Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...

Verbindend samenwerken

Samenwerking is de sleutel om geweld te stoppen

Kindermishandeling kan alleen goed worden aangepakt als organisaties samenwerken. Daarom trekken Veilig Thuis en lokale wijkteams in de regio Hart van Brabant samen op in de pilot Verbindend Samenwerken.

Verbindend Samenwerken

De Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant heeft zich de afgelopen vier jaar hard gemaakt om ontschot werken op de agenda te zetten. Zo is het belangrijk dat professionals samenwerken met elkaar èn de gezinsleden om het geweld te stoppen. Het moet niet uitmaken van welke organisatie ze komen. 

Veilig Thuis en Toegang Tilburg herkenden de behoefte om gelijktijdig en gezamenlijk op te trekken zodat inwoners minder vaak hun verhaal hoeven te vertellen. Ook herkenden ze de behoefte om de rollen en verantwoordelijkheden op elkaar af te stemmen zodat de juiste ondersteuning snel op gang komt.

Vanuit deze gedachte hebben Toegang Tilburg en Veilig Thuis het initiatief genomen voor het uitwerken van de pilot Verbindend Samenwerken. Toegang Tilburg is een samenwerking van de afdelingen Dienstverlening en Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg, IMW, MEE en GGD Hart voor Brabant.

Uitrol in Hart van Brabant

De pilot Verbindend Samenwerken loopt in de regio Hart van Brabant op vier plekken: Tilburg, Heusden, Loon op Zand, Gilze en Rijen. In Oisterwijk, Hilvarenbeek, Waalwijk en Dongen start de pilot binnenkort.

Wat is er nieuw?

Meteen bij de start van een dienst van Veilig Thuis zitten de directbetrokkenen, Veilig Thuis en het lokale wijkteam samen op de bank. Hierdoor worden de veiligheidsvoorwaarden – de voorwaarden die nodig zijn om het veilig te maken in het gezin – met alle drie de partijen vastgesteld en kan het lokale wijkteam verder waar Veilig Thuis is gebleven.
De lead ligt in eerste instantie dus bij Veilig Thuis, de casusregie gaat na het proces van Veilig Thuis over naar het lokale wijkteam. Voor Veilig Thuis gaat de dienst dan over naar monitoring. Veilig Thuis en het lokale wijkteam volgen het gehele proces dus samen en gelijktijdig.

De voordelen

De eerste ervaringen leren dat de nieuwe werkwijze veel prettiger is voor de cliënt. Die hoeft minder vaak haar of zijn verhaal te vertellen. En hoeft niet steeds opnieuw vertrouwen te stellen in weer een nieuwe professional. Het is ook prettig voor de hulpverleners: het vertrouwen in elkaar wordt sterker, samen weet je meer. Het betekent minder miscommunicatie tussen instanties, want het is duidelijker wie waarvoor verantwoordelijk is. En nog een voordeel: het scheelt veel tijd in afstemmen. Hierdoor komt de juiste hulpverlening en ondersteuning sneller op gang.

De praktijk

Een voorbeeld uit de praktijk: moeder met vier kinderen had in het begin veel weerstand door trauma’s. Ze wilde echt geen hulp. Maar door de samenwerking hebben Veilig Thuis en het lokale wijkteam samen door en met de weerstand kunnen werken en heeft ze uiteindelijk hulp geaccepteerd. Dat heeft ervoor gezorgd dat haar kinderen bij haar konden blijven wonen en dat ze haar huurachterstand heeft weggewerkt. Daardoor komt ze nu in aanmerking voor een andere woning (wat haar wens is). En daarbij heeft ze haar netwerk ook nog eens vergroot. Haar grootste angst, dat de kinderen uit huis geplaatst zouden worden, is niet uitgekomen. Ze heeft ervaren dat hulpverlening geen bedreiging is.

Hartenkreet

Het samen optrekken van de gezinsleden, Veilig Thuis, het lokale wijkteam en alle andere betrokken partijen: dat is de sleutel om geweld te stoppen. Als hartenkreet aan alle partijen is het belangrijk om mee te geven: Zet deze verbindende samenwerking voort, in gezamenlijkheid met de mensen in het veld, maar zeker ook met het gezin zelf, komen we tot oplossingen.


13/20
1. Zorgen om een kind Magazine
2. Inhoud
3. Voorwoord
4. Onderwijs
5. Bij de kapper
6. Achter de voordeur
7. Preventie
8. Ervaringsverhaal
9. Complexe scheidingen
10. Kindercampagne
11. Jongerencampagne
12. Organisatienetwerken
13. Verbindend samenwerken
14. Veilige sport
15. In de praktijk
16. Kinderrechten
17. Buiten de lijntjes
18. Regionaal Expertisecentrum
19. Hartenkreten
20. Colofon