Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...

jongerencampagne

Campagne voor
meer kennis en bewustwording bij jongeren

Het is belangrijk dat jongeren leren wat kindermishandeling is. En hoe ze voor zichzelf en voor een ander kunnen opkomen om geweld te stoppen. Maar hoe bereik je jongeren? We bespreken het met jongeren zelf en een campagnemaker.

Jongerencommunicatiebureau Jong & Je Wil Wat boog zich over deze vraag en bedacht samen met jongeren de ingrediënten voor een jongerencampagne. Nina Hoek van Dijke: ‘We vonden het opvallend dat uit ons onderzoek naar voren kwam dat jongeren die worden mishandeld niet weten dat het niet normaal is wat er thuis gebeurt. En voor jongeren die veilig opgroeien is het vaak een ver van je bed show. Maar het kan iedereen overkomen. Het is dus belangrijk dat jongeren weten wat kindermishandeling is en wat je kunt doen als je het meemaakt of als je het ziet gebeuren. Zichtbaarheid en aandacht voor het thema is daarom enorm belangrijk.’

Ervaringsverhalen

Zo kunnen jongeren online het verhaal lezen van Fleur. Zij vertelt hoe ze opkwam voor haar vriendin Jill die misbruikt werd door haar oom. En Vera vertelt hoe ze opkwam voor haarzelf nadat ze jarenlang was geslagen door haar moeder. ‘Als je zulke persoonlijke verhalen of filmpjes voorbij laat komen tijdens een les op school, nemen jongeren echt de tijd om over zo’n moeilijk thema te praten’, denkt Sanne (18). ‘Dat merk ik ook bij mezelf. Ik heb deze verhalen ook gelezen en ben anders gaan kijken. Want signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn vaak veel subtieler dan de blauwe plekken. Ook denk je dan na over wat je zelf zou doen als bijvoorbeeld een vriend of vriendin thuis niet veilig is.’

Catchy campagne

Maaike (24) heeft zelf huiselijk geweld meegemaakt. Haar stiefmoeder mishandelde haar emotioneel en fysiek. ‘Ik heb de jongerencampagne gezien. De campagne is catchy, het spreekt jongeren aan: ik zie dat er goed over is nagedacht samen met jongeren. De beelden zijn niet te heftig, maar zorgen er wel voor dat jongeren ervoor openstaan om hun gedachten over het thema met elkaar uit te wisselen. Of ik zelf eerder iemand in vertrouwen had genomen als ik de campagne had gezien toen ik 16 was? Dat weet ik niet: ik denk dat je er ook klaar voor moet zijn om je verhaal te delen. Een campagne kan wel het laatste zetje geven. Als ik de verhalen toen had gelezen, wist ik misschien eerder dat wat bij mij thuis gebeurde niet ok was.’

Campagnes kunnen ook volgens Nina zeker iets in gang zetten. ‘Het lezen en zien van persoonlijke verhalen kan jongeren aanzetten om over het thema na te denken en erover te praten. Aan de hand van zulke verhalen kunnen leerkrachten het gesprek aangaan in de klas, of jongerenwerkers met jongeren op straat. De regio Hart van Brabant is erg actief bezig met het onderwerp, dat moet worden voortgezet. Het is zaak jongeren hier zelf bij te betrekken zodat je aansluit bij hun belevingswereld.’

Hartenkreet

Maaike denkt dat er een jaarlijks terugkerende campagne moet komen: online en fysiek op scholen. ‘Tijdens de weerbaarheidstraining Marietje Kessels Project vertellen kinderen soms dat zij thuis niet veilig zijn. Zoiets zou je ook in het voortgezet onderwijs moeten doen: met elkaar in gesprek gaan over kindermishandeling. Ik geef zelf ook wel eens een gastles en ik merk dat het jongeren veel inzichten geeft. Zo dachten leerlingen dat mijn tweelingzus het vast wel heeft gemerkt dat ik werd mishandeld. Zij woonde bij onze vader en ik bij onze moeder en haar vrouw. Maar mijn zus heeft er echt niets van gemerkt. Het is belangrijk dat jongeren zulke inzichten krijgen. Vraag jongeren wat zij willen, spuit ze niet plat met teveel informatie. Maak het niet te zwaar, gebruik frisse kleuren of eens een qr-code op een poster. Dan blijf je jongeren bereiken.’

Over de jongerencampagne

Huidige campagnes over signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn gericht op volwassenen. Jongeren kunnen echter ook een belangrijke rol spelen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar net zoals volwassenen, zijn de meeste jongeren niet bekend met de signalen van kindermishandeling en missen ze de tools om het bespreekbaar te maken. Erover praten met vriendjes en vriendinnetjes zou al een enorme winst zijn. Zo voelt een slachtoffer zich niet meer alleen en weet hij/zij dat het niet normaal is wat er bij hem/haar thuis gebeurt. Een slachtoffer wordt zo meer gestimuleerd om hulp te zoeken. Het maakt jongeren weerbaarder.

Samen met jongeren

We weten dat het niet gemakkelijk is om jongeren te bereiken. We weten dat we jongeren moeten aanspreken in hun eigen taal en een laagdrempelig handelingsperspectief moeten bieden. Maar hoe doen we dat? Jongerencommunicatiebureau Jong & Je Wil Wat heeft in opdracht van de Taskforce samen met jongeren en ervaringsdeskundigen de ingrediënten voor een campagne bedacht.

Inzichten

Uit verschillende groepsgesprekken en diepte-interviews bleek onder andere:

Volgens jongeren moet de nadruk in de campagne liggen op de aanzet tot actie. Het moet laagdrempelig zijn om hulp te zoeken. Daarvoor is volgens hen het volgende nodig:

De campagne

De campagne bestaat uit twee fases. In de eerste fase staat bewustwording centraal. Vier verschillende situaties worden via social media aan jongeren getoond, met de vraag: is het oké als jij of een vriend/vriendin dit thuis meemaakt?

In de tweede fase vertellen jongeren hoe ze voor zichzelf, of voor een ander zijn opgekomen om het geweld te stoppen. De campagne loopt via Instagram en Snapchat. Twee kanalen waar we met name jongeren kunnen bereiken.

De campagnefilmpjes linken naar de jongerenwebsite www.ditiskindermishandeling.nl


11/20
1. Zorgen om een kind Magazine
2. Inhoud
3. Voorwoord
4. Onderwijs
5. Bij de kapper
6. Achter de voordeur
7. Preventie
8. Ervaringsverhaal
9. Complexe scheidingen
10. Kindercampagne
11. Jongerencampagne
12. Organisatienetwerken
13. Verbindend samenwerken
14. Veilige sport
15. In de praktijk
16. Kinderrechten
17. Buiten de lijntjes
18. Regionaal Expertisecentrum
19. Hartenkreten
20. Colofon