Platform Gesloten Mobiele Familiesystemen Brabant

woningen in een cirkel

Een integrale aanpak van GMF problematiek vraagt om een netwerk. Een netwerk wat elkaar kent, verschillende disciplines bevat, noodzakelijke informatie met elkaar deelt en wat zich om gezinnen sluit als dit noodzakelijk is voor zorg en veiligheid van (gezins)leden.

Continue reading