Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...

Voorwoord

Marcelle Hendrickx, wethouder jeugd van gemeente Tilburg, is initiatiefnemer van de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant. Als voorzitter van de Taskforce maakte zij zich de afgelopen vier jaar hard om dit thema zo breed mogelijk op tafel te krijgen, bij iedereen in de omgeving van kinderen. Ze is trots op het resultaat en draagt de opbrengsten vol vertrouwen over aan het nieuwe expertisecentrum. ‘Want we zijn nog lang niet klaar met het aanpakken van kindermishandeling. We moeten kinderen blijven zien!’

‘Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal’

Ouders, leerkrachten, buren en professionals: het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal dat onze kinderen veilig opgroeien. Kindermishandeling is dus een probleem van ons allemaal. We mogen niet rusten totdat we het monster klein hebben gekregen. Dat vraagt iets anders van ons dan we gewoon zijn. Het vraagt binnen en buiten onze professie een voortdurende alertheid. Daarom hebben we ons als Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant vier jaar lang ingezet om anders te gaan kijken naar de aanpak van kindermishandeling. Vier jaar lang hebben we samengewerkt met betrokken en bevlogen mensen die echt het verschil willen maken en buiten de lijntjes durven kleuren. Samen hebben we het anders durven doen. En wat ben ik als voorzitter trots op de resultaten die we hebben bereikt.

‘We hebben echt een beweging
naar de voorkant gemaakt’

Er staat een zeer betrokken en actief netwerk in de regio, met nieuwe samenwerkingen met partners die zich vooraf niet bewust waren van de rol die ze zouden kunnen spelen. We hebben mooie en praktische producten ontwikkeld die op verschillende plekken worden ingezet. En tijdens de Week tegen Kindermishandeling stonden niet alleen de verhalen van ouders, kinderen en professionals centraal, maar ook de vraag hoe we samen de aanpak van kindermishandeling kunnen versterken. Ik kan echt zeggen dat we een beweging naar de voorkant van het proces hebben gemaakt: naar preventie en vroegsignalering. En dat allemaal vanuit het gedachtegoed om altijd het kind centraal te stellen.

‘We moeten buiten de lijntjes blijven kleuren’

En dat blijven we ook doen! Deze aanpak krijgt een vervolg. We blijven het thema agenderen en verbreden, binnen het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Volgend jaar wordt De Hart voor een kind award weer uitgereikt om aandacht te vragen voor de rechten van ieder kind. En er zullen weer allerlei activiteiten plaatsvinden tijdens de Week tegen Kindermishandeling. Het Expertisecentrum zal zich blijven richten op preventie.

In dit magazine lees je over het onderzoek van Cees Hoefnagels naar het effect van weerbaarheidstrainingen op basisscholen. Ook vind je verhalen van mensen die kindermishandeling hebben meegemaakt. We blikken terug op vier jaar Taskforce en kijken vooruit: welke stappen moeten nog worden gezet. Want we moeten buiten de lijntjes blijven kleuren om oplossingen en steun te organiseren voor kinderen en gezinnen in de knel. We zijn nog lang niet klaar met het aanpakken van kindermishandeling. We blijven kinderen zien!

Hartenkreet

Als Taskforce hebben we een hartenkreet voor het nieuwe expertisecentrum. De belangrijkste vaardigheden die we nodig hebben om dit vraagstuk op te lossen zijn misschien wel: vragen, echt luisteren en goed kijken. Aandacht en compassie, daar draait het om. Zo moet er meer aandacht komen voor kindermishandeling in het curriculum van opleidingen voor beroepen die met kinderen werken. Zet trainingen nog breder uit, zodat professionals leren signaleren. En misschien nog wel het belangrijkste: als we kindermishandeling echt fundamenteel willen aanpakken moeten we het bespreekbaar maken met kinderen zelf. Dat blijkt ook uit het onderzoek van Cees Hoefnagels. Hij nam de weerbaarheidstraining Marietje Kessels project onder de loep. Tijdens deze training worden kinderen gestimuleerd om kindermishandeling kenbaar te maken. En dat werkt.

Ik zie jou … en blijf jou zien

Om kindermishandeling te stoppen, en de gevolgen ervan te beperken kunnen we allemaal een verschil maken. Als vrienden, buren, leerkrachten, ooms, en tantes. Als hulpverleners, vrijwilligers, beleidsmakers, en politici. Als volwassenen in het leven van kinderen. In een serie podcasts gaat podcastmaker Merel Steinweg in gesprek over hoe we kinderen écht kunnen zien en hoe we samen het verschil kunnen maken voor kwetsbare kinderen en gezinnen. Hoe we dat overal kunnen doen: in de zorg, in het gezin, in de sport, op school. En hoe we kinderen kunnen blijven zien.

Ik zie jou … bij de dokter

In deze podcast hoor je Angelique Valks, zij is aandachtsfunctionaris kindermishandeling in het Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Als aandachtsfunctionaris is zij aanspreekpunt in het ziekenhuis voor artsen, verpleegkundigen of andere teamleden die zorgen hebben om een kind. Angelique vertelt wat er voor nodig is om in het ziekenhuis, in de zorg, zorgvuldig om te gaan met vermoedens of signalen van kindermishandeling. Ook vertelt Hanneke Migchels over hoe zij als gynaecoloog vermoedens van kindermishandeling bespreekbaar maakt.

Ik zie jou … in het gezin

In deze podcast vertellen de Tilburgse wethouder Esmah Lahlah en directeur-buurman Ralf Embrechts (MOM Tilburg) waarom zij zich hard maken voor het bestrijden van kinderarmoede. Juist ook om kindermishandeling te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken. Hoe doen zij dat? Wat is belangrijk? En hoe kunnen we allemaal zorgen dat ouders en kinderen écht gezien worden?

Ik zie jou … op de sportclub

In deze aflevering vertellen sportpedagoog Marion de Kock en ervaringsdeskundige Maaike waarom zij zich inzetten voor een veilige sportclub. Om meerdere redenen is het belangrijk om ook op de sportclub aandacht te hebben voor dit onderwerp. Omdat het juist die veilige, vertrouwde plek kan bieden voor kinderen bij wie het thuis niet veilig is. Hoe werk je als vereniging aan die open sfeer? Welke rolmodellen zijn er en hoe versterk je die? En hoe ga je er mee om als een pupil je in vertrouwen neemt over waar hij of zij mee zit? Maar ook, hoe voorkom je grensoverschrijdend gedrag op de sportclub zelf?

Ik zie jou … op school

In deze podcast luister je naar Angela Horsten, directeur bestuurder in het onderwijs bij Stichting Initia in Dongen, en Claire Schilte, intern begeleider en leerkracht op basisschool de Zuidwester in Tilburg. Zij zien het als een belangrijke taak van het onderwijs om kindermishandeling te herkennen, te bespreken en hulp in te schakelen als dat nodig is. Hoe komt het dat dit onderwerp hen zo aan het hart gaat? Hoe pakken ze vermoedens van kindermishandeling zelf aan? En waar mag meer oog voor komen?

Ik blijf jou zien

In deze podcast zijn Marcelle Hendrickx (wethouder Jeugd in Tilburg en voorzitter van de regionale Taskforce Kindermishandeling), Caroline Timmermans (bestuurder Wonen Breburg) en Tom Pietermans (directeur van Veilig Thuis Midden Brabant) aan het woord. Hoe zorg je er nou sámen voor, met alle organisaties en inwoners in een regio, dat we écht in actie komen voor dit grote maatschappelijke probleem?


3/20
1. Zorgen om een kind Magazine
2. Inhoud
3. Voorwoord
4. Onderwijs
5. Bij de kapper
6. Achter de voordeur
7. Preventie
8. Ervaringsverhaal
9. Complexe scheidingen
10. Kindercampagne
11. Jongerencampagne
12. Organisatienetwerken
13. Verbindend samenwerken
14. Veilige sport
15. In de praktijk
16. Kinderrechten
17. Buiten de lijntjes
18. Regionaal Expertisecentrum
19. Hartenkreten
20. Colofon