Loon op Zand aan de slag met veilig sportklimaat

Een foto van een groep kinderen in voetbaltenues met hun trainer

Op 27 mei organiseerde de gemeente Loon op Zand samen met de Taskforce Kindermishandeling een interactieve bijeenkomst voor bestuurders en vrijwilligers van sportclubs in de gemeente Loon op Zand. Het thema van de bijeenkomst was samen werken aan een veilig sportklimaat.

Continue reading

Webinar: bespreekbaar maken van huiselijk geweld bij de migranten groepen door Dialoogmethode

Wanneer:

Woensdag 11 augustus van 15.30 tot 16.30 uur

Sprekers:

Saniye Tezcan en Latifa Lazaar (Stichting Kezban)

Organisator

Stichting Kezban, Coördinatiepunt trainingen, Taskforce Kindermishandeling

Aanmelden:  

Het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en andere taboe-onderwerpen op een cultuursensitieve manier, is zeker niet makkelijk.

Hoe zorg je ervoor dat de doelgroepen met migranten achtergrond die onderwerpen op een veilige manier met elkaar willen bespreken?

Speciaal hiervoor ontwikkelde Stichting Kezban een effectieve dialoogmethode. In regio Hart van Brabant zijn dialoogleiders opgeleid die ingezet kunnen worden in laagdrempelige, wijkgerichte bijeenkomsten. Deze dialoogleiders hanteren Socratische gespreksmethode en begeleiden de bijeenkomsten zodat de deelnemers onderling in gesprek kunnen gaan.

Op dit webinar wordt inzicht gegeven in de wijze waarop deze methode wordt toegepast en de wijze waarop je gebruik kan maken van dialoogleiders.

Webinar: traumasensitief werken in relatie tot huiselijk geweld

Wanneer:

Donderdag 19 augustus van 15.30 tot 16.30 uur

Sprekers:

Channa Al, projectleider Traumasensitief werken van Geweld Hoort Nergens Thuis en adviseur bij BMC

Organisator

Coördinatiepunt trainingen, Taskforce Kindermishandeling

Aanmelden:  

Of hulpverlening nu je kerntaak is of helemaal niet, als je met kinderen en/of volwassenen werkt, kun je eigenlijk niet om de impact van trauma heen. Ingrijpende ervaringen laten sporen na die het dagelijks leven nog lang kunnen beïnvloeden, zeker als deze binnen huiselijke kring plaats vonden. Omdat trauma ook in de weg kan staan van actuele veiligheid en het oplossen van andere problemen, kan trauma in elk van de fasen van de visie Gefaseerd samenwerken aan veiligheid relevant zijn.

Dit webinar licht dit toe en focust op de bijdrage die verschillende professionals kunnen bijdragen aan herstel. Binnen het Project Trauma van het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis zijn vier tools ontwikkeld die je als professional kunt gebruiken om passend bij je eigen rol en werkpraktijk nog traumasensitiever te werken. In dit webinar worden de tools gepresenteerd en staan we stil bij de volgende vragen: 

  • Hoe speelt trauma een rol in het leven van kinderen en volwassen die geweld meemaken?
  • Wat zijn belangrijke afwegingen bij traumascreening?
  • Wat kun je, behalve behandeling voor traumaverwerking inzetten, nog meer bijdragen aan een trauma-aanpak?
  • Welke rol past bij jouw werk?

Symposium Ik zie jou

Wanneer:

Maandag 15 november, 16.00 – 20.00 uur

Waar:

ETZ Elisabeth, Hilvarenbeekseweg 60, 5022 GC Tilburg

Voor wie:

Professionals in de zorgsector

Aanmelden:  

meer informatie volgt, zet deze datum alvast in uw agenda!

ETZ, GGD Hart voor Brabant, Veilig Thuis Midden-Brabant, Sterk Huis, Landelijk Expertisecentrum Kindermishandeling en de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant organiseren voor professionals in de zorgsector het symposium Ik zie jou: over zien en handelen bij sporen van kindermishandeling. 

Presentatie en dagvoorzitterschap door Karin Bloemen.

Karin Bloemen bracht in 2019 haar boek ‘Mijn ware verhaal’ uit, waarin ze uitgebreid vertelt over haar verleden met misbruik, mishandeling en angst. Karin leefde in een huis, waarin misbruik, mishandeling, vernedering en intimidatie aan de orde van de dag waren. ‘Vanuit een diepgewortelde schaamte wordt alles ontkend en doodgezwegen,’ aldus Bloemen. Met die schaamte wil ze afrekenen. Ze schreef het boek ook voor andere slachtoffers. ‘Ik wil ze zeggen: praat erover. Praten kan je redden. Als je dat niet doet, bescherm je alleen de dader. Geheimen vreten je op.’ Inmiddels is ze overladen met reacties van mensen die zich herkennen in haar verhaal en zich nu ook uitspreken over hun eigen misbruik. Ook helpt en coacht ze andere ervaringsdeskundigen om hun verhaal naar buiten te brengen.

Programma

15:45 – 16:00 uur Ontvangst gasten in Aula Elisabeth Ziekenhuis
16:00 -16:05 uur Opening door Anita Wydoodt – Raad van Bestuur ETZ
16:05 – 16:15 uur Marcelle Hendrickx – voorzitter Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant
16:15 – 17:00 uur Karin Bloemen
17:00 – 17:30 uur Mascha Kamphuis – Medisch Directeur LECK
17:30 – 18:00 uur Pauze met lichte maaltijd
18:00 – 18:45 uur Workshops, ook te volgen via Webinar – 4 stuks
18:50 – 19:35 uur Workshops, ook te volgen via Webinar – 4 stuks
19:35 – 20:00 uur Aan de slag! Kennis die vandaag vergaard is, moet morgen toepasbaar zijn!
20:00 – 20:30 uur Borrel

BIG SKJ medisch specialisten accreditatie wordt aangevraagd.

Film Jij bent de baas

Wanneer:

Dinsdag 16 november, tijd volgt

Waar:

Op verschillende locaties in regio Hart van Brabant, locaties volgen

Voor wie:

Professionals die werken met kinderen

Aanmelden:  

volgt

Over de film

Achter heel veel voordeuren groeien kinderen onveilig op. Veel van deze kinderen krijgen in hun jonge bestaan te maken met een heleboel hulpverleners. Maar weinigen weten echt tot ze door te dringen. Het is voor volwassenen moeilijk om het afwerende gedrag te kunnen duiden en de achterliggende oorzaak te herkennen. En toch is juist dat nodig om de desastreuse impact van kindermishandeling te kunnen verkleinen en kinderen te helpen weer ‘baas’ over zichzelf te worden.

In de documentaire Jij Bent De Baas van documentairemaker Heleen Minderaa, worden drie jongvolwassenen die als kind ernstig mishandeld zijn in contact gebracht met hulpverleners en docenten uit hun jeugd. Wie waren de volwassenen – hulpverleners, therapeuten, docenten- die het wél lukte achter het gedrag van deze drie kinderen te kijken naar wat er écht speelde. Wat maakte dat het die ene persoon wel lukte een verbinding tot stand te brengen? Wat was daarvoor nodig? En waarom werkte het soms niet?

In Jij Bent De Baas blikken drie ervaringsdeskundigen en hulpverleners openhartig en kwetsbaar terug op de periode dat ze met elkaar te maken hadden. Ze reconstrueren cruciale momenten waarin keuzes werden gemaakt die tot constructief contact leidden. Maar ook bespreken ze situaties en inschattingen die extra onveiligheid als gevolg hadden. En die zelfs leidden tot een breuk in het contact.
De inzichten en lessen die gedeeld worden in deze film zijn belangrijk voor alle volwassenen die met kinderen werken.

Jij Bent De Baas is een initiatief van Team-Kim, gemaakt door Minderaa Media.

Onderwijsbijeenkomst Ik zie jou op school

Wanneer:

Donderdag 18 november, 16.00 – 18.00 uur

Waar:

De Cammeleur, Dongen

Voor wie:

Onderwijs professionals

Aanmelden:  

volgt

Spreker: Anton Horeweg

Anton Horeweg is leerkracht, gedragsspecialist en auteur. Hij schreef onder het boek ‘Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap’. 

In dit boek voor kinderen vanaf 10 jaar vertelt meester Anton wat er kan gebeuren als kinderen iets ergs meemaken of als ze het thuis niet altijd fijn hebben. Veel kinderen maken iets ergs mee, zonder dat ze dat doorhebben. Dat komt omdat ze niet weten wat ‘normaal’ is. Ja, ze weten heus wel dat je niet keihard moet boeren door de klas. Of dat het niet normaal is om in de winter in je zwembroek naar school te gaan. Maar is het normaal als je thuis of op school uitgescholden wordt? Of klappen krijgt? Meester Anton vertelt hoe je je kunt voelen, met wie je daarover kunt praten, en vooral: dat het niet jouw schuld is! 

Programma volgt

Fotoshoot unbreakable

Wanneer:

Zaterdag 20 november, 11.00 – 16.00 uur

Waar:

Tilburg, locatie volgt

Voor wie:

Iedereen

Aanmelden:  

volgt

Niemand praat graag over seksueel misbruik. Het slachtoffer niet, de dader niet en ook de samenleving niet.

Project Unbreakable doorbreekt deze schaamtevolle stilte. In 2011 begon de toen 19-jarige Amerikaanse studente Grace Brown met het fotograferen van mensen die seksueel misbruikt zijn. Ondertussen bestaan er ruim tweeduizend foto’s van mensen die als kind misbruikt zijn, allen met in hun handen een bord met een citaat van hun misbruiker. De foto’s tonen niet alleen hoe wijdverbreid het probleem is, zij hebben ook een helend effect op de gefotografeerde mensen. Door het zwijgen te doorbreken maken ze aan zichzelf en hun omgeving duidelijk dat zij niet verantwoordelijk zijn. Zij hoeven zich niet schuldig te voelen of te schamen voor wat er gebeurd is. Die last hoort bij de dader.

Stichting Revief haalde dit project naar Nederland.

Platform Gesloten Mobiele Familiesystemen Brabant

woningen in een cirkel

Een integrale aanpak van GMF problematiek vraagt om een netwerk. Een netwerk wat elkaar kent, verschillende disciplines bevat, noodzakelijke informatie met elkaar deelt en wat zich om gezinnen sluit als dit noodzakelijk is voor zorg en veiligheid van (gezins)leden.

Continue reading