Symposium Ik zie jou bij de dokter

Wanneer:

Maandag 15 november, 16.00 – 20.00 uur

Waar:

ETZ Elisabeth, Hilvarenbeekseweg 60, 5022 GC Tilburg

Voor wie:

Professionals in de zorgsector

Aanmelden:  

meer informatie volgt, zet deze datum alvast in uw agenda!

ETZ, GGD Hart voor Brabant, Veilig Thuis Midden-Brabant, Sterk Huis, Landelijk Expertisecentrum Kindermishandeling en de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant organiseren voor professionals in de zorgsector het symposium Ik zie jou: over zien en handelen bij sporen van kindermishandeling. 

Presentatie en dagvoorzitterschap door Karin Bloemen.

Karin Bloemen bracht in 2019 haar boek ‘Mijn ware verhaal’ uit, waarin ze uitgebreid vertelt over haar verleden met misbruik, mishandeling en angst. Karin leefde in een huis, waarin misbruik, mishandeling, vernedering en intimidatie aan de orde van de dag waren. ‘Vanuit een diepgewortelde schaamte wordt alles ontkend en doodgezwegen,’ aldus Bloemen. Met die schaamte wil ze afrekenen. Ze schreef het boek ook voor andere slachtoffers. ‘Ik wil ze zeggen: praat erover. Praten kan je redden. Als je dat niet doet, bescherm je alleen de dader. Geheimen vreten je op.’ Inmiddels is ze overladen met reacties van mensen die zich herkennen in haar verhaal en zich nu ook uitspreken over hun eigen misbruik. Ook helpt en coacht ze andere ervaringsdeskundigen om hun verhaal naar buiten te brengen.

Programma

15:45 uur: Ontvangst gasten in Aula Elisabeth Ziekenhuis
16:00 uur: Opening door Anita Wydoodt – Raad van Bestuur ETZ
16:05 uur: Marcelle Hendrickx – voorzitter Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant
16:15 uur: Karin Bloemen
17:00 uur: Mascha Kamphuis – Medisch Directeur LECK

17:30 – 18:00 uur: Pauze met lichte maaltijd

18:00 – 18:45 uur: Workshops ronde 1, ook te volgen via Webinar 

 • Sterk ouderschap – door GGz Breburg
 • De theorie van kracht en hoop – door het netwerk European Family Justice Center
 • Forensisch – medische duiding van letsels bij kinderen: van wetenschap naar praktijk – door het LECK
 • Traumabehandeling als cruciale factor in de aanpak van kindermishandeling – door Sterk Huis

18:50 – 19:35 uur: Workshops ronde 2, ook te volgen via Webinar

 • Wat de rol van de Huisarts kan zijn bij signaleren + aanpak van kindermishandeling
 • Hoe werk je samen in de keten langs de visie risico gestuurde zorg – door Veilig Thuis Midden Brabant
 • Primaire preventie door JGZ – door GGD Hart van Brabant
 • Integraal Spoedplein

19:35 uur: Aan de slag! Kennis die vandaag vergaard is, moet morgen toepasbaar zijn!

20:00 – 20:30 uur: Borrel

BIG SKJ medisch specialisten accreditatie wordt aangevraagd.

Fototentoonstelling Unbreakable in Goirle

Wanneer:

15 t/m 19 november tijdens openingstijden van het gemeentehuis

Waar:

Gemeentehuis Goirle, Oranjeplein 1, Goirle

Voor wie:

Iedereen

Aanmelden:  

niet nodig

Niemand praat graag over seksueel misbruik. Het slachtoffer niet, de dader niet en ook de samenleving niet.

Project Unbreakable doorbreekt deze schaamtevolle stilte. In 2011 begon de toen 19-jarige Amerikaanse studente Grace Brown met het fotograferen van mensen die seksueel misbruikt zijn. Ondertussen bestaan er ruim tweeduizend foto’s van mensen die als kind misbruikt zijn, allen met in hun handen een bord met een citaat van hun misbruiker. De foto’s tonen niet alleen hoe wijdverbreid het probleem is, zij hebben ook een helend effect op de gefotografeerde mensen. Door het zwijgen te doorbreken maken ze aan zichzelf en hun omgeving duidelijk dat zij niet verantwoordelijk zijn. Zij hoeven zich niet schuldig te voelen of te schamen voor wat er gebeurd is. Die last hoort bij de dader. Stichting Revief haalde dit project naar Nederland.

De fototentoonstelling in het gemeentehuis in Goirle wordt geopend op maandag 15 november om 11.45 uur.

Workshop Therèse Bravenboer in Goirle

Wanneer:

Maandag 15 november, van 12.00 tot 13.45 uur

Waar:

Raadszaal in het gemeentehuis in Goirle, Oranjeplein 1

Voor wie:

Vrijwilligers en professionals actief in Goirle en Riel. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers. Is er meer belangstelling, dan wordt gekeken voor een extra workshop

Aanmelden:  

graag voor 1 november aanmelden via infogoirle@contourdetwern.nl t.a.v. Jason Doti (sociaal werker Contour de Twern). U ontvangt daarna een bevestiging van deelname. 

Het thema in de week tegen Kindermishandeling is: Ik zie jou. Maar zie ik dat ook? Durf ik te zien wat er onder mijn ogen afspeelt? En dan, als ik het zie? Heb ik de moed om te zeggen dat ik iets zie? Wat moet ik doen? Kan ik maar beter niets doen?

Allemaal twijfels en vragen waar je als omstander van kindermishandeling en seksueel misbruik mee te maken krijgt. In de workshop van Therese Bravenboer, therapeut en adviseur van Stichting Revief en Stichting Misbruikt!, komen deze en andere vragen uitgebreid aan de orde.

In Goirle zal Therese Bravenboer op maandag 15 nov. van 12.00 -13.45 uur een workshop houden in de raadszaal.
Hieraan voorafgaand zal in de hal van het Gemeentehuis, de fototentoonstelling van project Unbreakable om 11.45 uur geopend worden.

Themamiddag ‘ik zie jou in het gezin’

Wanneer:

Dinsdag 16 november van 15.00 tot 18.30 uur

Waar:

Cinecitta, Willem II Straat 29, Tilburg

Voor wie:

Professionals en vrijwilligers die werken met kinderen (onderwijs, hulpverlening, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, wijkteams, buurtsport, coaches etc.)

Aanmelden:  

Als kind kan jouw wereld zomaar helemaal veranderen, of zelfs instorten. Je ouders gaan uit elkaar en je belandt midden in een vechtscheiding. Of een van je ouders komt alleen voor de opvoeding te staan en moet rondkomen van een uitkering. Of je vader of moeder wordt depressief, raakt verslaafd, werkeloos, …. Of er zijn geldproblemen en schulden in jouw gezin.

Wie komt er voor jou op? Wie gaat jou helpen? Wie zorgt ervoor dat jij gezien wordt en dat je wel mee kunt doen op school, bij de sportclub….? Je verjaardag kan vieren? Je niet hoeft te schamen? Je veilig voelt? Gezond kunt opgroeien?

Een kind kan er niets aan doen dat dit hem overkomt. Hij ervaart de wereld binnen zijn gezin als normaal. Er is immers nog geen ander referentiekader. Maar volwassenen in de omgeving van het kind kunnen wel iets doen!

De cijfers zijn schokkend:

 • Gemiddeld 1 kind per klas is slachtoffer van een vorm van kindermishandeling
 • 1 op de 9 kinderen groeit op in armoede
 • Bijna 30.000 minderjarige kinderen maken jaarlijks een scheiding mee

Hoe kunnen we nog beter zien en nog beter steun bieden?

Programma

15.00 uur: Inloop

15.15 tot 16.30 uur: Film ‘Jij bent de baas’ van Team Kim en nabespreking.
In deze film blikken drie ervaringsdeskundigen, hulpverleners en docenten openhartig en kwetsbaar terug op de periode dat ze met elkaar te maken hadden. De inzichten en lessen die gedeeld worden in deze film zijn belangrijk voor alle volwassenen die met kinderen werken. Jij bent de baas is een initiatief van Team Kim, een groep ervaringsdeskundigen die zich inzet om kindermishandeling bespreekbaar te maken. Team Kim leidt de nabespreking van de film. Lees meer over de film

17.00 – 18.00 uur: Bijeenkomst kinderarmoede met wethouder Esmah Lahlah.
Ook in de regio Hart van Brabant groeit 1 van de 9 kinderen op in armoede. Armoede kan allerlei redenen hebben. Wat de reden ook is, geldproblemen kunnen het leven een stuk moeilijker maken. Er is vaak geen geld voor leuke dingen, maar ook niet voor dingen die nodig zijn voor school. Als er thuis geldproblemen zijn, heeft dat ook invloed op hoe een kind zich voelt. Schaamte en zorgen en angst voor de toekomst. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met deskundigen in gesprek over kinderarmoede. Wat kan kinderen overkomen en wat doet het met hen? Hoe kunnen we het zien en hoe kunnen we helpen? Lees meer over deze bijeenkomst.

16.00 –18.30 uur: Informatiemarkt bestaanszekerheid.
In de regio Hart van Brabant zijn er veel vrijwilligersinitiatieven die hulp en ondersteuning bieden aan kinderen die opgroeien in armoede. Voor en na de bijeenkomst kinderarmoede kun je deze initiatieven (beter) leren kennen op de informatiemarkt. Zodat je gezinnen in armoede kunt helpen en doorverwijzen.

Film Jij bent de baas

Wanneer:

Dinsdag 16 november: inloop vanaf 15.00 uur, opening om 15.15 uur, aansluitend film en nabespreking tot 16.30 uur.

Waar:

Cinecitta, Willem II Straat 29, Tilburg

Voor wie:

Professionals die werken met kinderen

Aanmelden:  

De vertoning van deze film is onderdeel van de themamiddag ‘ik zie jou in het gezin’. Aanmelden kan via dit formulier.

Over de film

Achter heel veel voordeuren groeien kinderen onveilig op. Veel van deze kinderen krijgen in hun jonge bestaan te maken met een heleboel hulpverleners. Maar weinigen weten echt tot ze door te dringen. Het is voor volwassenen moeilijk om het afwerende gedrag te kunnen duiden en de achterliggende oorzaak te herkennen. En toch is juist dat nodig om de desastreuse impact van kindermishandeling te kunnen verkleinen en kinderen te helpen weer ‘baas’ over zichzelf te worden.

In de documentaire Jij Bent De Baas van documentairemaker Heleen Minderaa, worden drie jongvolwassenen die als kind ernstig mishandeld zijn in contact gebracht met hulpverleners en docenten uit hun jeugd. Wie waren de volwassenen – hulpverleners, therapeuten, docenten- die het wél lukte achter het gedrag van deze drie kinderen te kijken naar wat er écht speelde. Wat maakte dat het die ene persoon wel lukte een verbinding tot stand te brengen? Wat was daarvoor nodig? En waarom werkte het soms niet?

In Jij Bent De Baas blikken drie ervaringsdeskundigen en hulpverleners openhartig en kwetsbaar terug op de periode dat ze met elkaar te maken hadden. Ze reconstrueren cruciale momenten waarin keuzes werden gemaakt die tot constructief contact leidden. Maar ook bespreken ze situaties en inschattingen die extra onveiligheid als gevolg hadden. En die zelfs leidden tot een breuk in het contact.
De inzichten en lessen die gedeeld worden in deze film zijn belangrijk voor alle volwassenen die met kinderen werken.

Jij Bent De Baas is een initiatief van Team-Kim, gemaakt door Minderaa Media. Team Kim leidt de nabespreking van de film. 

Kinderarmoede: zie jij het?

meisje

Wanneer:

Dinsdag 16 november
– Bijeenkomst kinderarmoede met wethouder Esmah Lahlah: 17.00 tot 18.00 uur
– Informatiemarkt bestaanszekerheid: 16.00 tot 18.30 uur

Waar:

Cinecitta, Willem II Straat 29, Tilburg

Voor wie:

Professionals en vrijwilligers die werken met kinderen (onderwijs, hulpverlening, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, wijkteams, buurtsport, coaches etc.)

Aanmelden:  

Deze bijeenkomst is onderdeel van de themamiddag ‘ik zie jou in het gezin’. Aanmelden kan via dit formulier.

Ook in de regio Hart van Brabant groeit 1 van de 9 kinderen op in armoede. Armoede kan allerlei redenen hebben. Soms hebben ouders (tijdelijk) geen werk en leven ze van een uitkering. Of ze werken wel, maar verdienen niet genoeg. Dit komt vaker voor bij alleenstaande ouders. Of ouders zijn ziek en kunnen helemaal niet meer werken. Of ze hebben schulden die hun geldproblemen nóg groter maken.

Wat de reden ook is, geldproblemen kunnen het leven een stuk moeilijker maken. Er is ook vaak geen geld voor dingen die nodig zijn voor school, zoals een fiets of laptop of geld voor het openbaar vervoer. Zelfs de verjaardag van een kind kan niet worden gevierd. Of kinderen op de middelbare kunnen niet met vrienden afspreken, omdat er geen geld is om iets leuks te doen.

Als er thuis geldproblemen zijn, heeft dat ook invloed op hoe een kind zich voelt. Schaamte en zorgen en angst voor de toekomst. Van al dat gepieker krijgen kinderen flinke last van stress of buikpijn. Ook op school kan het minder goed gaan. Concentratieproblemen en thuis huiswerk maken lukt vaak niet. Soms denkt de school daardoor dat een kind minder goed kan leren. Thuis hebben ouders soms minder tijd en aandacht voor een kind omdat ze worden opgeslokt door hun eigen problemen.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we met deskundigen in gesprek over kinderarmoede. Wat kan kinderen overkomen en wat doet het met hen? Hoe kunnen we het zien en hoe kunnen we helpen?

Informatiemarkt bestaanszekerheid

In de regio Hart van Brabant zijn er veel vrijwilligersinitiatieven die hulp en ondersteuning bieden aan kinderen die opgroeien in armoede. Op de informatiemarkt die je voor en na de bijeenkomst kinderarmoede kunt bezoeken, leer je deze initiatieven (beter) kennen. Zodat je gezinnen in armoede kunt helpen en doorverwijzen.

Kijkje in de keuken bij Veilig Thuis

Wanneer:

Dinsdag 16 november

Waar:

Veilig Thuis Midden-Brabant, locatie Zorg- en Veiligheidshuis, Spoorlaan 448, Tilburg

Voor wie:

Professionals (jeugd)zorg- en straf, welzijn, scholen, kinderdagverblijven.

Aanmelden:  

Het Kijkje in de keuken start met een korte presentatie. Vervolgens kan worden meegekeken bij de verschillende diensten van de frontoffice en backoffice van Veilig Thuis Midden-Brabant. Er wordt afgesloten met een gezamenlijk gesprek en mogelijkheid om vragen te stellen.

Onderwijsbijeenkomst Ik zie jou op school

Wanneer:

Donderdag 18 november, 16.00 – 18.00 uur

Waar:

De Cammeleur, Dongen

Voor wie:

Onderwijs professionals

Aanmelden:  

volgt

Spreker: Anton Horeweg

Anton Horeweg is leerkracht, gedragsspecialist en auteur. Hij schreef onder het boek ‘Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap’. 

In dit boek voor kinderen vanaf 10 jaar vertelt meester Anton wat er kan gebeuren als kinderen iets ergs meemaken of als ze het thuis niet altijd fijn hebben. Veel kinderen maken iets ergs mee, zonder dat ze dat doorhebben. Dat komt omdat ze niet weten wat ‘normaal’ is. Ja, ze weten heus wel dat je niet keihard moet boeren door de klas. Of dat het niet normaal is om in de winter in je zwembroek naar school te gaan. Maar is het normaal als je thuis of op school uitgescholden wordt? Of klappen krijgt? Meester Anton vertelt hoe je je kunt voelen, met wie je daarover kunt praten, en vooral: dat het niet jouw schuld is! 

Programma volgt

Kijkje in de keuken bij Veilig Thuis

Wanneer:

Donderdag 18 november

Waar:

Veilig Thuis Midden-Brabant, locatie Zorg- en Veiligheidshuis, Spoorlaan 448, Tilburg

Voor wie:

Professionals (jeugd)zorg- en straf, welzijn, scholen, kinderdagverblijven.

Aanmelden:  

Het Kijkje in de keuken start met een korte presentatie. Vervolgens kan worden meegekeken bij de verschillende diensten van de frontoffice en backoffice van Veilig Thuis Midden-Brabant. Er wordt afgesloten met een gezamenlijk gesprek en mogelijkheid om vragen te stellen.

Slotbijeenkomst Ik blijf jou zien

Wanneer:

Vrijdag 19 november, 10.00 tot 12.00 uur

Waar:

Koning Willem II Stadion, Goirlese Weg 34, Tilburg

Voor wie:

Iedereen die zich betrokken voelt bij de aanpak tegen kindermishandeling

Aanmelden:  

Op de vrijdag in de week tegen kindermishandeling staan we stil bij het opheffen van de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant. In deze slotbijeenkomst delen we de opbrengsten en inzichten van vier jaar Taskforce. En we gaan in gesprek over de toekomst. Hoe zorgen we er samen voor dat de beweging niet stopt? Want nog steeds groeien te veel kinderen op in onveiligheid.

De Taskforce ging in 2017 in deze regio van start. Een netwerk van betrokken mensen die het verschil willen maken voor kinderen. Die creatief, oplossingsgericht en buiten de lijntjes durven te denken én te doen. Samen hebben ze zich ingezet om de aanpak tegen kindermishandeling extra aan te jagen, te zoeken naar nieuwe samenwerkingen en het ontwikkelen van vernieuwende aanpakken. Er is veel gedaan en in gang gezet, maar ook nog veel te doen.