Skip to content

Liveblog

Van 18 t/m 24 november was de landelijke week tegen Kindermishandeling. In de regio Hart van Brabant zijn ontzettend veel activiteiten georganiseerd rondom het thema ‘Ook jij kunt iets doen’. Hieronder vind je de liveblog met foto’s en tekst, die gedurende de week is bijgehouden. 

Vrijdag 22 november

18.00 uur – bijeenkomst LocHal, waar de resultaten werden gepresenteerd:

Muziek in de LocHal   

15.30 uur

In Winkelcentrum Westermarkt werd de was opgehangen. Mooie boodschappen werden verzameld die tijdens de slotbijeenkomst in de LocHal worden gepresenteerd. Tussendoor werd er muziek gemaakt en vertelden de dames van Stichting Praat verhalen aan de aanwezigen. 

10.30 uur

Vanmiddag nodigt Stichting Praat iedereen uit om naar winkelcentrum Westermarkt te komen en de ‘vuile was’ buiten te hangen. Denk mee over het moeilijke onderwerp kindermishandeling en laat je inspireren door muziek en verhalen. Daarna wordt de week tegen kindermishandeling afgesloten in de LocHal. We presenteren daar ook een jongerencampagne, dus kom vooral een kijkje nemen. 

Donderdag 21 november

18.30 uur

Wat is de rol van mannen in de opvoeding en zorg nu hulpverleners steeds vaker vrouw zijn? Het behandelen van trauma’s wordt in verschillende generaties als een probleem gezien. Bij 96% van de mishandelde kinderen gebeurt dat door een biologische ouder. De aanwezigheid van een vader als mannelijk rolmodel is erg belangrijk. Tijdens de bijeenkomst werd ook een leuke analyse gegeven over welk gedrag mannelijk of vrouwelijk is.

17.00 uur

Het was vanmiddag volle bak bij de bijeenkomst over mensenhandel bij Sterk Huis. Het ging over verschillende vormen van uitbuiting: seksueel, arbeid, criminaliteit, gedwongen bedelarij. Uitbuiting is vaak helemaal niet in beeld en om deze complexe hulp goed te laten verlopen is er een coördinator mensenhandel. Bereikbaar via mensenhandel@tilburg.nl. Drie medewerkers van Sterk Huis vertelden over een situatie uit hun praktijk bij de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen, bij pleegzorg en bij de mannenopvang. Stuk voor stuk indrukwekkende verhalen.

Herken jij de signalen? Meer informatie op www.ditisookmensenhandel.nl

14.30 uur

Bezoeker luistert aandachtig‘Ben nieuwsgierig, ga dat gesprek aan’
Wees nieuwsgierig en alert op de signalen die duiden op kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat was de boodschap tijdens het avondsymposium Ethiek ‘Mishandeling, durf jij het te zien?’ op dinsdag 19 november in het ETZ, georganiseerd in het kader van de Week tegen kindermishandeling.

12.00 uur

Afgelopen maandag maakten we al kennis met Blue, het tekenfilmfiguurtje dat kinderen stimuleert hulp te zoeken wanneer het thuis niet goed gaat. Maar Blue heeft ook een zusje: Yellow. Alle basisschoolkinderen kunnen met hun klas bedenken hoe Yellow eruit ziet en wat zij kan doen om kinderen te helpen.

Meer informatie over de wedstrijd staat op de flyer. Je kunt je inzending opsturen voor 1 december en leuke prijzen winnen! Kijk ook op deze pagina voor meer informatie over Blue. 

9.00 uur

Omroep Brabant was gisteren ook aanwezig bij de debatmarathon in 013. Ze hebben een mooie reportage gemaakt. Die is hier te bekijken. 

Woensdag 20 november

21.00 uur

In Goirle opende wethouder Piet Poos de voorstelling ‘HuidHonger’ van theatergroep Rauwkost. Hoofdpersoon Jaap is als kind mishandeld. De volwassen Jaap maakt zichtbaar wat zijn pijn is, maar ook wordt duidelijk wat de gevolgen van mishandeling zijn op latere leeftijd. Klein, intiem en zeer respectvol gebracht. Eerder deze maand was HuidHonger al drie keer te zien in Hilvarenbeek. De voorstelling is morgen nog te zien in Gilze. Er zijn nog gratis kaarten verkrijgbaar op de website van Cultureel Centrum de Schakel.

20.45 uur

Eerder op de avond ging het in Waalwijk over scheiden. Een pittig onderwerp, maar wel de hedendaagse realiteit. Andre Rouvoet was aanwezig als ambassadeur van ‘Scheiden zonder schade’. Ook vertelde Marieke Lips iets over de rechten van kinderen. Want wat gebeurt er met de kinderen als ouders uit elkaar gaan? Daarvoor kun je als kind ook terecht bij buddies van Villa Pinedo, die een aantal verhalen vertelden tijdens deze bijeenkomst. Wethouder Dilek Odabasi-Seker ging daarnaast in op het Waalwijkse scheidingsloket. Lees hier een kort verslag van de avond.

20.00 uur

Vanavond zijn er verschillende bijeenkomsten in de regio. Enkele tientallen mensen zijn bijvoorbeeld afgekomen op de bijeenkomst ‘Help mijn kind is online’ In de LocHal in Tilburg. Deze is speciaal bedoeld voor ouders van kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool.Eerst vertelt Jasper Iking van Terre des Hommes over het programma Watch Nederland, dat seksuele uitbuiting van kinderen wil stoppen, frustreren en ontmoedigen. Hadeline Vorselaars legt vervolgens uit wat de gemeente doet tegen mensenhandel, waar seksuele uitbuiting van kinderen onder valt. Na de pauze is er meer aandacht voor de dagelijkse praktijk. Ouders blijken daar ook behoefte aan te hebben. Hoe ga je bijvoorbeeld het gesprek aan met je kind over online gevaren? Het laatste woord is voor Judith Martens van Sterk Huis, dat onder meer slachtoffers van seksuele uitbuiting behandelt.

18.00 uur

Poppodium 013 was vanmiddag gevuld met 100 kinderen uit Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek en Gilze-Rijen. Zij gingen in een debatmarathon met elkaar de strijd aan. Stellingen als ‘Kinderen moeten langer pauze krijgen’ en ‘Kinderen mogen werken of een bedrijf beginnen’ werden verdedigd of aangevallen. De teams waren heel goed voorbereid en de argumenten werden uit de zaal met applaus begroet. De jury had een moeilijke taak om een winnaar aan te wijzen…

15.00 uur

Logo van week tegen kindermishandelingOp de landelijke website van de Week tegen Kindermishandeling worden de komende tijd 30 verhalen gedeeld. Dat doen ze omdat het 30 jaar geleden is dat het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind is getekend. Lees de persoonlijke verhalen op de landelijke website

11.00 uur

Vanochtend vond in het Koning Willem II stadion de inspiratiebijeenkomst ‘Een goede start‘ plaats, georganiseerd door GGD Hart voor Brabant. Annette van der Knaap was hier te gast en benadrukt in haar lezing het belang van een goede hechting. Baby’s hebben een ouder nodig die positief reageert – moeder en óók vader. Een onveilige hechting leidt op latere leeftijd tot problemen, psychische maar ook lichamelijke.

Het verhaal van Annette sluit aan bij het project Stevig ouderschap van GGD Hart voor Brabant. Gedachte achter dit programma is aandacht voor kwetsbare moeders, vanaf het moment dat ze zwanger zijn. Belangrijk is dat deze moeders een netwerk om zich heen creëren waar ze op terug kunnen vallen.

Jeugdverpleegkundige: ‘We werken steeds beter samen met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Ook in het bespreekbaar maken van kindermishandeling worden echt stappen gemaakt.’

9.00 uur

Vandaag is het precies dertig jaar geleden dat de Verenigde Naties het kinderrechtenverdrag ondertekenden. In die dertig jaar is er al ontzettend veel bereikt. Maar er valt ook nog veel te winnen. In Nederland kwam een Kinderombudsman/vrouw waar kinderen terechtkunnen met vragen of klachten. En kinderen mogen meepraten over hun eigen leven. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of als ze te maken krijgen met jeugdzorg.
De kinderrechten beginnen bij het recht op participatie. Dit betekent dat kinderen mogen mee-denken, mee-praten, mee-beslissen, mee-doen en mee-helpen aan een fijne samenleving. Leren participeren is belangrijk voor kinderen, omdat ze dan kunnen oefenen om voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Vanmiddag gaan 100 kinderen uit groep 7 en 8 leren participeren. Leren participeren kan op heel veel manieren. Vanmiddag leren kinderen debatteren tijdens de bijeenkomst in poppodium 013.

Dinsdag 19 november

17.00 uur

Het symposium ‘Het kind centraal’ is momenteel bezig op het Theresialyceum in Tilburg. Rector Tomas Oudejans opende de middag, waarna wethouder Esmah Lahlah benadrukte hoe belangrijk zij het thema vindt. Ervaringsdeskundige Maaike vertelde vervolgens over haar eigen ervaringen. Daarna nemen de aanwezigen deel aan diverse workshops. 

16.00 uur

Heb jij als kind meegedaan aan het Marietje Kessels-project? In bijna dertig jaar leerden meer dan vijftigduizend Tilburgse kinderen door het Marietje Kessels-project wat een ja-, nee- of twijfelgevoel is. Hoe ze in hun kracht kunnen staan. Hoe ze op een goede manier hun grenzen kunnen aangeven. En…hoe ze prettig kunnen omgaan met elkaar. En zeker belangrijk: wat kunnen kinderen eigenlijk doen als er kindermishandeling speelt? 

De organisatie is nu op zoek naar ervaringen van mensen die ooit hebben meegedaan. Kijk op de website voor meer informatie en de link naar een enquête. 

13.30 uur

Jaarlijks maken 86.000 kinderen in Nederland een echtscheiding mee. Een echtscheiding brengt voor een kind altijd extra ontwikkelingstaken mee en meestal duurt het ongeveer twee jaar voor het kind zijn of haar leventje weer op orde heeft na deze ingrijpende verandering. Bij een deel van de echtscheidingen is er een langdurige strijd en komen kinderen in de knel. Zelfs zo erg dat het bij 50% van de betrokken kinderen leidt tot PTSS.


Tanja werkt in het team complexe scheidingen van Sterk Huis en ze vertelde aan medewerkers van de toegang, uit het onderwijs en hulpverlening over de zorgvuldige werkwijze waarbij de veiligheid van het kind centraal staat. Ze liet de deelnemers ervaren wat kinderen kunnen voelen. Ook de ouders ervaren dat in oudergroepen. Hoe kunnen zij een brug bouwen om hun kind te helpen?

Het doel van de hulp van Sterk huis is dat de ex-partners een stabiele vorm van ouderschap vinden waarbij hun kind zich goed voelt. Het fijnste is als dat kan in de vorm van samenwerkend ouderschap. Dat is haalbaar in 25% van de complexe scheidingen. Bij ongeveer 50% van de situaties is er een vorm van solo parallel ouderschap. Belangrijk is dat beide ouders er mogen zijn. We zoeken naar een vorm van ouderschap wat haalbaar is, we zoeken naar de mogelijkheden tussen de onmogelijkheden.

Tips van Tanja:
– De website van Villa Pinedo is gemaakt voor kinderen. Kijk samen met een kind eens naar deze site. Villa Pinedo heeft ook een buddy project. Kinderen kunnen dan appen voor ondersteuning. https://www.villapinedo.nl/
– Kijk ook op de nieuwe website www.alsjeuitelkaargaat.nl met veel info en een handige checklist.
– Kinderen geven aan dat een steunfiguur uit de omgeving heel belangrijk is. Wie kan steunfiguur zijn voor een kind?

Scheiden komt zo vaak voor en het zou goed zijn als er minder schande en schaamte is. Door erover te praten, bijvoorbeeld in de klas, kun je signaleren als een kind in de knel komt. Een fijn hulpmiddel is een ‘scheidingskoffer’ met spulletjes, spelletjes en verhalen.

11.45 uur

Tijdens de bijeenkomst ‘Veilig opvoeden en opgroeien’, liet Amarant zien wat zij kunnen betekenen om kwetsbare ouders te ondersteunen. Vanuit de praktijk weten we dat kinderen van ‘kwetsbare ouders’ meer kans lopen om slachtoffer te worden van kindermishandeling. Ouders met een verstandelijke beperking hebben vaak te maken met kwetsbare omstandigheden waarin zij hun kinderen opvoeden. In verschillende workshops werd gekeken naar wat nodig is om deze doelgroep op de juiste manier te kunnen helpen. Lees hier een kort verslag van Amarant. 

11.00 uur

Altijd al willen weten wat er gebeurt bij Veilig Thuis wanneer daar een melding of adviesvraag binnen komt? Vandaag bood Veilig Thuis een kijkje in de keuken voor een select groepje geïnteresseerden. Zij kregen een introductie van de werkzaamheden en mochten meeluisteren met een adviesvraag. Heel leerzaam!

10.00 uur

Vanmorgen hield gemeente Tilburg voor medewerkers een ontbijtsessie over kindermishandeling. Wethouder Esmah Lahlah opende de bijeenkomst: “Het is een thema dat me raakt en waar ik al ruim tien jaar aan werk. Het is van belang dat we elkaar zien en op het juiste moment een hand op een schouder leggen.”

 

Ook voor werkgevers is het belangrijk aandacht te besteden aan dit thema. Als je weet dat in iedere schoolklas wel een kind zit dat te maken heeft met een vorm kindermishandeling, dan weet je dat je ook medewerkers hebt die hier mee in aanraking komen. Of in hun eigen gezin of in hun omgeving. En soms ook in je werk, bijvoorbeeld als je bij mensen thuis komt voor je werk. Het is daarom belangrijk dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen om werknemers te leren hoe ze kindermishandeling kunnen herkennen en wat ze kunnen doen.

7.45 uur

Ook op dinsdag staan er interessante activiteiten op het programma. Kijk hier voor het totale overzicht.

Vandaag wordt bijvoorbeeld een convenant ondertekend door Traverse en vier Tilburgse basisscholen om extra aandacht te genereren voor kinderen die in de daklozenopvang zitten. Gisteren stond hier al een artikel over in het Brabants Dagblad. (foto: Boaz Timmermans, BD).

Maandag 18 november

21.00 uur

Tijdens de bijeenkomst op de Tilburg University waren er twee lezingen rondom het thema samenwerken in netwerken.

Micha de Winter (emeritus hoogleraar Opvoedingsvraagstukken Universiteit van Utrecht en bijzonder lector Hogeschool Utrecht): “We hebben het altijd over de kwetsbare kinderen, maar de gezinnen waarin deze kinderen opgroeien zijn net zo kwetsbaar. Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Er moet meer aandacht komen voor het belang van het sociale netwerk rondom gezinnen.”

Patrick Kenis (hoogleraar Public Governance aan de Tilburg School of Economics and Management en verbonden aan het Tilburg Institute of Governance). Vanuit de organisatiewetenschap bekeken is kindermishandeling complexe problematiek en dat moet je dus ook op die manier analyseren. De klassieke vormen van organiseren staan haaks op complexe problematiek. Om kindermishandeling beter te kunnen aanpakken heb je een organisatienetwerk nodig, stelt Kenis. Organisatienetwerken werken samen aan een outcome die geen van de organisaties tot stand kan brengen.

Volgende week volgt een uitgebreid verslag van de bijeenkomst op deze website.

Na de lezingen gingen deelnemers aan de slag met de vraag ‘wat ga je morgen (anders) doen in het creëren van een netwerkaanpak en wie heb je daar als eerste bij nodig?’

19.30 uur

afbeelding van krant voor scholenVanmorgen was er een cameraploeg van het Jeugdjournaal op basisschool Wandelbos om de uitreiking van de krant te filmen. In de editie van vanavond kwamen leerlingen Hiba, Imran, Charmaine, Anne en Akay, juf Carla en hulpverlener Natalie Vermorken aan het woord. Kijk hier de aflevering van het NOS Jeugdjournaal terug. Het item over kindermishandeling begint vanaf minuut 6.04.  

19.00 uur

Een volle zaal bij de bijeenkomst maandagavond. Het motto deze avond is ‘alleen kom je niet ver’. Ted Kloosterboer van Stichting Praat vertelt over haar eigen ervaring met kindermishandeling. Als kind is ze verwaarloosd en seksueel misbruikt door haar vader. Ze vertelt over haar oom en tante die haar redding zijn geweest. Niet omdat ze de kindermishandeling hebben gestopt maar wel omdat ze haar het gevoel gaven dat ze er mocht zijn. Als ze een middag haar oom had geholpen, zei hij ‘kind, ik ben zo blij dat je mij geholpen hebt. Anders had ik het nooit af gekregen.’ En daar kon Ted wel twee weken op teren!
Met Stichting Praat hangt ze nu de vuile was buiten. De deelnemers worden uitgenodigd om op witgoed hun gedachten over kindermishandeling op te schrijven en hun ‘vuile was’ op te hangen. Aan het eind van de week hangen we al deze was op in de LocHal.

16.30 uur

Ervaringsdeskundige Annette van der Knaap gaf vandaag twee lezingen over kindermishandeling, in Vlijmen en in Tilburg. “Ik heb zelf niet zo’n toffe jeugd gehad. Dat motiveert mij om onderzoek te doen naar dit onderwerp. Ik hoop u te inspireren hoe gemakkelijk u het verschil kunt maken”. 

Ze liet zien hoe hersenen de eerste twee levensjaren groeien. Een goede interactie met je baby, echte aandacht en geborgenheid zijn essentieel voor de ontwikkeling van kinderen.

Ook werd er een workshop gehouden door Schildje. Zij laten zien wat de signalen zijn, maar ook wat je zelf kan doen. 
 
 
 

14.00 uur

Vanmorgen hebben Fieke van Berkel en Lotte Brouwers een workshop bij Sterk Huis gegeven over het maken van veiligheidsplannen bij (een vermoeden) van huiselijk geweld of kindermishandeling volgens de benaderingswijze Signs of Safety. Belangrijk onderdeel is het betrekken van het kind door gesprekken te voeren, uitleg te geven over wat er is gebeurd en wat er is afgesproken om het weer veilig te maken. De deelnemers ervoeren hoe moeilijk het is om lastige situaties simpel uit te leggen aan een kind. Zo vertelde een deelnemer dat er wel verwacht wordt dat zij veiligheidsplannen maken, maar dat ze nu n.a.v de workshop zich realiseert dat het maken van een veiligheidsplan een intensief traject is met zowel het eigen netwerk van het gezin als de professionals.
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annemarie Raes via

annemarieraes@sterkhuis.nl​. 

12.00 uur

Vandaag is ook de kindercampagne Blue gelanceerd, een samenwerking tussen Sterk Huis en de regionale Taskforce Kindermishandeling. Bekijk hier de animatie. 
 
Het Brabants Dagblad heeft ook een artikel geplaatst over het tekenfilmfiguurtje. 

10.00 uur

Roberto van Dalen, directeur van basisschool Wandelbos, schreef vanochtend zijn gedachten over kindermishandeling op een shirt. We halen deze week de ‘vuile was’ op bij alle activiteiten. Aan het einde van de week worden de resultaten gepresenteerd bij de afsluitende bijeenkomst in de LocHal.  

9.30 uur

De uitreiking van de krant door wethouder Marcelle Hendrickx. Als voorzitter van de regionale taskforce kindermishandeling vindt zij het ontzettend belangrijk dat er aandacht is voor het thema. 

9.00 uur

Het NOS Jeugdjournaal was vanmorgen op bezoek bij bs Wandelbos. Ze interviewden leerlingen over het onderwerp kindermishandeling en maakten beelden van de uitreiking van de krant door wethouder Marcelle Hendrickx. 

 

8.15 uur

Vandaag start de week tegen kindermishandeling. In deze week is aandacht voor de aard en omvang van het probleem en vooral ook voor wat we kunnen doen om kindermishandeling terug te dringen. Studenten Fontys Pedagogiek zijn deze maandag al vroeg op pad. Zij brengen kranten naar 150 basisscholen in de regio Hart van Brabant en vragen scholen aandacht te besteden aan het thema.

Maar liefst 30.000 kranten met informatie, verhalen en tips vinden zo hun weg naar ouders en kinderen. Lees de online krant.

 

Activiteiten

Bekijk hier het volledige programma aan activiteiten. 

Logo Taskforce Kindermishandeling