Dagboek van een IB-er op afstand

Dana Wellens thuis aan het werk

Dana Wellens werkt als intern begeleider op Basisschool Wandelbos in Tilburg West. Meer dan ooit wordt er beroep gedaan op de flexibiliteit, creativiteit en lef van het onderwijs. En dat merkte ze de afgelopen weken elke dag. Hoe vervul je in deze tijd een taak die om nabijheid en persoonlijk contact vraagt? Hoe blijf je zichtbaar en bereikbaar? Hoe kun je toch de goede dingen blijven doen? Het is een zoektocht, elke dag. Dana geeft je een kijkje in haar werkdag als intern begeleider ten tijde van Corona.

8.30 uur: Opstarten van de dag. Met een kop koffie check ik de inkomende mailtjes. Deze variëren van vragen van leerkrachten over de begeleiding van leerlingen tot accepteren van uitnodigingen van vergaderingen via Microsoft Teams.

9.00 uur: Contact met de directeur via Microsoft Teams. Hoeveel leerlingen zijn er op school vandaag? Hoe is de opstart van de dag op school verlopen? Welke vragen leven er bij ouders van de kinderen?

9.30 uur: Ik maak een inventarisatie van de leerlingen die in mijn ogen in aanmerking komen voor de groep “Kwetsbare Kinderen”. Welke kinderen vallen in de groep code rood, code oranje en code geel? En waarom

10.00 uur: Video call met het managementteam van de school. Tijdens dit overleg bespreken we welke kinderen in welke groep zitten en hoe we de aanpak zien om ervoor te zorgen dat deze kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben? Als snel merken we dat het vooral maatwerk betreft en dat het goed is om de leerkrachten handvatten te bieden om met de ouders van deze kinderen in gesprek te gaan.

11.00 uur: Opstellen van een kwaliteitskaart/protocol: Omgaan met kwetsbare kinderen. Hierin beschrijf ik een stappenplan hoe we als school willen omgaan met deze groep kinderen en welke kinderen in welke groep vallen.

12.00 uur: Lunchpauze

12.30 uur Telefonisch contact met externen over de thuisbegeleiding van een van de kinderen van onze school. Hoe loopt de begeleiding en wat is er nodig?

13.00 uur: Overleg IB West via Microsoft Teams. Met de intern begeleiders van de scholen van Tilburg West bespreken we hoe het gaat op de verschillende scholen. We wisselen ideeën uit en sparren over hoe we de leerlingen, vooral de leerlingen die vallen in de kwetsbare groep, zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

14.00 uur: Contact via chat en mail met verschillende leerkrachten over vragen die er leven bij de leerkrachten, bij de ouders en bij de kinderen.

15.00 uur: Bijeenkomst via Microsoft Teams over Handle with Care. Kennismaken en uitwisselen van informatie.

16.00 uur: Teambijeenkomst via Microsoft Teams. Delen van de kwaliteitskaart Kwetsbare kinderen. Zijn er vragen? Welke kinderen komen volgens de leerkracht in aanmerking? Wat is er nog nodig om de aanpak goed af te stemmen?

17.00 uur: Afsluiten van de dag. Zijn er nog urgente mailtjes binnengekomen die beantwoord moeten worden? Wat kan er wachten tot morgen?

Dana is ook lid van het programmateam van de regionale Taskforce Kindermishandeling. Wil je ook actief meewerken aan het actieprogramma van de Taskforce? Stuur dan een mail naar taskforcekindermishandeling@tilburg.nl.