Training: Veiligheidsplannen opstellen

Wanneer:

1 februari & 15 februari, 15 maart & 5 april 2022

Waar:

Op locatie (locatie volgt). Indien de corona-maatregelen dit niet toelaten vindt de training online plaats.

Voor wie:

Medewerkers wijkteam.

Kosten:

€ 390,- p.p.

Aanmelden:

De medewerkers van wijkteams hebben in hun praktijk regelmatig te maken met het opstellen van een veiligheidsplan wanneer er zorgen zijn over de veiligheid van de aangemelde cliënten.

In de training Veiligheidsplannen opstellen leren de medewerkers van het lokale team een samenwerkingsrelatie op te bouwen met gezinnen waar (mogelijk) sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. De training bevat elementen van de benaderingswijze Signs of Safety. Doel is om datgene wat goed is in een gezin zoveel mogelijk intact te laten en ouders te helpen om zelf samen met hun netwerk de veiligheid van hun kind(eren) te waarborgen.

In de training staan we stil bij de processtappen die je maakt om samen met het gezin veiligheid te creëren. We gaan oefenen met het feitelijk uitvragen van de zorgen en de krachten, het formuleren van je grootste zorg in jip en janneke taal. We gaan kijken achter weerstand om het netwerk te betrekken en oefenen met uitvoeren een netwerkberaad.

De deelnemers krijgen veel tools in handen om aan de slag te gaan in de praktijk.

De training is SKJ geregistreerd voor 16 SKJ punten.

De training wordt gegeven door Coördinatiepunt Trainingen op 1 & 15 februari, 15 maart & 5 april 2022