Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...

COMPLEXE SCHEIDINGEN

Studenten Fontys nemen aanpak complexe scheidingen onder de loep: wat is er bereikt?

Complexe scheidingen zijn de afgelopen 4 jaar een belangrijk thema geweest voor de Taskforce Kindermishandeling. Dit heeft geresulteerd in een brede aanpak gericht op ouders, kinderen en professionals onder de noemer ‘Als je uit elkaar gaat’. Studenten van Fontys opleidingen deden onderzoek naar deze aanpak.

Vechtscheidingen

Voor de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant is het de afgelopen jaren een belangrijk thema geweest: vechtscheidingen. Want het probleem rondom echtscheidingen is groot. In 2020 hadden ruim 28.000 minderjarige kinderen te maken met een scheiding van hun ouders na een huwelijk. Daarnaast zijn er jaarlijks naar schatting ruim 20.000 kinderen van wie de ouders uit elkaar gaan zonder dat ze getrouwd waren. Een flink deel van deze scheidingen mondt uit in een conflictscheiding, ongeveer 16.000 kinderen lijden hieronder. We spreken van een vechtscheiding als de scheiding zo conflictueus verloopt dat de ouders het belang van de andere ouder en/of van de kinderen uit het oog verliezen. Het zijn scheidingen die worden gekenmerkt door grote problemen in de communicatie, een hoge mate van angst, boosheid, wantrouwen en vaak langdurig procederen. De spanningen die deze gezinsproblematiek met zich mee brengt verhogen het risico op problemen bij het kind en kunnen een gezonde ontwikkeling verstoren. Vechtscheidingen worden door deskundigen niet voor niets als een vorm van kindermishandeling gezien.

Het onderzoek

Studenten van Fontys onderzochten wat de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant in de afgelopen vier jaar heeft bereikt als het gaat om complexe scheidingen. Ze deden diepte-interviews met betrokkenen. En voor het literatuuronderzoek gebruikten ze databanken als Google Scholar en verschillende websites rondom de Taskforce: zorgenomeenkind.nl en alsjeuitelkaargaat.nl.

Wat is er bereikt? Enkele quotes uit het onderzoek

'Verbinding, innovatie en aanjagen van ontwikkelingen, initiatieven en ideeën.'

Cindy de Rijke werkt bij Pro6 en was bij de Taskforce betrokken als coördinator aanpak en ontwikkeling complexe scheidingen.

'Awareness op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.'

Tanja van Stappershoef is projectleider alsjeuitelkaargaat.nl en bemiddelaar complexe scheidingen bij Sterk Huis.

'Het besef dat het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling een verantwoordelijkheid is van ons allemaal.'

Marcelle Hendrickx is wethouder in Tilburg en een van de oprichters van de Taskforce.

Wat is bereikt?

Alle betrokkenen geven aan dat er meer preventief wordt gewerkt en dat specialisme naar de voorkant wordt gehaald. Er is een netwerk gecreëerd met een team van professionals die dit samen aanpakken.

De website alsjeuitelkaargaat.nl. Op deze website vinden ouders die uit elkaar gaan informatie over hoe zij dit goed kunnen doen. Het doel is om complexe scheidingen te voorkomen.

Het scheidingskoffertje voor scholen om kinderen op een laagdrempelige manier voorlichting te geven over scheiden. Het helpt ze om erover te praten en geeft ze het gevoel dat ze het niet allemaal alleen hoeven te doen.

Pilot Gezinsadvocaat. Dat is een advocaat die samen met een gedragswetenschapper alles rondom een scheiding regisseert. Er wordt gekeken naar wat het gezin nodig heeft om de scheiding goed af te ronden, zorg en recht meteen verbonden dus.

Wat vraagt nog extra aandacht?

Doorpakken op preventie en voorlichting blijft belangrijk en iedereen moet naar het kind kijken. Alle betrokkenen geven aan dat ze hopen dat alsjeuitelkaargaat.nl wordt doorontwikkeld.

Wat is student Henk bijgebleven?

Henk is een van de studenten die het onderzoek heeft uitgevoerd: ‘Wat mij het meeste is bijgebleven: de warmte die ik opmerkte bij de slotbijeenkomst van de Week tegen Kindermishandeling. Zelf heb ik ouders die op een niet al te fijne manier uit elkaar zijn gedaan. Het geeft me veel geruststelling om te zien dat er zo veel verschillende zielen uit verschillende instanties en werkvelden klaarstaan om vooral kinderen goed op te kunnen vangen. Zij kunnen raad geven in zo’n onzekere periode als een scheiding. Het was een prachtig onderzoek om uit te mogen voeren en ik heb op veel gebieden binnen de Jeugdhulp veel kennis op kunnen doen.’


9/20
1. Zorgen om een kind Magazine
2. Inhoud
3. Voorwoord
4. Onderwijs
5. Bij de kapper
6. Achter de voordeur
7. Preventie
8. Ervaringsverhaal
9. Complexe scheidingen
10. Kindercampagne
11. Jongerencampagne
12. Organisatienetwerken
13. Verbindend samenwerken
14. Veilige sport
15. In de praktijk
16. Kinderrechten
17. Buiten de lijntjes
18. Regionaal Expertisecentrum
19. Hartenkreten
20. Colofon