Training: Vertrouwenscontactpersonen (VCP) in de sport

Wanneer:

Zaterdag 26 maart van 09.30 – 16.00

Waar:

Locatie wordt een week voor de training gecommuniceerd

Voor wie:

Sport­coaches, trainers en andere vrijwilligers binnen de sportclub

Kosten:

Deelname aan de training is gratis

De sportclub is een plek waar veel kinderen hun vrije tijd doorbrengen. Voor kinderen die zich thuis niet altijd veilig voelen, kan sporten een goede uitlaatklep zijn. Kinderen laten niet altijd zien wat er in hen omgaat, ze willen niet anders zijn dan de andere kinderen. Daarom is het belangrijk dat sport­coaches, trainers en andere vrijwilligers binnen de sportclub oog hebben voor die kinderen waar het thuis – of op de sportclub – niet goed gaat. Waar moet je op letten, wat zijn signalen? Wat moet je doen als je het gevoel hebt dat het met een van de kinderen niet goed gaat?

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

In de training wordt stil gestaan bij wat de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn. Wat voor gedrag kun je bij een kind signaleren, hoe maak je je zorgen concreet en hoe en met wie ga je hierover in gesprek.

Als de signalen van kinderen op de juiste manier opgepakt worden, kan dit een eerste stap zijn naar hulp voor het kind en het gezin.

Training: Veiligheidsplannen opstellen

Wanneer:

1 februari & 15 februari, 15 maart & 5 april 2022

Waar:

Op locatie (locatie volgt). Indien de corona-maatregelen dit niet toelaten vindt de training online plaats.

Voor wie:

Medewerkers wijkteam.

Kosten:

€ 390,- p.p.

Aanmelden:

De medewerkers van wijkteams hebben in hun praktijk regelmatig te maken met het opstellen van een veiligheidsplan wanneer er zorgen zijn over de veiligheid van de aangemelde cliënten.

In de training Veiligheidsplannen opstellen leren de medewerkers van het lokale team een samenwerkingsrelatie op te bouwen met gezinnen waar (mogelijk) sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. De training bevat elementen van de benaderingswijze Signs of Safety. Doel is om datgene wat goed is in een gezin zoveel mogelijk intact te laten en ouders te helpen om zelf samen met hun netwerk de veiligheid van hun kind(eren) te waarborgen.

In de training staan we stil bij de processtappen die je maakt om samen met het gezin veiligheid te creëren. We gaan oefenen met het feitelijk uitvragen van de zorgen en de krachten, het formuleren van je grootste zorg in jip en janneke taal. We gaan kijken achter weerstand om het netwerk te betrekken en oefenen met uitvoeren een netwerkberaad.

De deelnemers krijgen veel tools in handen om aan de slag te gaan in de praktijk.

De training is SKJ geregistreerd voor 16 SKJ punten.

De training wordt gegeven door Coördinatiepunt Trainingen op 1 & 15 februari, 15 maart & 5 april 2022

Training: Praten met kinderen

Wanneer:

31 januari en 21 februari 2022 van 9.30 tot 16.00 uur 

Waar:

Op locatie (locatie volgt). Indien de corona-maatregelen dit niet toelaten vindt de training online plaats.

Voor wie:

Professionals werkzaam in zorg, welzijn, hulpverlening en onderwijs

Kosten:

€ 195,00 p.p.

Aanmelden:

Uit onderzoek blijkt maar weer, we moeten met kinderen in gesprek en ze vragen durven stellen! Kinderen hebben het nodig dat volwassenen hen zien en hen vragen stellen over wat zij thuis meemaken. Doordat kinderen loyaal zijn duurt het lang voordat zij uit zichzelf gaan praten over nare gebeurtenissen.

Het vraagt een actieve houding van ons als professionals. Professionals zijn vaak bang dat de gesprekken belastend zijn voor kinderen of zijn bang dat ze niet de juiste vragen kunnen stellen. Open vragen stellen over een onderwerp waar je moeilijk over praat is ingewikkeld. Het belangrijkste is contact maken met een kind en in verbinding doorvragen.

De deelnemer leert in deze training met welk doel zij het gesprek met het kind aangaan, hoe creëer je veiligheid en maak je contact? En hoe zorg je voor een duidelijke kop-romp-staart in het proces voor zowel het kind als voor ouders. We gaan oefenen met lef hebben in vragen naar moeilijke onderwerpen of lastige zaken bespreekbaar te maken, maar ook met herkennen wanneer het kind zijn of haar grens aan geeft.

De training is SKJ geregistreerd voor 7,5 SKJ punten.

De training wordt gegeven door Coördinatiepunt Trainingen op 31 januari en 21 februari 2022

Webinars terugkijken

De regionale Taskforce Kindermishandeling organiseert samen met partners regelmatig webinars en online workshops voor verschillende doelgroepen. De webinars worden opgenomen en gepubliceerd zodat iedereen die dat wil ze kan terugkijken.

> Webinars terugkijken