Online magazine vier jaar Taskforce

Elk kind heeft het recht om veilig op te groeien. Daarom heeft de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant zich vier jaar lang ingezet om samen anders naar de aanpak van kindermishandeling te gaan kijken.

Wat hebben we geleerd? En welke hartenkreten geven we mee aan iedereen die iets wil betekenen in de aanpak van kindermishandeling? Lees het in ons online magazine

We dragen het stokje over

Op 23 februari 2022 heeft de Taskforce Kindermishandeling het stokje overgedragen aan het Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

In het Regionale Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bundelen organisaties hun krachten én kennis. Om professionals en vrijwilligers optimaal te ondersteunen zodat we in onze regio écht een verschil kunnen maken. Het expertisecentrum brengt vele lijnen rond het thema huiselijk geweld en kindermishandeling samen in een sterk netwerk. Zo kunnen we samen een nog grotere beweging maken naar de voorkant, preventie en vroegsignalering.

Het Expertisecentrum heeft een nieuw digitaal portaal met veel kennis en informatie over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Elk kind moet veilig kunnen sporten

Start Campagne Laat je horen

Voor de aftrap van de campagne reiken wethouders van Tilburg en Goirle keycords uit aan verschillende sportclubs. Hierop staan de contactgegevens van de vertrouwenscontactpersonen van de clubs. Hierdoor weten sporters, coaches en ouders bij wie ze terechtkunnen met hun verhaal of zorgen. Vrijwilligers kunnen namelijk het verschil maken voor leden als het op de club of thuis niet goed gaat.

Wethouder Jeugd, Marcelle Hendrikx: “Teveel kinderen in Nederland groeien onveilig op. Ze worden mishandeld – lichamelijk of geestelijk- , misbruikt of verwaarloosd. Volwassenen, of soms leeftijdsgenoten, gaan over hun grenzen heen. Grensoverschrijdend gedrag kan seksueel getint zijn. Maar ook andere vormen van machtsmisbruik, pesten en buiten sluiten vergiftigen de omgang met elkaar. En dat zorgt dat het klimaat niet altijd veilig en plezierig is. 1 op de 7 a 8 kinderen heeft daar last van, blijkt uit landelijk onderzoek. Dat maakt de noodzaak van een veilige escape waar mensen je echt zien en horen wel duidelijk. Met deze actie helpen we sportclubs om dat te bieden.”

Training en webinar

We helpen hen ook verder met kennis over wat je moet zien en hoe je kunt handelen. In het voorjaar zijn er meerdere regionale trainingen Vertrouwens Contactpersonen in de sport en in het voorjaar volgt ene webinar met informatie voor de sportclubs. Bekijk de training

Wethouder Sport, Rolph Dols over het uitdelen van de fluitjes: “Een fluitje hoort bij de scheidsrechter. Die fluit als spelregels worden overtreden. Maar de aanwezigheid van de scheidsrechter zorgt ook dat spelers scherp blijven op een eerlijk en veilig spel. Dit fluitje gebruik je ook om een signaal te geven als je ziet dat het even niet goed gaat. Zodat het niet uit de hand loopt. Zo zorgen we samen voor een open cultuur met aandacht voor een veiliger klimaat binnen de club. In een open cultuur spreek je elkaar aan. Net als de scheidsrechter. Die trekt ook zelden meteen een rode kaart.”

Training: Vertrouwenscontactpersonen (VCP) in de sport

Wanneer:

Zaterdag 26 maart van 09.30 – 16.00

Waar:

Locatie wordt een week voor de training gecommuniceerd

Voor wie:

Sport­coaches, trainers en andere vrijwilligers binnen de sportclub

Kosten:

Deelname aan de training is gratis

De sportclub is een plek waar veel kinderen hun vrije tijd doorbrengen. Voor kinderen die zich thuis niet altijd veilig voelen, kan sporten een goede uitlaatklep zijn. Kinderen laten niet altijd zien wat er in hen omgaat, ze willen niet anders zijn dan de andere kinderen. Daarom is het belangrijk dat sport­coaches, trainers en andere vrijwilligers binnen de sportclub oog hebben voor die kinderen waar het thuis – of op de sportclub – niet goed gaat. Waar moet je op letten, wat zijn signalen? Wat moet je doen als je het gevoel hebt dat het met een van de kinderen niet goed gaat?

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

In de training wordt stil gestaan bij wat de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn. Wat voor gedrag kun je bij een kind signaleren, hoe maak je je zorgen concreet en hoe en met wie ga je hierover in gesprek.

Als de signalen van kinderen op de juiste manier opgepakt worden, kan dit een eerste stap zijn naar hulp voor het kind en het gezin.

Training: Veiligheidsplannen opstellen

Wanneer:

1 februari & 15 februari, 15 maart & 5 april 2022

Waar:

Op locatie (locatie volgt). Indien de corona-maatregelen dit niet toelaten vindt de training online plaats.

Voor wie:

Medewerkers wijkteam.

Kosten:

€ 390,- p.p.

Aanmelden:

De medewerkers van wijkteams hebben in hun praktijk regelmatig te maken met het opstellen van een veiligheidsplan wanneer er zorgen zijn over de veiligheid van de aangemelde cliënten.

In de training Veiligheidsplannen opstellen leren de medewerkers van het lokale team een samenwerkingsrelatie op te bouwen met gezinnen waar (mogelijk) sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. De training bevat elementen van de benaderingswijze Signs of Safety. Doel is om datgene wat goed is in een gezin zoveel mogelijk intact te laten en ouders te helpen om zelf samen met hun netwerk de veiligheid van hun kind(eren) te waarborgen.

In de training staan we stil bij de processtappen die je maakt om samen met het gezin veiligheid te creëren. We gaan oefenen met het feitelijk uitvragen van de zorgen en de krachten, het formuleren van je grootste zorg in jip en janneke taal. We gaan kijken achter weerstand om het netwerk te betrekken en oefenen met uitvoeren een netwerkberaad.

De deelnemers krijgen veel tools in handen om aan de slag te gaan in de praktijk.

De training is SKJ geregistreerd voor 16 SKJ punten.

De training wordt gegeven door Coördinatiepunt Trainingen op 1 & 15 februari, 15 maart & 5 april 2022

Training: Praten met kinderen

Wanneer:

31 januari en 21 februari 2022 van 9.30 tot 16.00 uur 

Waar:

Op locatie (locatie volgt). Indien de corona-maatregelen dit niet toelaten vindt de training online plaats.

Voor wie:

Professionals werkzaam in zorg, welzijn, hulpverlening en onderwijs

Kosten:

€ 195,00 p.p.

Aanmelden:

Uit onderzoek blijkt maar weer, we moeten met kinderen in gesprek en ze vragen durven stellen! Kinderen hebben het nodig dat volwassenen hen zien en hen vragen stellen over wat zij thuis meemaken. Doordat kinderen loyaal zijn duurt het lang voordat zij uit zichzelf gaan praten over nare gebeurtenissen.

Het vraagt een actieve houding van ons als professionals. Professionals zijn vaak bang dat de gesprekken belastend zijn voor kinderen of zijn bang dat ze niet de juiste vragen kunnen stellen. Open vragen stellen over een onderwerp waar je moeilijk over praat is ingewikkeld. Het belangrijkste is contact maken met een kind en in verbinding doorvragen.

De deelnemer leert in deze training met welk doel zij het gesprek met het kind aangaan, hoe creëer je veiligheid en maak je contact? En hoe zorg je voor een duidelijke kop-romp-staart in het proces voor zowel het kind als voor ouders. We gaan oefenen met lef hebben in vragen naar moeilijke onderwerpen of lastige zaken bespreekbaar te maken, maar ook met herkennen wanneer het kind zijn of haar grens aan geeft.

De training is SKJ geregistreerd voor 7,5 SKJ punten.

De training wordt gegeven door Coördinatiepunt Trainingen op 31 januari en 21 februari 2022

“Ik vind het leuk om haar te helpen”

Jayden Broers uit Goirle is één van de eerste winnaars van de Hart voor een Kind award 2021. Hij was het afgelopen schooljaar ‘buddy’ voor een klasgenoot die in een rolstoel zit. “Ik vind het leuk om haar te helpen, we zijn vrienden geworden.”

Jayden (14 jaar) stak als enige zijn hand op toen zijn docent aan het begin van het schooljaar vroeg wie Isa wilde helpen. Elke dag wacht hij haar op en helpt haar zodat zij zich veilig door het gebouw kan verplaatsen. “Laatst was de lift kapot en toen heb ik elke keer iemand geregeld om samen met mij de rolstoel de trap op en af te tillen. Het mooie is dat iedereen in de klas nu wel gewoon wil helpen.”

Voor Jayden is het heel vanzelfsprekend om iets voor een ander te doen. “Sommige kinderen vinden het misschien raar dat er iemand in een rolstoel zit of ze vinden het gewoon anders. Mijn oma woont in een tehuis voor oude mensen. Daar wonen ook mensen met bepaalde beperkingen. Toen ik daar voor de eerste keer kwam, vond ik dat ook een beetje raar. Maar nu ben ik eraan gewend, dankzij Isa. We zijn gewoon vrienden geworden.”

Docent André Meijvogel nomineerde Jayden voor de Hart voor een Kind award. André Meijvogel: “Elke ochtend stond Jayden Isa op te wachten bij de achteringang van school. Hij heeft bijna geen dag overgeslagen! 5 minuten voordat de les/pauze eindigde gingen ze samen met de lift naar de juiste verdieping, om zo de drukte op de gang en bij de lift voor te zijn. Ook de gym- en praktijklessen hebben ze samengewerkt. Tijdens de praktijklessen zat Isa op een speciale verrijdbare stoel die Jayden op de juiste plek zette of naar de juiste plek ‘reed’. Ze waren een perfect team in deze lessen. Zelfs toen de lift een week kapot was, heeft Jayden elke leswisseling meegeholpen om de rolstoel de trap op/af te tillen. Zelfs als hij daarvoor zelf eerst twee verdiepingen naar beneden moest lopen om er iemand bij te halen voor de rolstoel mee te tillen. Dit alles zonder ook maar 1x te klagen!  Echt Top van Jayden en daar mag hij voor beloond worden. Jayden heeft in de klas laten zien dat helpen eigenlijk heel normaal is. Hierdoor zijn er in deze klas meerdere leerlingen geweest die Isa wilde helpen, maar Jayden wilde dit zelf doen.”

Het prijzengeld krijgt een mooie bestemming. Jayden: “Met het prijzengeld wil ik graag iets leuks organiseren voor gehandicapte kinderen, een leuk uitje bijvoorbeeld. Natuurlijk gaat Isa dan ook mee.”

“Ik wilde hen onderdak en rust bieden”

De Tilburgse Heidi Vonk is één van de winnaars van de Hart voor een Kind award 2021. Ze durfde een beslissing te nemen die haar gezinsleven veranderde: ze nam twee vrienden van haar zoon (19 jaar) in huis en bracht de jongens in contact met hulpverlening. “De jongens hebben veel meegemaakt in hun leven. Ik wilde hen onderdak en rust bieden. Nu gaan ze naar school en hebben een bijbaantje. Het gaat steeds beter.”

Heidi zag dat het niet goed ging met de vrienden van haar zoon. Een van de jongens verbleef in een residentiële voorziening. De kamer waarin hij woonde was erg onpersoonlijk ingericht. De andere jongen verbleef in een pleeggezin. “Ze zaten allebei niet meer op hun plek,” vertelt Heidi. “Daarnaast hadden ze weinig contact met familieleden. Ik heb er wel even over moeten nadenken, maar ik heb de stap genomen: ze wonen nu bij ons in huis.”

Twee jongeren in huis nemen brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. Heidi legt uit dat onderdak bieden niet zo moeilijk is. Het gaat volgens haar vooral om de manier waarop je jongeren begeleidt. “Natuurlijk gaat het soms ook wel eens niet zo lekker. Dan gaan we het gesprek met elkaar aan. Ik merk dat als ik ze ergens op aanspreek dat ze hun gedrag bijstellen, dat is heel fijn. Het belangrijkste is dat ik met de jongens meekijk. Zo heb ik bijvoorbeeld geholpen met het bellen naar schuldeisers om betalingsregelingen te treffen. Op dat moment kon ik ze echt wat leren en er voor ze zijn.”

Vertrouwen

Heidi merkt dat de jongens haar steeds meer vertrouwen. “De jongen die als eerste bij mij kwam wonen vertrouwt me inmiddels genoeg om me aan te kijken als ik met hem spreek. Dat is zo mooi en ontroerend. De eerste maanden keek hij alleen naar zijn handen of de grond. Ik zie dat ze zich enorm ontwikkelen. Ze gaan naar school en hebben een bijbaantje. Dat geeft me enorm veel voldoening, het is echt zingeving geven aan mijn leven.”

Voor het prijzengeld heeft Heidi al een mooie bestemming bedacht. Ze wil het besteden aan de kamers waar jongeren verblijven als ze niet thuis kunnen wonen. Heidi: “Een van de jongens woonde in een beschermde woonomgeving. Zijn kamer was zo onpersoonlijk en kil ingericht. Een kind voelt zich misschien wat meer thuis als er bijvoorbeeld leuke posters aan de muur hangen. Ik gun ieder kind een veilige plek.”

“Het is belangrijk om het kind centraal te stellen”

K!NDT is één van de winnaars van de Hart voor een Kind award 2021. Het Tilburgse initiatief wil elk kind een goede start en toekomst geven. Heidi Baars en Ronald Heidanus waren namens K!NDT bij de uitreiking van de award op 20 november. “We bieden (onderwijs)professionals gesprekshulpmiddelen en training zodat zij vanuit een positieve insteek het gesprek aan kunnen gaan met ouders en kinderen. Het is belangrijk om het kind hierbij centraal te stellen.”

De medewerkers van K!NDT kijken samen met professionals, ouders en kinderen naar wat kinderen kunnen, wat nog moeilijk is en waarmee ze nog hulp nodig hebben. Hiervoor gebruiken ze bijvoorbeeld de gespreksleidraad kansencirkel: een hulpmiddel om samen in gesprek te gaan. “De kansencirkel bestaat uit 8 taartpunten waarin de hele ontwikkeling en kansen van een kind centraal staan . Denk aan thema’s als: ik maak verstandige keuzes, ik hoor bij een groep, ik word liefdevol verzorgd,” zegt Heidi Baars. “De kansencirkel helpt om het goede gesprek met elkaar te voeren en hierbij echt dezelfde taal te gebruiken. We merken dat ouders zich hierdoor gehoord voelen.” Ronald Heidanus vult aan: “Kinderen kunnen vaak goed zelf aangeven wat zij nodig hebben. Het is belangrijk om altijd met een kind te praten over hoe het thuis is, niet alleen pas als het moeilijk wordt.”

Dansen in de klas

Volgens Ronald Heidanus komen de meeste medewerkers steeds weer terug bij hetzelfde verhaal als ze zich afvragen waarom ze zich graag inzetten voor K!NDT. “We hadden een breed overleg over een kind dat moeilijk tot ontwikkeling kwam. Het was een open gesprek en de moeder vroeg of haar dochter even mocht binnenkomen om te zien wie er bij het gesprek zaten. Ik heb haar, als intern begeleider van de school, opgehaald en heel timide kwam ze de ruimte binnen. Ze kroop meteen bij moeder op schoot. We hebben in Jip & Janneke-taal uitgelegd wat we daar deden. Drie maanden later hadden we opnieuw een gesprek: er was zoveel veranderd. Zelfs thuis was de moeder anders gaan communiceren met haar kind. Ik haalde het kind weer op en ik zag dat ze danste middenin de klas tussen een groep kinderen. Ze kwam dansend de ruimte binnen waar wij zaten en ze hoefde niet meer bij haar moeder op schoot. Dat is zo mooi en ontroerend om te zien. Daar doen we het voor.”

K!ndt heeft al een idee waar het prijzengeld van de Hart voor een Kind award naartoe gaat. Baars: “We willen investeren in trainingen en een informatiepakket over de kansencirkel. Zo willen we professionals helpen om het goede gesprek te kunnen voeren met ouders en kinderen.”

Kinderarmoede: zie jij het?

Ook in de regio Hart van Brabant groeit 1 van de 9 kinderen op in armoede. Armoede kan allerlei redenen hebben. Soms hebben ouders (tijdelijk) geen werk en leven ze van een uitkering. Of ze werken wel, maar verdienen niet genoeg. Dit komt vaker voor bij alleenstaande ouders. Of ouders zijn ziek en kunnen helemaal niet meer werken. Of ze hebben schulden die hun geldproblemen nóg groter maken.

Wat de reden ook is, geldproblemen kunnen het leven een stuk moeilijker maken. Er is ook vaak geen geld voor dingen die nodig zijn voor school, zoals een fiets of laptop of geld voor het openbaar vervoer. Zelfs de verjaardag van een kind kan niet worden gevierd. Of kinderen op de middelbare kunnen niet met vrienden afspreken, omdat er geen geld is om iets leuks te doen.

Als er thuis geldproblemen zijn, heeft dat ook invloed op hoe een kind zich voelt. Schaamte en zorgen en angst voor de toekomst. Van al dat gepieker krijgen kinderen flinke last van stress of buikpijn. Ook op school kan het minder goed gaan. Concentratieproblemen en thuis huiswerk maken lukt vaak niet. Soms denkt de school daardoor dat een kind minder goed kan leren. Thuis hebben ouders soms minder tijd en aandacht voor een kind omdat ze worden opgeslokt door hun eigen problemen.

Initiatieven en fondsen kinderarmoede

Er zijn veel initiatieven die hulp en ondersteuning bieden aan kinderen die opgroeien in armoede. Bekijk hier het overzicht. Zodat je gezinnen in armoede kunt helpen en doorverwijzen.

 

Boek met een gouden boodschap

Boek Anton Horeweg, dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap

In de week tegen kindermishandeling was Anton Horeweg, Meester Anton, gastspreker bij de onderwijsbijeenkomst in Dongen.

Anton Horeweg is leerkracht, auteur van diverse onderwijsboeken en gedragsspecialist (MSEN). Zijn boek ‘Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap’ zit in de toolkit Praten helpt die elke basisschool in de regio Hart van Brabant in september 2021 heeft ontvangen.

In dit boek voor kinderen vanaf 10 jaar vertelt meester Anton wat er kan gebeuren als kinderen iets ergs meemaken of als ze het thuis niet altijd fijn hebben. Veel kinderen maken iets ergs mee, zonder dat ze dat doorhebben. Dat komt omdat ze niet weten wat ‘normaal’ is. Ja, ze weten heus wel dat je niet keihard moet boeren door de klas. Of dat het niet normaal is om in de winter in je zwembroek naar school te gaan. Maar is het normaal als je thuis of op school uitgescholden wordt? Of klappen krijgt? Meester Anton vertelt hoe je je kunt voelen, met wie je daarover kunt praten, en vooral: dat het niet jouw schuld is!

Anton Horeweg vertelt waarom je kindermishandeling moet bespreken in de klas.

Waarom het ‘moet’

Kindermishandeling en seksueel misbruik. Heftige onderwerpen. Moet je dat wel bespreken in je klas? Onder andere Bicanic, hoofd Landelijk traumacentrum en Landelijk coördinator Centrum Seksueel Geweld (2020), zegt in haar video over seksueel misbruik dat kinderen eerder tot disclosure overgaan als het onderwerp bespreekbaar blijkt te zijn. In het rapport Het benutten van een krachtig signaal van Cees Hoefnagels blijkt hetzelfde. Dat is naar mijn idee een goed argument om het onderwerp bespreekbaar te maken. In een recent rapport van ZonMw staat: ‘Zorg voor blijvende aandacht voor kindermishandeling en in het bijzonder voor seksueel geweld en misbruik.’ En ‘Aandacht helpt.’

Ik dacht dat het zo hoorde

Projecten als deze geven kinderen een referentiekader. Hoe weet je dat iets niet ‘normaal’ is? Als een volwassene dat aan je uitlegt. Bovendien, zelfs als je weet dat er iets niet klopt, kun je je als kind vreselijk eenzaam voelen. Ook gaan veel kinderen en jongeren zichzelf de schuld van het gebeurde geven. Hoe belangrijk dat laatste is blijkt wel uit de reacties van hen die in deze situatie hebben gezeten en misbruikt of mishandeld zijn. En als je wel aanvoelt dat er wat mis is? Waar ga je heen als kind? Ook dat leren ze met dit boek.

Taak

Uit het rapport van Hoefnagels blijkt ook dat, hoewel leerkrachten na vriendjes of vriendinnen op de tweede plaats staan om onthullingen over mishandeling of misbruik te doen, 47% van de kinderen twijfelt of ander kinderen dit willen horen en 11% denkt zelfs van niet. Waar moet je als kind dan heen?
Er ligt naar mijn mening een taak voor school.

Ik ben geen hulpverlener

Veel mensen willen niet aan dit onderwerp denken, laat staan bespreekbaar maken. Een argument is vaak: ‘Ik ben leerkracht, geen hulpverlener.’ En inderdaad een leerkracht is geen hulpverlener. Ik ook niet. In stilte lees ik ‘Help!’ achter dit zinnetje, want het is ook eng. Wat als een kind iets vertelt, wat als een kind heel verdrietig wordt (of eigenlijk: dat laat zien, want het verdriet is er al), of als een kind erg boos wordt? Tja, daar zijn geen standaardantwoorden op, maar je kunt wel het lezen en bespreken van dit onderwerp goed voorbereiden. Het is niet iets wat je op een middagje besluit te doen omdat je tijd over hebt. Gelukkig bieden alle projecten handreikingen die goed doordacht zijn.

Weet je wel wat je los kan maken?

Inderdaad: Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap kan ogenschijnlijk veel losmaken. Maar nogmaals, vergeet niet dat het ‘probleem’ er al is! Kinderen zitten in deze situatie en kunnen geen kant op. Ze zijn wanhopig en eenzaam. Het verwoest letterlijk hun leven. Je kunt ze dan toch geen steun onthouden omdat het ongemakkelijk is? Bij wie moeten ze dan terecht kunnen? Leerkrachten zijn vaak degenen die ze vertrouwen. Zij zijn ontzettend geholpen met een steunende volwassene. De leraar kan die volwassene zijn.

Maar hoe dan?

En nu is er dus Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap voor groep 7 en 8. Dit initiatief heeft een duidelijk doel: Kinderen leren wat niet ‘normaal ‘ is, kinderen leren dat ze niet alleen staan en dat het nooit hun schuld is.

Schoolbrede aanpak

Bespreek met je directie en je team de noodzaak van psycho-educatie op dit gebied. Leidraad zou volgens mij moeten zijn, dat kinderen steun en hulp kunnen krijgen als ze dat willen. Dat ze in ieder geval leren dat ze niet alleen zijn, dat er volwassenen zijn die kunnen helpen, dat er sites zijn waar je erover kunt praten (of melden) en dat het nooit hun schuld is.

Wat zeggen de kinderen die misbruik en geweld hebben meegemaakt?

Kim van Laar, directeur van Team-Kim: ‘Dit boek is dan misschien wel een verschrikkelijk boek, maar naar mijn idee een heel belangrijk boek! Ikzelf had in ieder geval dit boek heel graag willen lezen toen ik net zo oud was!’

Kim Koumans, #dossierdansmisbruik: Ik heb zelf heel lang geworsteld met schuld- en schaamtegevoelens door wat ik jaren lang in de danswereld mee maakte, ik had graag willen weten dat ik dit niet als enige doorging en dat het niet mijn schuld was. Ik had dit boek graag als kind willen lezen.’

Wat zeggen je collega’s die het aandurfden?

Monique Baard, schoolbegeleider: ‘Zij heeft het gelezen met een meisje waar ze zich zorgen om maakte. Het meisje vertelde na lezing van dit boek en het zien van het filmpje dat seksueel misbruik ook bij haar gebeurd is.’

Mandy Korsten, leerkracht: ‘Ze wisten niet dat dit zo erg gebeurde (en ik had maar een paar voorbeelden genoemd). Ze gaven me het compliment dat het fijn was dat ik dit had besproken want dat had nog geen een juf eerder gedaan.’
Een leerkracht: ‘Een geweldig goed boek… Een HULP en BEGRIP voor kinderen die geen kant op kunnen… Zo begrijpelijk geschreven en hele goeie tips die er gegeven worden.. Een aanrader voor elke school…’

Anton Horeweg, leerkracht, auteur: ‘Toen ik dit boek uitreikte op basisschool De Akkers in Spijkenisse, was er een kind dat na bespreken in de klas eindelijk durfde te praten. De school wist al lang dat er iets mis was, maar kreeg er de vinger niet achter.’