Webinar: bespreekbaar maken van huiselijk geweld bij de migranten groepen door Dialoogmethode

Wanneer:

Woensdag 11 augustus van 15.30 tot 16.30 uur

Sprekers:

Saniye Tezcan en Latifa Lazaar (Stichting Kezban)

Organisator

Stichting Kezban, Coördinatiepunt trainingen, Taskforce Kindermishandeling

Aanmelden:  

Het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en andere taboe-onderwerpen op een cultuursensitieve manier, is zeker niet makkelijk.

Hoe zorg je ervoor dat de doelgroepen met migranten achtergrond die onderwerpen op een veilige manier met elkaar willen bespreken?

Speciaal hiervoor ontwikkelde Stichting Kezban een effectieve dialoogmethode. In regio Hart van Brabant zijn dialoogleiders opgeleid die ingezet kunnen worden in laagdrempelige, wijkgerichte bijeenkomsten. Deze dialoogleiders hanteren Socratische gespreksmethode en begeleiden de bijeenkomsten zodat de deelnemers onderling in gesprek kunnen gaan.

Op dit webinar wordt inzicht gegeven in de wijze waarop deze methode wordt toegepast en de wijze waarop je gebruik kan maken van dialoogleiders.

Webinar: traumasensitief werken in relatie tot huiselijk geweld

Wanneer:

Donderdag 19 augustus van 15.30 tot 16.30 uur

Sprekers:

Channa Al, projectleider Traumasensitief werken van Geweld Hoort Nergens Thuis en adviseur bij BMC

Organisator

Coördinatiepunt trainingen, Taskforce Kindermishandeling

Aanmelden:  

Of hulpverlening nu je kerntaak is of helemaal niet, als je met kinderen en/of volwassenen werkt, kun je eigenlijk niet om de impact van trauma heen. Ingrijpende ervaringen laten sporen na die het dagelijks leven nog lang kunnen beïnvloeden, zeker als deze binnen huiselijke kring plaats vonden. Omdat trauma ook in de weg kan staan van actuele veiligheid en het oplossen van andere problemen, kan trauma in elk van de fasen van de visie Gefaseerd samenwerken aan veiligheid relevant zijn.

Dit webinar licht dit toe en focust op de bijdrage die verschillende professionals kunnen bijdragen aan herstel. Binnen het Project Trauma van het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis zijn vier tools ontwikkeld die je als professional kunt gebruiken om passend bij je eigen rol en werkpraktijk nog traumasensitiever te werken. In dit webinar worden de tools gepresenteerd en staan we stil bij de volgende vragen: 

  • Hoe speelt trauma een rol in het leven van kinderen en volwassen die geweld meemaken?
  • Wat zijn belangrijke afwegingen bij traumascreening?
  • Wat kun je, behalve behandeling voor traumaverwerking inzetten, nog meer bijdragen aan een trauma-aanpak?
  • Welke rol past bij jouw werk?

Webinars terugkijken

De regionale Taskforce Kindermishandeling organiseert samen met partners regelmatig webinars en online workshops voor verschillende doelgroepen. De webinars worden opgenomen en gepubliceerd zodat iedereen die dat wil ze kan terugkijken.

> Webinars terugkijken