Skip to content

Handle with Care

Met ingang van schooljaar 2021-2022 gaat op 180 scholen in de regio Hart van Brabant Handle with Care van start. Handle with Care is een samenwerking tussen politie, scholen en leerplicht. Door deze samenwerking is er binnen 24 uur na ernstig huiselijk geweld steun op school voor het kind. Simpel, snel, in een vertrouwde omgeving, en van grote waarde voor het kind. Handle with Care is er voor alle kinderen van 4 tot 18 jaar die wonen in de regio Hart van Brabant.

Wat is Handle with Care?

Handle with Care is een initiatief om kinderen die thuis betrokken zijn bij huiselijk geweld snel te steunen om zo de korte en lange termijneffecten van huiselijk geweld tegen te gaan. Handle with Care richt zich op snelle sociale steun op school voor kinderen van vier tot achttien jaar van huiselijk geweld. Dit betekent dat het kind de dag na het incident al steun krijgt. School is voor veel kinderen een veilige plek en docenten zijn over het algemeen goed in staat gepaste steun te bieden (en beschouwen dat ook als hun taak), maar dan moeten ze wel weten dat het thuis speelt.

Waarom Handle with Care?

In elke schoolklas in Nederland zitten kinderen die huiselijk geweld of kindermishandeling meemaken. Bij sommige kinderen is dat geweld zo ernstig dat de politie eraan te pas komt. Door het geweld thuis voelen kinderen zich onveilig en zijn zij ook op andere plekken op hun hoede voor gevaar. De stress die deze kinderen meedragen laten ze niet achter bij het schoolhek, maar nemen ze mee de klas in. Vaak weet niemand hiervan waardoor deze kinderen geen steun krijgen. Zonder steun komen kinderen niet aan leren toe en lopen ze het risico op latere leeftijd bijvoorbeeld depressief, verslaafd of zelf gewelddadig te worden.

Aanpak Hart van Brabant

De aandacht voor kinderen op school die thuis getuige of betrokken zijn bij huiselijk geweld is aanleiding voor het project ‘Handle with Care’. De Taskforce Kindermishandeling heeft hier het initiatief voor genomen. Ook past het in het regionaal programma Huiselijk geweld en Kindermishandeling “Veiligheid voorop 2018-2021”. Daarin is vastgelegd dat gemeenten zich inzetten om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen en duurzaam te stoppen. Eerder en sneller erbij zijn is een van de programmalijnen waarin Handle with Care is opgenomen.

De werkwijze

De Handle with Care werkwijze is simpel. Als de politie aan de deur komt vanwege een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling in een gezin met kinderen dan krijgt de school voor de volgende schooldag een Handle with Care signaal. Het Handle with Care signaal bevat alleen de naam en geboortedatum van het kind en het codewoord Handle with Care. De school en de leerkracht weten zo dat deze leerling mogelijk extra steun kan gebruiken.

Welke steun is afhankelijk van de behoefte van een kind. Het kan bestaan uit wat extra aandacht, ruimte voor rust en bijvoorbeeld flexibiliteit met toetsen. Het feit dat er aandacht en erkenning voor een kind is, is vaak voldoende om de natuurlijke veerkracht van een kind te versterken en zo de gevolgen van het geweld te verminderen.

Start Handle with Care in regio Hart van Brabant

In de regio Hart van Brabant wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van Handle with Care zodat dit met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-2022 op alle 180 scholen in de regio van start kan gaan. Binnen de scholen werken met name de IB’ers, zorgcoördinatoren en directeuren aan de voorbereiding van Handle with Care.

Om elkaar bij te praten en met elkaar te delen welke stappen nog gezet moeten worden, vonden in mei en juni 2021 online informatiebijeenkomsten plaats voor PO, VO en MBO. Zodat we samen toewerken naar een succesvolle start van dit mooie initiatief om alle kinderen die een heftige of traumatische ervaring hebben, sociale steun te kunnen bieden.

Hieronder kunt u de opnamen van deze voorlichtingsbijeenkomsten terugkijken.