Fontys studenten

In de week tegen kindermishandeling organiseert de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant een College Week met vijf colleges naar het format van het bekende TV programma Collegetour. Vijf experts worden geïnterviewd door Frank van Pamelen of Jeroen Latijnhouwers. Ook kunnen de online deelnemers vragen stellen via een chat. 

Inhoudelijke voorbereiding door Fontys studenten

Tien eerste jaars studenten van de Fontys Hogeschool van de opleiding pedagogiek helpen mee om de collegeweek van inhoud te voorzien. Met de vijf onderwerpen gaan ze in tweetallen aan de slag. Zij verzamelen inhoudelijke informatie om de presentoren te briefen zodat ze de goede vragen kunnen stellen. Ook zoeken ze filmpjes  die ondersteunend zijn in ieder college. Tevens zetten zij hun netwerk in met social media om bij diverse opleidingen de collegeweek onder de aandacht te brengen. Winst aan beide kanten!

Dialoogsessie

De studenten hebben aan de Taskforce de vraag gesteld, of wij een dialoogsessie konden verzorgen om zodoende meer en beter op de hoogte te zijn van achtergronden, cijfers en feiten van kindermishandeling. Het college is verzorgd door Angelique Valks van het ETZ ziekenhuis, waar zij aandachtsfunctionaris is en Betty Ann Blommers manager bij IMW en coördinator Scholing bij het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Mede door de inzet van een ervaringsdeskundige is het een zeer boeiende en inspirerende dialoog geworden, waarin veel vragen door studenten zijn gesteld.