Ambities Taskforce

De regionale Taskforce Kindermishandeling is actief binnen de negen gemeenten van de regio Hart van Brabant. Onder voorzitterschap van Marcelle Hendrickx (wethouder gemeente Tilburg) pakken de taskforceleden een actieve rol om het onderwerp kindermishandeling op de agenda te krijgen bij bestuurders, managers en professionals in de regio.

Binnen zeven thema’s werken diverse werkgroepen aan acties om de ambities van de taskforce waar te maken. Professionals uit verschillende sectoren hebben een actieve rol binnen een of meerder werkgroepen en vormen samen het programmateam

Wijdvertakt netwerk

De regionale Taskforce Kindermishandeling is actief binnen de negen gemeenten van de regio Hart van Brabant. Onder voorzitterschap van Marcelle Hendrickx (wethouder gemeente Tilburg) pakken de taskforceleden een actieve rol om het onderwerp kindermishandeling op de agenda te krijgen bij bestuurders, managers en professionals in de regio.

Binnen zeven thema’s werken diverse werkgroepen aan acties om de ambities van de taskforce waar te maken. Professionals uit verschillende sectoren hebben een actieve rol binnen een of meerder werkgroepen en vormen samen het programmateam

Leden van de Taskforce en het programmateam

 • Voorzitter: Marcelle Hendrickx | wethouder gemeente Tilburg
 • Mark van Stappershoef | burgemeester gemeente Goirle
 • Lian Smits | bestuurder Sterk Huis en voorzitter kennisnetwerk SJS. Lees de blog van Lian Smits
 • René Verhoeven | directeur Amarant – divisie Jeugd. Lees de blog van René Verhoeven.
 • Ilja van den Hoek | bestuurder IMW Tilburg
 • Wietske Muller | sectorhoofd Hart van Brabant bij Politie Zeeland-West-Brabant
 • Tom Pietermans | directeur Veilig Thuis Midden-Brabant. Lees de blog van Tom Pietermans
 • Irene Dekker | KNVB kernteam veilig sportklimaat en hockey coach/trainer in Tilburg. Lees de blog van Irene Dekker
 • Marieke Fimerius | Officier van Justitie
 • Betty Ann Blommers | manager Trainingen & SMW MBO bij IMW | werkgroep vergeten en kwetsbare kinderen
 • Teun Haans | clustermanager Sterk Huis | werkgroepen actief burgerschap, ontschotting, pleger en slachtofferschap
 • Sanne Abrahams | strategisch beleidsadviseur samenleving gemeente Hilvarenbeek | werkgroep actief burgerschap
 • Tanja van Stappershoef | coördinator ontwikkeling en aanpak complexe scheidingen Sterk Huis | Werkgroep verantwoord ouderschap – scheiden
 • Marrit van der Plas | beleidsmedewerker RCH Midden-Brabant | werkgroep ontschotting
 • Berna Trommelen | projectleider Taskforce Kindermishandeling | werkgroep sport en recreatie
 • Liselot Godschalx | bestuurssecretaris T-Primair

Taskforce Kindermishandeling
regio Hart van Brabant

Ieder jaar hebben meer dan 3000 kinderen in de regio Hart van Brabant te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling. Ondanks alle inzet op dit thema, dalen de cijfers helaas niet. Om de aanpak tegen kindermishandeling extra aan te jagen, is in 2017 is de regionale Taskforce Kindermishandeling gestart. Dit is een netwerk van professionals, organisaties en inwoners die zich betrokken voelen bij de aanpak van kindermishandeling. Samen zijn we op zoek naar een vernieuwende, effectieve aanpak en samenwerking. Zodat we steeds vaker kindermishandeling voorkomen of eerder signaleren. Want elk kind heeft het recht om veilig op te groeien.